Gepubliceerd op: maandag 30 januari 2023

Op zaterdag 28 januari startte de dag tijdens WJD@Home vroeg met een Eucharistieviering. Mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor jongeren) was hoofdcelebrant, bisschop Van den Hende van Rotterdam verzorgde de homilie. Daarna was er een catechese door bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), waarna de jongeren in hun deelgroep het programma vervolgden.

Bisschop Van den Hende preekte in de Eucharistieviering over in beweging komen. “In beweging komen, dat doen we voor van alles,” zei hij. “Als het thema dan dit weekend is dat je net als Maria in beweging mag komen (Lucas 1, 39) wil dat niet zeggen dat het om elke beweging gaat die je maakt,” aldus de bisschop. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook in beweging komen vanuit boosheid. “Het gaat dus niet zomaar om élke beweging en ook zelfs niet om beweging die je misschien maakt om gezond te blijven.”

De jongeren die naar Ameland afreisden, zijn in beweging gekomen voor een weekend samen vieren, inhoudelijke ontmoeting en gezelligheid. “We zijn hier naartoe gekomen, omdat we broeders en zusters zijn met het geloof in ons hart,” aldus bisschop Van den Hende. “Mogen we dit weekend onze beweging met het Evangelie versterken. Geloven is ten diepste vertrouwen in God en weten in je hart dat de Heer er is, dat Jezus van je houdt, dat Hij vraagt om Zijn liefde niet los te laten, maar steeds meer als kompas voor je leven aan te nemen en als een rijkdom te zien. Ik wens jullie nog een goede reis. Niet alleen vandaag, maar elke dag van je leven. En duw elkaar een beetje vooruit als het moeilijk gaat. Hou elkaar vast als de beweging stroef wordt. Want de Heer gaat met je mee. En mogen we daar ook ten opzichte van elkaar van getuigen en in geloven.”

Ook bisschop Van den Hout, die eenmaal eerder “lang geleden in 1989” een WJD meemaakte, ging in zijn catechese in op het internationale WJD-thema over Maria die met spoed op weg ging om haar nicht Elisabeth te bezoeken en te helpen. Daarna vertelde hij over de heiligen die staan afgebeeld op de glas-in-loodramen in de Sint-Clemenskerk op Ameland waar de jongeren deze dagen samenkwamen: pater Titus Brandsma die stierf in het concentratiekamp Dachau, Moeder Teresa die vertrok uit haar land Albanië om in India de armsten van de armsten te gaan helpen, paus Johannes Paulus II die paus was van 1978 tot 2005 en een moordaanslag overleefde.

“Moeten we allemaal heilig worden?” vroeg hij hardop. “De Youcat zegt: ja. De Catechismus van de Katholieke Kerk laat er geen misverstand over bestaan. We moeten allemaal heilig worden. Moet je perfect zijn om heilig te zijn? Nee. Deze drie heiligen waar we het over hebben gehad, waren geen perfecte mensen. Wat is heiligheid dan wel? Ons geheel in liefde met God verenigen en Hem toestaan Zijn leven in ons te leven. Dat betekent heilig zijn. En dan zullen we onze ware bestemming vinden, zoals God die voor ons heeft bedoeld.”

In hun deelgroepen gingen de jongeren in gesprek over de catechese. Daarvoor mocht de katholieke Kardinaal De Jong school worden gebruikt die achter de kerk ligt. Na het middageten was er vrije tijd om naar het strand te wandelen of het dorp Nes te ontdekken. Om 15.00 uur verzamelde iedereen zich weer in de school en startten twee rondes workshops. Jongeren gingen in gesprek over geloven in een seculiere samenleving, beschilderden Portugese tegeltjes, volgden een workshop zang of kregen een korte les Portugees. De dag werd afgesloten met een Avond van Barmhartigheid. Voorafgaand daaraan hadden veel jongeren al laten weten daar erg naar uit te zien als één van de hoogtepunten van de WJD@Home.

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl