Op reis naar schoonheid: jongerenreis door Italië

Van 16 t/m 27 juli trokken 28 jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht door Toscane en Umbrië. Deze reis was georganiseerd door pastoor Gerben Zweers, Jeanique Brus en Linda Vink. Een reisverslag van pastoor Zweers:

Via de Mariabedevaartplaats in Altötting bereikten we, gebruik makend van personenbusjes, de eerste echte halte in Florence. Met al die prachtige renaissancekunst was de vraag die geregeld terug kwam: Wat is schoonheid? Is het in de kunst of in de natuur? Is het in de prachtige zang van een van ons? In de kerken of in mensen? En hoe laat het iets van God zien zoals Augustinus dat verwoordde in zijn Belijdenissen: ‘Veel te laat heb ik U lief gekregen, schoonheid wat bent U oud, wat bent U nieuw’? De eerste drie dagen verbleven we op een camping en bezochten we het Uffici Museum, Palazzo Pitti, vierden we de mis in de Duomo en in de Santa Croce. Hoewel de Duomo toonbeeld is van de renaissance, was de Santa Croce even overweldigend. Ook de verschillende graven daar van bekende personen, zoals Galileo en Rossini, waren een verrassing. Op de camping werd om toerbeurten gekookt en afgewassen. Iedere dag verscheen er een vlog van Colinda van Lith om ook het thuisfront te laten weten hoe wij het beleefden (en om nog eens terug te kijken).

Na drie dagen vertrokken we naar Assisi. Halverwege gingen we zwemmen in Lago Trasimeno, wat vanwege het wier aan de oppervlakte ook weer een nieuwe ervaring was. In Assisi, geboorte- en sterfplaats van zowel Franciscus als Clara, verbleven we midden in het stadje op een prachtige plek. Ook daar kookten we zelf en zaten we op 150 meter afstand van de basiliek. We kregen een rondleiding door een van de broeders en vierden de mis bij de basiliek en in San Damiano, de kerk waar Franciscus het kruis tot hem hoorde spreken om de kerk te herstellen. Daar kregen we ook gezelschap van de priesters Fred Hogenelst, Patrick Kuipers en Mauricio Meneses die daar op vakantie waren. Samen met pastoor Ten Have die de hele reis met ons meeging, was het zo een warme ‘mis met vijf heren’. Los van deze vieringen bezochten we de plaatsen van Franciscus en Clara, maakten een stevige wandeling naar de Carceri, gingen ‘s avonds naar een muziekoptreden en maakten de belofte waar dat we iedere dag ijs zouden eten. Velen van ons vonden dit toch wel de mooiste plek om te verblijven.

Na weer drie dagen reisden we verder naar San Gimignano. Aangezien we tijd over hadden, reden we via het prachtige stadje Volterra waar we moesten concluderen dat er op deze aardbodem meer Nederlanders dan Duitsers rondlopen, in ieder geval in Volterra… In San Gimignano verbleven we in het 13de eeuwse augustijnenklooster aan de rand van de binnenstad. San Gimignano is bekend vanwege de vele stadstorens die je als middeleeuwse flatgebouwen ziet oprijzen, en het allerbeste ijs. Daar vierden we de mis in het Augustijnenklooster en hadden er ‘s middags ook een geleide meditatie. De broeders waren zeer gastvrij en wij aten met hen in de refter. Prior Lowery, die 25 jaar geleden het nogal vervallen klooster omvormde tot een prachtig ontvangstklooster, leidde ons rond door de kerk met indrukwekkende fresco’s uit het leven van Augustinus van Benozzo Gozzoli. Ook hier een prachtige plek in de binnentuin of het uitzicht van de stadstoren die zich in de achtertuin van het klooster bevindt. Op een van de dagen gingen we ook naar Siëna met de prachtige Dom en vierden we de mis bij het hoofd van Catharina van Siëna.

Uiteindelijk moet je dit land van schoonheid ook weer verlaten. Halverwege overnachtten we in Freiburg in een parochiezaal en vierden daar de mis. Helaas kreeg een van de busjes 250 kilometer voor Arnhem panne zodat we wat later aankwamen. Maar het was een fantastische reis, vol schoonheid in natuur, kunst, geloof, in mensen en in vriendschap.