Gepubliceerd op: woensdag 20 oktober 2021

Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, celebreert zondag 21 november om 10.30 uur de Eucharistie in de Antonius van Paduakerk in Ede (Stationsweg 112), bijgestaan door diaken Erik Rozeman. De viering staat aan het begin van de voorbereiding door jongeren in ons bisdom op hun mogelijke deelname aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon (2023). Zij wonen de viering bij en hebben daarna een eigen groepsprogramma. De Eucharistieviering staat natuurlijk open voor alle parochianen. Na afloop van de viering is er gezamenlijk koffiedrinken van de jongeren met de andere kerkgangers.

Jongerenwerker Sarah Mijhad vertelt: “Paus Franciscus heeft besloten om de voorbereiding voortaan niet meer op Palmzondag, maar op het feest van Christus Koning (21 november) te laten beginnen. De viering in de kerk van Ede vormt dus de start op weg vanuit ons bisdom naar de Wereldjongerendagen. Het thema is: ‘Sta op en wees getuige van wat je hebt gezien’.”

Jongerenzang en -voorbeden
In de Heilige Mis is er samenzang van en met de groep jongeren, en zijn voorbeden gericht op jongeren. Intenties kunnen worden gemaild naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
De jongerengroep volgt na de lunch (wordt verzorgd door de organisatie!) een programma van informatie en bezinning, opgezet door Jong Aartsbisdom. Er zijn lezingen over de brief van de paus over de Wereldjongerendagen, over de jongerenbijeenkomst van de Commissie van Bisschoppen in de Europese Gemeenschap, en over de Bisschoppensynode in Rome. Na de lezingen (die tezamen een uur duren) en een spel volgt een meditatief moment: aanbidding en biechtgelegenheid. Het programma wordt rond 15.30 uur afgesloten met een drankje.

UPDATE 19 november
Hieronder een overzicht van het volledige programma:

 • 10.00 uur Inloop en inschrijving
 • 10.30 uur Eucharistieviering met mgr. Hoogenboom en diaken Rozeman
  • aansluitend koffie en lunch
 • 13.00 uur Inleiding over de boodschap van paus Franciscus voor de jongeren
  • aansluitend pauze
 • 13.40 uur Presentatie en gesprek over de Synode: gemeenschap, participatie en missie
  • aansluitend pauze
 • 15.00 uur Levend ganzenbord
  • aansluitend pauze
 • 16.15 uur Aanbidding en biechtgelegenheid
 • 17.00 uur Pizza eten

Opgave
De WJD-bijeenkomst is bedoeld voor jongeren uit het aartsbisdom in de leeftijd van 16 tot ca. 35 jaar. Je kunt je opgeven via onderstaand formulier. De kosten bedragen € 5 (contant te betalen bij binnenkomst).
In het weekend van 20 en 21 november vindt de jaarlijkse, landelijke jongerencollecte van de R.-K. Kerk plaats. “Bij de Eucharistieviering op de feestdag van Christus Koning zijn Edese en andere parochianen in alle leeftijden van harte welkom,” benadrukt Sarah Mijhad van Jong Aartsbisdom.

AANMELDFORMULIER

  Als je je aanmeldt, gaan we ervan uit dat je mee-eet (lunch). Is dit niet het geval, vermeld dit dan hieronder even bij Overige opmerkingen. Bij voorbaat dank. #geenvoedselverspilling!


  * Deze velden zijn verplicht

  De kosten voor deze activiteit bedragen € 5 (contant te betalen op de dag zelf).