Gepubliceerd op: vrijdag 28 juli 2023

De WJD-pelgrims die maandagochtend 24 juli vanuit de opstapplaatsen in de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda en Roermond aan hun reis begonnen, arriveerden diezelfde middag in Parijs waar zij het laatste stuk liepen naar de kerk Saint Pierre de Montmartre. Deze ligt naast de bekende basiliek Sacré Coeur. Bisschop Van den Hende (Rotterdam) heette de deelnemers welkom. “Daar zijn we dan. Op onze pelgrimstocht die vandaag mag beginnen,” aldus de bisschop in het openingswoord van de Eucharistieviering. “We hebben een flinke regenbui gehad op weg naar deze kerk. We hebben flinke trappen gelopen. En nu op deze hoge plek in Parijs vieren we samen de Eucharistie. We danken de Heer en prijzen Hem. Hij kent ons hart en is altijd onze tochtgenoot.”

Aan het slot van de viering ontvingen de deelnemers de pelgrimszegen, uitgesproken door mgr. Van den Hende. Daarbij zei hij dat een pelgrimstocht een weg is met ups en downs en dat die zo verbonden is met heel ons leven. Mgr. Van den Hende: “We zijn niet alleen op weg. De Heer is onze tochtgenoot en we zijn elkaars tochtgenoot.” Hij vroeg de jongeren om bij de intenties die ze in hun hart met zich meedragen op deze reis ook gebed voor bisschop Smeets van Roermond in te sluiten. De maaltijd was vervolgens in het naast de kerk gelegen pelgrimshuis. Vervolgens reden de bussen de hele nacht door om in de loop van de dinsdagochtend in Lourdes aan te komen.

In Lourdes woonden de jongeren een Internationale Mis bij aan de Grot, namen ze ‘s middags deel aan de Sacramentsprocessie en liepen ze ‘s avonds de Lichtprocessie. Daarna keken sommige jongeren nog de musical over Bernadette, waar het heiligdom deze periode voor WJD-pelgrims een korte voorstelling van geeft. Anderen liepen nog een rondje door de stad of deden een spelletje in het hotel. 

Katholiekleven.nl maakte een video over het bezoek van de WJD-pelgrims aan Lourdes. Hierin is een rol weggelegd voor Gauthier de Bekker, priester van het Aartsbisdom Utrecht: zo licht hij toe dat Maria daar achttien keer is verschenen aan Bernadette, die haar zag als de Dame – “tijdens één van die verschijningen heeft ze zich geopenbaard als ‘ik ben de onbevlekte ontvangenis’: zo weten we dat het Maria is die is verschenen aan Bernadette,” aldus De Bekker. “Wij zijn hier om net als de pelgrims die hier in al die jaren gekomen zijn, bij het water een kaarsje aan te steken en samen vierend troost te vinden in ons geloof.”

In de video komen ook drie jongeren aan het woord: Elise, Ruben en Mink. Voor Elise, die vaker in Lourdes komt, is deze ervaring met zo veel jongeren op weg naar de Wereldjongerendagen “anders” maar het “voelt toch ook hetzelfde als altijd.”

De volgende dag, woensdag 26 juli, begon al vroeg met om 7.30 uur een Eucharistieviering – wederom bij de Grot. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant, pastor Gauthier de Bekker verzorgde de homilie. Op de gedachtenis van Joachim en Anna, de ouders van Maria, preekte hij over ouders. Daarbij noemde hij ook zijn eigen ouders, die elkaar 39 geleden ontmoetten in Lourdes. De Bekker: “Het is dan ook bijzonder om hier in de Grot de Mis te mogen vieren, zo’n tijd later.” Je ziet vaak aan het uiterlijk van de kinderen dat ze op hun ouders lijken, zei hij. Ouders geven hun kinderen iets mee. Zoals het uiterlijk, maar ook andere dingen zoals geloof. “En je kunt ook hier zijn als geloof je eigen keuze is. Omdat we kinderen van God de Vader willen zijn,” aldus De Bekker. “We zijn samen op reis. We zijn op weg met God en we mogen daarin de traditie die ons is meegegeven, door onze ouders of anderen, met ons meedragen en vernieuwen. Ik wens ons toe dat we mooie gesprekken hebben, zodat wat in ons gezaaid is mag groeien en in God tot wasdom mag komen.”

In de middag liepen de deelnemers bij San Sebastián (Spanje) een stuk van de camino, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. In de bus werd uitleg gegeven over deze pelgrimsroute. Onderweg werd de karakteristieke schelp waargenomen die de route markeert. Het bleek een afwisselende tocht, waarbij asfalt al gauw plaats maakte voor een zandpad dat dan weer breed en dan weer smal is. De wandelaars stapten over grote stenen en puzzelden een aantal keer op de beste manier om een grote plas te passeren. En daarbij werden ze af en toe getrakteerd op een groots uitzicht over de zee. Hierna ging de reis door naar de Spaanse stad Burgos voor het diner en de overnachting.

Tekst: met dank aan bisdom Rotterdam en katholiekleven.nl
Foto’s: Ramon Mangold