Het Aartsbisdom Utrecht en persoonsgegevens

Jong Aartsbisdom hanteert hetzelfde reglement omtrent de AVG regels als het Aartsbisdom. Hieronder lees je hoe het Aartsbisdom met jouw persoonsgegevens om gaat.

In de Europese Unie geldt sinds 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze wet wordt wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

Parochies in het Aartsbisdom Utrecht vinden meer informatie over de AVG op rkkerk.nl, de website van de Nederlandse Kerkprovincie:

De curie van het Aartsbisdom Utrecht zelf hanteert als organisatie de volgende documenten:

Contact met het bisdom
U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Het bisdom heeft géén gegevens over kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven (neem daarvoor contact op met uw parochie). U kunt het Aartsbisdom Utrecht vragen om uw gegevens zoals die bij het bisdom bekend zijn te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk laten beperken. Voor inzage in de persoonsgegevens die het Aartsbisdom Utrecht van u verzameld heeft, correctie of verwijdering van deze gegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Aartsbisdom Utrecht (Postbus 14019, 3508 SB Utrecht of persoonsgegevens@aartsbisdom.nl).

Contact met uw parochie
Voor gegevens die betrekking hebben op uw kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven kunt u contact opnemen met uw eigen parochie –
klik hier voor het overzicht van parochies in het Aartsbisdom Utrecht. Als u niet weet tot welke parochie u behoort, kunt u dit opzoeken via www.zoekparochie.nl. (NB Het Aartsbisdom Utrecht is ingedeeld in ca. 50 grote parochies, die zijn onderverdeeld in lokale geloofsgemeenschappen. Omdat de kerkledenadministratie in de lokale geloofsgemeenschap wordt bijgehouden, verschijnen de contactgegevens van de betreffende locatie in beeld).