Vlog over WJD@home op Ameland

Op katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, is de vlog gepubliceerd over de WJD@home op Ameland. Emy Jansons maakte een impressie van dit JongKatholiek-evenement (25-27 januari), waarbij ze onder meer twee deelnemers interviewt en volgt tijdens het weekend.

Terwijl aan de andere kant van de oceaan de Wereldjongerendagen zijn in Panama, maken op vrijdag 25 januari 130 jongeren de oversteek over de Waddenzee naar Ameland voor de WJD@Home. In de vlog vertellen Willem Jan Hanegraaf en Lieke Erkens hoe bijzonder en waardevol zij het vinden om het katholieke geloof samen met zoveel andere jongeren te kunnen delen en vieren.

Eerdere Wereldjongerendagen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun geloof. “Tweeëneenhalf jaar geleden ben ik mee geweest naar de WJD in Krakau. Dat is echt de reis van mijn leven geweest,” vertelt Willem Jan. Voor Lieke waren dat de WJD in Sydney in 2008: “Dat waren de WJD waar ik mijn geloof gevonden heb. Daarna heb ik besloten om toe te treden tot de Katholieke Kerk. Ik dacht: dit is de club daar wil ik bij horen.”
De Wereldjongerendagen 2019 gaan over Maria en roeping. Tijdens WJD@Home is daarover een catechese die net als in Panama wordt gegeven door één van de bisschoppen. “Zoals God Maria geroepen heeft om de moeder te zijn, roept God ons ook iedere dag van ons leven,” vertelt Willem Jan. “En hoe kunnen we daarnaar luisteren? Dat is een vraag die me de laatste tijd heel veel bezighoudt. We leven in een hele seculiere wereld, waar de maatschappij je opslokt, en hoe je daar dan toch ruimte voor kunt maken. Dat is gewoon moeilijk. Maar er veel met mensen over spreken brengt me iedere keer een stap verder. Zoals bij deze Wereldjongerendagen.”
Hij probeert zich iedere dag af te vragen wat God van hem wil. “Wat kan ik voor andere mensen betekenen vanuit mijn geloof? Daarom is het heel belangrijk dat je je geloof blijft voeden. Zodat je iedere dag weer die stap kunt zetten voor andere mensen.”

Bekijk de vlog en volg Willem Jan en Lieke tijdens hun WJD@Home

Foto: Katholiekleven.nl