Gepubliceerd op: vrijdag 28 juli 2023

Donderdagochtend 27 juli werden de jongeren wakker in de ruimtes bij de school in Burgos waar ze hadden overnacht. Na het ontbijt gingen ze in deelgroepen samen op pad en in gesprek. Sommige groepen keerden nog even terug op het terrein met flessen extra water: het werd een warme dag in Burgos. Vanaf de slaaplocatie was het niet ver wandelen naar de grote kathedraal van Burgos, waar de WJD’ers in een zijkapel de Eucharistie vierden.

Bisschop Van den Hende verzorgde deze dag, de gedachtenis van de heilige Titus Brandsma, de homilie. Hij preekte over strijd die er is in de wereld, met oorlog en geweld. En over de strijd in je eigen hart als het gaat om goed en kwaad. “Het Evangelie vraagt dat we steeds weer bereid zijn het goede te kiezen,” aldus de bisschop, die vertelde over Titus Brandsma die ondanks vijandigheid koos voor de liefde van Christus.

Pater Titus Brandsma stierf als martelaar in Dachau. Hij kwam voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en toen de nazi’s Nederland hadden bezet op voor de waarheid en de waardigheid van de mens. Hij sprak onder meer met journalisten over de roeping die zij hebben om daarvoor op te komen, ten dienste van mensen. “Hij sprak over de waarheid van het Evangelie in plaats van de ideologie van het nazisme die de waardigheid van mensen ten gronde richtte.”

“Hij heeft grote strijd gekend,” zo zei de Rotterdamse bisschop over pater Titus. “Toen hij was opgepakt en opgesloten in de gevangenis in Scheveningen was hij bang. Maar hij wist zich uit die angst los te maken, met de genade van God, en hij wist zijn lijden te verbinden met het lijden van Jezus aan het kruis.”

Mgr. Van den Hende: “Christus is de strijd aangegaan met volgehouden liefde en barmhartigheid. Dat navolgen is moeilijk voor ons. Als iemand ons iets aandoet reageren we daar toch vaak op vanuit een neiging om terug te slaan. Die strijd, om telkens opnieuw te kiezen voor het goede, moet ieder van ons aangaan. Dat doen we niet alleen, maar dat doen we samen met Christus en de Kerk. Dus als we eens iets scherps zeggen, mogen we elkaar eraan herinneren dat dat niet de bedoeling is en niet in de geest van de Heer.”

“God is barmhartig,” zo zei de bisschop. “Die barmhartigheid van God is een aansporing om ons uiterste best te doen en te weten dat, als het niet lukt we opnieuw voor het goede kunnen kiezen. Laat je door de Heer en Zijn barmhartigheid bemoedigen. In de kerk ben je daarvoor op de goede plek. Hij is in de sacramenten en in woord net zo dicht bij ons als bij de apostelen van het eerste uur. Dus voel je nooit alleen. Hij kent je. Moge Hij de kracht geven om het goede te kiezen en ontvankelijk en geschikt te zijn voor Zijn barmhartigheid.”

In groepjes liepen de jongeren na de viering door de kathedraal. De deelgroepleiders gaven uitleg bij bijzondere dingen die te zien zijn in de kerk. En er waren veel gesprekken van jongeren en de priesters, diakens, pastoraal werkers en de bisschop. De rest van de middag was vrije tijd voor de deelgroepen. Daarbij maakten enkele groepen een flinke wandeling en kregen een bijzonder uitzicht over de stad Burgos.

In de avond werd de Avond van Barmhartigheid gehouden met aanbidding van het Allerheiligste, muziek en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Deze avond vond plaats op loopafstand van de slaaplocatie. Aan het begin van de avond vertelden Sarah Mijhad (jongerenwerker van het Aartsbisdom Utrecht) en Anton ten Klooster (priester van het aartsbisdom) over het sacrament. Sarah vertelde hoe zij het sacrament leerde kennen en Anton gaf uitleg als priester-theoloog. Gedurende de avond zaten priesters en de bisschop verspreid in de kerk om biecht te horen en ook buiten op het kerkplein zaten enkele priesters.

Tekst: met dank aan bisdom Rotterdam
Foto’s: Ramon Mangold