Gepubliceerd op: maandag 23 september 2019

Liefst 230 misdienaars en acolieten namen op 21 september deel aan de Tarcisiusdag van het Aartsbisdom Utrecht. Dat waren er zo’n 100 meer dan vorig jaar oktober; net als toen was het een prachtige zonnige dag. De misdienaarsdag startte met een processie naar de kathedraal, waar kardinaal Eijk hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering. Na de lunch splitste de groep zich op in acht deelgroepen die elk twee activiteiten deden: een actief spelelement en een inhoudelijke quiz.

De Tarcisiusdag is vernoemd naar de heilige Tarcisius, patroon van de misdienaars. Deze Romeinse jongen uit de derde eeuw werd door heidenen gedood toen hij de heilige hostie beschermde die hij bij zieken zou brengen. Een vaandel met zijn afbeelding werd tijdens de processie meegedragen.

Tarcisiusdag 2019 03 processie

Kardinaal Eijk benadrukte in zijn welkomstwoord dat deze Tarcisiusdag vooral ook een “blijk van waardering” is voor de inzet van de vele misdienaars en acolieten in het Aartsbisdom Utrecht. “Wanneer we als bisschoppen voor een Vormselviering in de parochies komen, dan staan de misdienaars vaak al klaar. En dat doen ze natuurlijk ook op de andere zondagen. Daarom bieden we uit dankbaarheid graag deze dag aan.” Verwijzend naar de zonovergoten misdienaarsdag editie van vorig jaar oktober: “En jullie zien: hier in Utrecht schijnt altijd de zon.”

In zijn preek ging kardinaal Eijk in op de figuur van Matteüs de tollenaar, die door Jezus wordt geroepen om apostel te worden. Nu was deze Matteüs een belastingambtenaar die voor de Romeinen werkte, zij hadden het land van de Joden bezet. Kardinaal Eijk: “We zouden ons toch kunnen afvragen waarom Jezus nu in vredesnaam een tollenaar, iemand die met de vijand meewerkt en niet eerlijk is, als apostel neemt. Kan Hij dan niemand anders vinden? We horen in het Evangelie hoe de mensen die Matteüs kennen zich dat ook afvragen. Zouden wij iemand als vriend kiezen die niet eerlijk is, leugens vertelt, met de vijand samenwerkt? Of iemand die op school er de kantjes van afloopt, vaak spijbelt en loopt te blowen of andere leerlingen pest?”

“Maar, zegt Jezus, zieke mensen hebben een dokter nodig, gezonde mensen niet. Hij is er juist voor mensen als Matteüs. En Jezus is een arts voor de ziel: Hij is mens geworden en aan het kruis gestorven om de straf op zich te nemen, die wij eigenlijk hebben verdiend door ons gebrek aan liefde jegens God en onze medemensen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij daar vergeving voor kunnen krijgen als we er spijt of berouw over hebben.”

Jezus vergiste zich niet in Matteüs: hij stopt als tollenaar, wordt een eerlijk man en trekt met Jezus en de andere apostelen door het Joodse land om mensen de Blijde Boodschap te brengen. Kardinaal Eijk: “Matteüs maakt vanaf dat moment zijn naam waar: hij wordt een echt Godsgeschenk voor de mensen. Jullie zijn ook geraakt door de woorden van Jezus en de liefde die Hij voor ons heeft. Daarom zijn jullie misdienaar geworden. Als misdienaar werken jullie mee aan wat vroeger de apostelen hebben gedaan en de Kerk nu doet.”

Tarcisiusdag 2019 10 Arcadehal

Alle groepen kwamen aan het eind van de middag samen bij het bisdomhuis. Daar stond een frietkraam klaar om de inmiddels hongerige misdienaars van friet en een snack te voorzien. Aansluitend was in de bisdomtuin de prijsuitreiking inclusief traditionele ‘balkonscène’. Daar dankte kardinaal Eijk de misdienaars nogmaals voor hun inzet en reikte de prijzen uit. Allen kregen een sleutelhanger in de vorm van een kruisje, ter plekke gezegend door kardinaal Eijk. De winnaars (de parochies OLV van Amersfoort en Heilig Kruis/Lebuinus) kregen bovendien zonnebloemzaadjes, “teken van het geloof dat verder groeit” aldus de organisatie van deze misdienaarsdag.

Foto links: De winnaars van deze editie van de misdienaarsdag