Gepubliceerd op: vrijdag 18 februari 2022

Op weg naar de wereldwijde Bisschoppensynode van oktober 2023 nodigt paus Franciscus iedereen uit om na te denken over de wijze waarop wij samen Kerk zijn. Het gaat daarbij niet om grote discussies of heftige debatten, maar om tot een geloofsgesprek te komen waarin naar elkaar geluisterd wordt en verstaan kan worden wat de Heilige Geest ons duidelijk maakt in onze tijd. In heel veel groepen en op heel veel plekken wordt dit gesprek gevoerd, ook in ons aartsbisdom: in parochies, onder (oud)pastores en religieuzen, maar ook met jongeren willen we graag in gesprek rond drie grote thema’s:

  1. Vieren
  2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk
  3. Dialoog in Kerk en samenleving

De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 27 maart 2022 (14-17 uur) in het bisschopshuis, Maliebaan 40 te Utrecht.

We beginnen met een korte inleiding over de synode. Daarna is er een gebedsmoment in de kapel en vervolgens gaan we in gesprek. Voor wie wil is er daarna ook nog iets te eten, zodat je niet met een lege maag naar huis hoeft te gaan.

Wil jij ook deelnemen aan dit gesprek? Dan kun jij je aanmelden via de mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Op www.aartsbisdom.nl vind je alle relevante documenten en informatie over deze synode. Wij raden je aan, als je wilt deelnemen, hier zo goed mogelijk kennis van te nemen.