Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren.

Update 15 april: De aanmelding voor deze reis is gesloten.

Korte reisjes dichter bij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reisje naar Taizé, Frankrijk.

Iedereen die al eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken.

Lees er meer over in de bijgevoegde flyer!

Nog even wat praktische informatie:
Voor wie is deze reis: jongeren van 16 t/m 35 jaar oud
Waar: We vertrekken vanuit Utrecht met de bus naar Taizé en komen ook weer in Utrecht terug
Wanneer: zondag 28 april t/m zondag 5 mei
Hoeveel kost deze reis: € 225,- (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de organisator)

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Als we alle aanmeldingen hebben verwerkt, ontvang je per e-mail een factuur. Zorg er dus voor dat het e-mailadres juist is! 

Meer informatie en vragen via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Flyer

  • Klik hier voor de Nederlandse flyer van deze reis

Het jaarlijkse gala van Jong Aartsbisdom vindt ditmaal plaats op zaterdag 14 december. “Het thema is ‘Winter Wonderland’ en de dresscode is formal,” aldus de organisatie.

“We beginnen om 18.30 uur met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht; het gala is aansluitend van 20.00-24.00 uur in het Bonifaciushuis (op loopafstand van de kathedraal). De toegang is € 7 als je jonger bent dan 18 jaar en anders € 8.”

De ticket verkoop loopt tot 1 december via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Vol = vol!

UPDATE: Deze bedevaart is geannuleerd/uitgesteld; klik hier voor meer informatie

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! 

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong Katholiek in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

Graag nodigen wij alle misdienaars en acolieten van ons aartsbisdom, mét hun begeleiders, weer uit voor de Tarcisiusdag in Utrecht op zaterdag 21 september. Om jullie te bedanken voor jullie inzet hebben we een heel nieuw programma voor jullie voorbereid in hartje Utrecht!

Programma Tarcisiusdag 21 september 2019 te Utrecht:

09.30 uur: Inloop en omkleden St. Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61.
Alle misdienaars en acolieten worden verzocht om hun eigen liturgische kleding mee te nemen.

10.15 uur: Start processie.

10.30 uur: Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Hoofdcelebrant: kardinaal Eijk.

12.00 uur: Lunchpauze: graag zelf een lunchpakket meenemen. Voor drinken wordt gezorgd.

12.30 uur: Start middagprogramma 1e ronde. (Geef als groep jullie 1e en 2e voorkeur aan van deze vier mogelijkheden):
1. Rondvaartboot & programma in het klooster zusters Augustinessen
2. Kanoën (zwemdiploma!) & programma in het Bonifaciushuis
3. Gamestate Arcadehal & programma in de St. Catharinakathedraal
4. Lasergamen & programma in het Ariënsinstituut

13.30 uur: Pauze

14.00 uur: Start middagprogramma 2e ronde

15.00 uur: Einde middagprogramma, vertrek richting Bisschopstuin (ingang naast Mgr. Van de Weteringstraat 9).
Afsluiting met friet en snack en de prijsuitreiking.

16.00 uur: Einde Tarcisiusdag.

Heb je er zin in? Geef je dan zo snel mogelijk op bij de begeleider van je eigen parochie! Groepen kunnen worden aangemeld
bij jongerenwerker Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Opgave tot 11 september! onder vermelding van: aantal deelnemers; 1e en 2e voorkeur middagprogramma; naam en emailadres
begeleider; aantal begeleiders op de dag zelf en naam van de parochie. We zullen zo goed mogelijk rekening
houden met jullie voorkeuren. De kosten bedragen € 5 p.p. De parochie/kerklocatie ontvangt na opgave een factuur.

Tot ziens op jouw Tarcisiusdag!

Vicaris Hans Pauw,
Hao Tran & het team

jongeren vieren spetterend slotfeest in deventer

In Deventer werd op 30 juni de slotviering gehouden van het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht (JPU). Vanuit Almelo was een groep van acht jongeren aanwezig, onder wie Michel Letteboer. Hij schreef onderstaand verslag voor het Almelose parochieblad:

De dag begon met de Mis in de historische Broederenkerk. Deze prachtige, middeleeuwse kerk stamt uit 1338 en vormde de thuishaven voor de Deventerse boeteprediker Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devotie. Hij woonde er geregeld de Mis bij en heeft er wellicht ook preken gehouden. Een mooie locatie om deze dag te starten, geïnspireerd door de woorden van hulpbisschop mgr. Hoogenboom over het volgen van Christus, een thema dat in ons aller leven centraal mag staan.
Na de Mis werd er samen geluncht en verzorgde mgr. Hoogenboom een interessante lezing over de wording van de Europese Unie en de Rooms-Katholieke Kerk: het verleden, heden en de toekomst van een vredesproject. Op een uiterst uitgebreide manier, onder toeziend oog van een strenge doch rechtvaardige tijdbewaakster, werd verteld hoe de Kerk via de Europese bisschoppencommissie (COMECE) haar vredige invloed deed en doet gelden in de wording van een Europese gemeenschap. Een naam als ‘gemeenschap’ zou dan ook wat beter passen bij de vreedzame vereniging van Europa dan de huidige, aldus de bisschop.

De dag vervolgde in een activiteit waarbij al was aangekondigd dat de kans op ‘waterschade’ groot zou zijn. Het bleek namelijk dat we gingen ‘raften’: een soort wildwatervaren in speciaal daarvoor ontworpen roeiboten. Dat ging er dan ook stevig aan toe: nadat duidelijk was welk team het snelst kon roeien, volgde een waar ‘gevecht’ om een rubberen bal in een paar potjes ‘waterpolo’. Terwijl de één na de ander onder toeziend oog van (de fotocamera van) mgr. Hoogenboom en vicaris Pauw (beiden veilig op de kant) overboord sloeg en de strijd in, in plaats van op, het water voortzette, werd er vooral ontzettend veel plezier gemaakt.
De dag eindigde met een heerlijke maaltijd, voorafgegaan door een gezamenlijk gebed. Er werd gegeten, gedronken, gekletst en gelachen, om uiteindelijk afscheid te nemen en met hernieuwde contacten en nieuw gelegde vriendschappen huiswaarts te keren. Wat ons jongere Almelose Joris-parochianen betreft zeker voor herhaling vatbaar! We zullen de agenda dan ook nauwgezet in de gaten houden, en mocht je dit lezen: je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij een vervolg!

Nederlandse jongeren naar symposium over Christus vivit

In Rome vindt van woensdag 19 tot zaterdag 22 juni een jongerensymposium over de exhortatie Christus vivit plaats. Dit wordt georganiseerd op initiatief van paus Franciscus. Het is een vervolg op de Bisschoppensynode over jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 plaatsvond. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie nemen Chiara van Voorst en Mario Matic (foto) deel aan dit symposium.

Op 25 maart ondertekende paus Franciscus naar aanleiding van deze synode zijn postsynodale exhortatie Christus vivit. In dit document bespreekt de paus belangrijke onderwerpen als heiligheid, de verantwoordelijkheid van jongeren, misbruik, onderscheiding van de roeping en hoe de Kerk kan helpen bij het waarmaken van dromen van jongeren.
De paus nodigt nu jongeren van over de hele wereld uit om te discussiëren over dit document en om mee te denken over hoe jongeren Christus centraal kunnen stellen in hun dagelijks leven en hoe de Kerk daarbij kan helpen. Chiara van Voorst en Mario Matic zijn aangewezen als vertegenwoordigers namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Zij houden de jongeren in Nederland de komende periode op de hoogte van hun ervaringen.

Kijk voor regelmatige informatie over het symposium door Chiara en Mario op facebook.com/jongkatholiek.

De postsynodale exhortatie Christus vivit wordt vertaald in het Nederlands en binnenkort gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie. Houd voor informatie over verschijningsdatum en bestelmogelijkheden www.rkkerk.nl in de gaten.