Gepubliceerd op: woensdag 15 juli 2020

UPDATE OKTOBER 2020: HET EVENEMENT IS AFGELAST

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.

De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is coördinator. “We merkten dat er groot enthousiasme was tijdens het weekend WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jongeren die toen deelnamen, maar bij iedereen die meehielp, bij de organisatie en bij de bisschoppen.”

Vanuit alle bisdommen
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De bisschoppen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ‘s-Hertogenbosch en het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.”

“De WJD@Home zijn voor jongeren van 15 jaar en ouder. De vorige keer was echt heel leuk, samen een weekend op een eiland met het strand en de zee op loopafstand, mooie gesprekken, catechese van de bisschoppen en de ruimte om in deelgroepjes met leeftijdsgenoten te praten over je geloof. Je ontmoet de mensen weer die je eerder zag bij een WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrienden die ook gelovig zijn.”

“Het belooft een hele ervaring te worden. Normaal zit op zondag in je parochie de kerk niet vol jonge mensen. Maar straks op Ameland wel. In je dagelijkse leven kom je er niet altijd aan toe om na te denken over je geloof en dingen die jij belangrijk vindt in je leven. Op Ameland heb je daarvoor straks alle tijd. Wat wil jij in het groot en in het klein bijdragen aan de samenleving vanuit je geloof in Jezus? Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en zorg voor de schepping, of zomaar ongevraagd iets aardigs doen voor iemand. ‘Getuig van je geloof, desnoods met woorden’, zei paus Franciscus.”

Foto: katholiekleven.nl

Thema voor een geweldig weekend
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.’ Deze tekst komt uit de Handelingen van de apostelen (Handelingen 26, 16). Het zijn de woorden van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: “De thema’s van de Wereldjongerendagen hebben te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan. We bereiden een mooi en inspirerend programma voor met interessante sprekers en we maken er samen een geweldig weekend van.”

Foto: katholiekleven.nl

De organisatie krijgt nu al positieve reacties van mensen die zich aan willen melden. Desiree: “Er was al een groep uit een parochie die samen ergens naartoe zou gaan, maar die zich nu aanmeldt voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n ontzettend mooi weekend was.”

  • WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021
  • Na de zomer volgt informatie over aanmelding

Kijk de vlog!
In deze vlog laten Willem Jan Hanegraaf en Lieke Erkens zien hoe leuk en waardevol het is om het katholieke geloof samen met zoveel andere jongeren te vieren. Katholiekleven.nl maakte deze video van de eerste WJD@Home in 2019 op Ameland.