Gepubliceerd op: woensdag 27 januari 2021

JongKatholiek biedt kerkelijke vrijwilligers en beroepskrachten die werken met jongeren in maart 2021 de gelegenheid om vier Webinars te volgen over mentorschap in het jongerenpastoraat.

In juni 2019 vond in Rome het internationaal jongerenforum plaats, waarin de Postsynodale Apostolische Exhortatie ‘Christus Vivit’ centraal stond. Het begeleiden van jongeren was een van de belangrijke punten die uit de Exhortatie en het jongerenforum naar voren kwamen. Jongeren blijken behoefte te hebben aan goede mentoren: mensen die hun vragen beantwoorden en hen helpen hun geestelijk leven te begeleiden. JongKatholiek wil deze boodschap doorgeven en organiseert daarom deze reeks Webinars. 

Tijdens deze bijeenkomsten wil JongKatholiek samen met ervaren professionals ingaan op de vragen: “Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?”

De Webinars zijn bedoeld voor alle vrijwilligers en kerkelijke beroepskrachten die werken met jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Ze vinden plaats op vier achtereenvolgende dinsdagavonden en beginnen steeds om 20.00 uur. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap. Deelname is gratis, aanmelden verplicht. (Wie zich snel aanmeldt, ontvangt een goodiebag met spullen voor de Webinar!)

Sprekers en data

Niko Schonebaum (2 maart) zal vertellen over Thomas van Aquino en wat deze kerkleraar te zeggen heeft over het mentorschap. Niko Schonebaum is Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.

Paul Donders (9 maart) gaat het onder andere hebben over de essentie van mentoring, het verschil tussen coaching en mentoring in leiderschap en de vijf kenmerken van een inspirerende mentor. Paul is CEO van Xpand Nederland, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.

Zr. Maria Nadiya (16 maart) is overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS en woont inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Paul Graas (23 maart) zal praten over geestelijke begeleiding. Geïnspireerd door de geschriften van paus Franciscus en heiligen zoals Faustina Kowalska en Josemaria Escrivá. Paul is coördinator bij Stichting Instudo, waar hij initiatieven ontwikkelt voor jongeren op het vlak van cultuur, levensbeschouwing en persoonlijke ontwikkeling. Ook werkt hij bij Interaxion Group waar hij leraren en andere opvoeders ondersteunt in de opvoeding van kinderen in een digitaal tijdperk.

Klik hier voor de digitale flyer over deze inspiratieavonden