Gepubliceerd op: vrijdag 22 juli 2022

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.

In de flyer schrijft de organisatie: “God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer ons best moeten doen om Zijn stem te kunnen verstaan? Andere jongeren ontmoeten om je met hen te oriënteren op je roeping. Na het succes van vorig jaar worden er dit jaar twee roepingenweekenden georganiseerd! Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof, en om vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.”

Organisatie en opgave
Er wordt een eigen bijdrage van € 40 gevraagd per persoon. Als dit een probleem is, kun je dit gerust aangeven. De organisatoren zoeken contact over de coronaregels via de app. Speciale wensen voor het eten, bijvoorbeeld dieetwensen of vegetarisch, kun je vooraf aangeven. De keuken houdt hier dan rekening mee.

Aanmelden kan tot één week van tevoren bij pastoor Tjitze Tjepkema en Johan Krijnsen, e-mail: tjepk090@planet.nl / johankrijnsen@hotmail.com, tel.: 06 11273673 / 06 25248674.

Contactgegevens van de verblijfslocatie:
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Maryrer Georg zu Thuine,
Klosterstrasse 14, D-49832 Thuine,
gastenzuster: zuster Maria Christin,
www.franziskanerinnen-thuine.de

 

Foto: deelnemers tijdens een eerdere editie in Thuine (foto via pastoor Tjitze Tjepkema)