Gepubliceerd op: vrijdag 26 november 2021

Mgr. Th. Hoogenboom draagt op de vroege zondagmorgen een doos met een projector uit zijn auto naar de Antonius van Paduakerk in Ede. Het is 21 november, het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Het is ook Wereldjongerendag en de dag waarop in de kerk van Ede de voorbereiding van Jong Aartsbisdom op de Wereldjongerendagen Lissabon 2023 van start gaat. Naast bisschop Hoogenboom en diaken Erik Rozeman komen 16 jongeren uit het aartsbisdom en tal van jongere en oudere Titus Brandsma-parochianen samen in de kerk. In deze zondagsmis assisteert Erik Rozeman voor het eerst als diaken in de parochie zalige Titus Brandsma, sinds hij op 13 november tot diaken is gewijd.

Evenals de bisschop zijn Catharina (17) en Isabella (20) er vroeg bij. Zij zijn actief in hun H. Nicolaaskerk in Baarn en treden met jongerenkoor Eigenwijs uit Eemnes op in een rondreizende Mis in de kerken van hun parochie HH. Martha en Maria. “We zijn enthousiast gemaakt door onze jongerenwerkster Suhail om naar de Wereldjongerendagen te gaan,” leggen ze uit. “In Lissabon komen veel jongeren bij elkaar om samen het geloof te vieren. De jongerendagen zijn een internationale gebeurtenis in een gezellige sfeer. En ja, we gaan ook een beetje naar Lissabon voor het strand.”

Bisschop en diaken tezamen met de jongerengroep voor de kerk in Ede. Op de voorste rij geheel links: Isabella en Catharina.

Nederige, barmhartige koning
Aan het begin van de Eucharistieviering heet bisschop Hoogenboom alle aanwezige gelovigen welkom als ‘burgers van het Koninkrijk van God’. In zijn overweging licht hij de betekenis toe van de bijna een eeuw geleden uitgeroepen feestdag van Christus, Koning van het heelal: “Christus draagt de doornenkroon én de koningskroon. Hij is niet, zoals Pilatus, een wereldlijke koning die macht uitoefent over de mensen en die veroordeelt. Jezus is niet van deze wereld: Hij is de nederige koning die de mensen dient, die barmhartig is en ons vrijspreekt. De Heer geeft zich in de Eucharistie volledig aan ons, opdat wij ons geven aan Hem en aan elkaar.”
In het recent rond haar 18de verjaardag verschenen boek zegt kroonprinses Amalia onder meer: ‘Ik geef mijn leven aan Nederland’. Zo jong als zij nog is, zegt de kroonprinses iets wat volgens de celebrant de kern van het ware koningschap weergeeft: Christus Koning geeft zijn leven aan ons die – als gedoopten – burgers zijn van zijn Koninkrijk van liefde. 
Mgr. Hoogenboom haalt ook een ervaring van 25 jaar geleden aan, toen hij als priesterstudent patiënten in het Eemlandziekenhuis te Amersfoort bezocht. “Ik kwam aan het bed van een streng protestantse vrouw uit Spakenburg. Zij wees me op het kruisje om haar hals en zei: ‘Hij begrijpt mij.’ Ik wilde de vrouw moed inspreken, maar zij bemoedigde míj door te wijzen op Jezus die, zoals een eucharistisch gebed zegt, ‘weet wat lijden is’ en die met ons gaat op onze levensweg.”

Sing out loud
Jongerenkoor Sint Antonius onder leiding van Simon de Jong luistert de viering van Christus Koning in internationale sfeer op: ‘A new day has come’, ‘Sing out loud’, ‘10.000 reasons’. De jonge stemmen vullen de goed bezette kerk. Na afloop van de viering zegt bisschop Hoogenboom blij te zijn met zóveel jonge gezichten in de kerk. Een ontmoeting van de Jongerendagen-deelnemers met de medegelovigen zit er na afloop van de viering niet in wegens de coronabeperkingen. De jongeren gaan toch geïnspireerd verder met hun dagprogramma van lezingen, een spel en meditatieve momenten: op weg van Ede naar Lissabon.

Na de viering en de lunch start het inhoudelijke programma: twee workshops. In de eerste bespreekt diaken Erik Rozeman (werkzaam in de Zalige Titus Brandsma parochie te Ede e.o.) de brief van paus Franciscus voor de Wereldjongerendag op 21 november. Deelnemer Joost: “Wat staat daar nou eigenlijk in en hoe kunnen wij er wat mee in onze Nederlandse kerkgemeenschap? Erik vertelde heel mooi hoe belangrijk het is dat wij als jongeren, zeker in deze coronatijd en zeker ook daarna, nu we er een beetje uit aan het komen zijn, hoe wij ons juist nu in moeten zetten om dat geloof naar buiten te dragen. En dat we ons niet moeten laten weerhouden van alle vooroordelen en meningen die er in de maatschappij zijn maar dat we gewoon vol moeten laten zien waar wij voor staan. Ik merkte dat dat op de jongeren hier een heel mooie indruk heeft achtergelaten.”
De tweede workshop geeft mgr. Hoogenboom over de Bisschoppensynode waarvan de diocesane fase van start is gegaan. Hij vraagt de jongeren ook naar hun inbreng. Na deze verdieping volgt nog een ontspannen ganzenbord spel, de dag besluit met Aanbidding in de kapel en een pizzamaaltijd. Vicaris Pauw (Jeugd en Jongeren) kijkt tevreden terug op deze Wereldjongerendag. Ook diaken Rozeman is onder de indruk: “Het was een hele gezellige en waardevolle dag. Mooi dat we elkaar hebben kunnen spreken over de brief die de paus heeft gestuurd naar de jongeren voor deze Wereldjongerendag. En dat we kennis hebben gemaakt met de hele synodale weg die door de paus is gestart.”