Gepubliceerd op: woensdag 23 november 2022

Op de eerste écht koude dag van het najaar, zondag 20 november, stroomde de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn vol. Die dag werd niet alleen het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal gevierd, maar óók de diocesane Wereldjongerendag. Daarom waren naast parochianen ook kardinaal Eijk en jongeren uit het hele aartsbisdom afgereisd om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023.

In de Eucharistieviering sprak de kardinaal over het koningschap van Christus, dat een ander soort koningschap is dan het beeld dat wij hebben van koningen. Door de geschiedenis heen zijn er zowel slechte als goede koningen geweest. Zo wordt de Russische tsaar Ivan IV de Verschrikkelijke genoemd maar is de Franse koning Louis IX in 1297 heilig verklaard door paus Bonifatius VIII. Wat maakt nu een goede koning? De kardinaal wees in zijn homilie op de eigenschappen van Jezus Christus als koning: een koning die zijn leven in dienst stelt van de mensen, in plaats van uit te zijn op macht en rijkdom. Hij regeert niet met wapengeweld, maar met het machtigste wapen dat er is: Gods Liefde.

Als Jezus aan het kruis hangt, heeft Hij niets koninklijks, zo benadrukte kardinaal Eijk. “Althans wat wij in het algemeen van koningen verwachten. In ieder geval geen glitter en glamour.” Jezus hing naakt aan het kruis en werd bespot. En al had Hij zich kunnen laten bevrijden, Hij “blijft gehoorzaam aan de Vader die dit offer van Hem aan het kruis verlangde om voor ons vergeving te krijgen van die eerste zonde en van alle andere zonden. Bovendien maakt Jezus het zo voor ons mogelijk deel te hebben aan Gods leven. Hij maakt door zijn kruisdood en verrijzenis ook onze verrijzenis mogelijk en ons verblijf in Gods eeuwig Vaderhuis na de dood, indien we Hem in zijn dienstbaarheid en liefde volgen.”

Kardinaal Eijk: “Het kerkelijk jaar weerspiegelt iets van Gods plannen met de wereld als geheel en ook van zijn plannen met ons persoonlijk leven. Op de laatste Zondag door het Jaar, het Hoogfeest van Christus Koning, staan we in het bijzonder stil bij de Laatste Dag van deze wereld, het einde der tijden, en ook bij de laatste dag van ons persoonlijk leven. Mogen ook wij op die laatste dag van Jezus te horen krijgen ‘vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’.”

Met een kopje koffie of thee om op te warmen, verzamelde de groep van zo’n twintig jongeren zich na afloop van de Mis met de parochianen in het voorportaal van de kerk. Sommigen kennen elkaar van eerdere activiteiten van Jong Aartsbisdom, anderen zijn voor het eerst aangesloten. Wat de jongeren met elkaar gemeen hebben? Ze zijn gekomen om elkaar te ontmoeten als katholieke jongeren binnen het aartsbisdom én ze zijn geïnteresseerd in de Wereldjongerendagen (WJD) die in de zomer van 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden. 

Kardinaal Eijk spoorde de jongeren ’s middags in zijn voordracht over het thema van de WJD, zoals uitgelegd door paus Franciscus, aan om op te staan. Zoals Maria opstaat, nadat zij van de aartsengel Gabriël te horen heeft gekregen dat zij de zoon van God zal baren, om naar haar nicht Elisabeth in het bergland te gaan, die op hoge leeftijd zwanger is. Maria is daarin een voorbeeld voor ons: ze is niet met zichzelf bezig, maar met de mensen om haar heen. Ze blijft niet waar ze is, maar ze staat op en gaat met spoed. Zo worden ook de jongeren geroepen om op te staan en naar de WJD in Lissabon te komen! Die boodschap is ook terug te zien in het logo van de WJD 2023: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het begin.” 

Naar aanleiding hiervan doet Jong Aartsbisdom de volgende oproep: “We dagen jullie nu concreet uit om in beweging te komen, door naar www.wjd.nl te gaan en ons te laten weten wat jij gaat ondernemen. Hier staan ook allerlei suggesties wat je kunt doen. Succes!”

Als vervolg op deze voordracht presenteerde de jongerenwerker van het aartsbisdom, Sarah Mijhad, die samen met pastor Anton ten Klooster de reisleiding op zich zal nemen, het programma van de WJD-reis die de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda en Roermond gezamenlijk zullen maken. De uitgebreide reisfolder is binnen en wordt binnenkort naar de parochies gestuurd. Meer informatie is al te lezen via www.wjd.nl en de inschrijving via Huis van de Pelgrim is ook open: klik hier!

Na al dat stilzitten was het eindelijk tijd om écht op te staan. Bij Zero55 in Apeldoorn stonden bowlen, lasertag en een escaperoom op het programma. De dag werd afgesloten met een snack-buffet: onbeperkt frietjes en snacks! Jong Aartsbisdom kijkt terug op een inspirerende, waardevolle en vooral gezellige dag.

Lijkt het jou ook leuk om jongeren uit het aartsbisdom te ontmoeten? Of wil je (misschien) mee naar de WJD? Houd dan niet alleen onze website – www.jongaartsbisdom.nl – in de gaten, maar bezoek ook onze sociale mediakanalen (Facebook/Instagram @jongaartsbisdom) voor meer informatie over onze activiteiten. Je bent van harte welkom!