Gepubliceerd op: donderdag 12 november 2020

In het weekend van 21 en 22 november wordt weer de jaarlijkse landelijke jongerencollecte gehouden. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom. Daarom heeft jongerenwerker Sarah Mijhad deze week een brief gestuurd naar de parochiebesturen in ons bisdom om te vragen deze collecte zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen in de parochies. Voor de ontwikkeling, voortgang en toekomst van de diocesane en landelijke jongerenprojecten is namelijk brede financiële steun noodzakelijk.

In de brief schrijft Sarah onder meer: “Ook in deze bijzondere coronatijd met veel beperkingen bieden we jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar activiteiten aan. Dit doen we online of kleinschalig op locatie als de maatregelen dit toelaten. We hebben bijvoorbeeld een pubquiz@Home gemaakt en een zoommeeting gehouden met een jonge Nederlandse vrouw in Amerika om samen te praten over onze roeping. In september konden we naar Bunnik wandelen met mgr. Hoogenboom en onze openingsviering vieren in Almelo met de jongerengroep daar. We hopen volgend jaar de diocesane Palmzondag te kunnen vieren in Wageningen met de International Catholic Community en kardinaal Eijk. Ook kijken we uit naar het jaarlijkse kinder -en tienerkamp o.l.v. vicaris Pauw waar altijd veel belangstelling voor is.”

Landelijke jongerenactiviteiten zijn onder meer de WJD@Home. Hiervoor zijn “alle jongerenwerkers samen hard bezig om dit in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Ook kijken we hoopvol naar de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden en waarvoor de voorbereidingen inmiddels zijn gestart,” aldus Sarah.

Wil je ook meedoen met deze collecte maar ben je op 21-22 november niet in de gelegenheid naar de kerk te gaan? Dan kun je je bijdrage overmaken naar: Nationale Jongerencollecte IBAN NL 11 INGB 0002 7844 98, t.n.v. ‘Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jongerencollecte 2020’.