Gepubliceerd op: donderdag 29 september 2022

Van 14 oktober tot 6 november maakt het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland, die begint en eindigt in het Aartsbisdom Utrecht. De openingsviering op 14 oktober vindt om 19.00 uur plaats in de St. Catharinakathedraal met als celebrant kardinaal Eijk.

NB De informatie over de tour door het Aartsbisdom Utrecht (3 t/m 6 november) is aangevuld en geactualiseerd!

Daarna volgt een processie met het kruis, eindigend in het Bonifaciushuis waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten, iets warms te drinken, te bidden en een kaarsje aan te steken. 

In de dagen daarna reist het WJD-kruis achtereenvolgens naar bisdom Groningen-Leeuwarden, bisdom Haarlem-Amsterdam, de bisdommen Rotterdam en Breda, bisdom ’s-Hertogenbosch en tot slot bisdom Roermond. 

Tour door het Aartsbisdom Utrecht
Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Die dag staat het in de kathedraal voor de Bisdomdag om daarna door te reizen naar Wageningen en Doetinchem. Zaterdag 5 november is het kruis in Enschede, Almelo en Hengelo. Op 6 november gaat het kruis ‘s ochtends naar Baarn, waarna er ‘s middags een feestelijke, landelijke slotviering is in de St. Rafaëlkerk in Utrecht (Overvecht, Lichtenberchdreef 4). Bekijk de details van het programma hieronder:

Donderdag 3 november: avondprogramma Wageningen

  • 18.00 uur Ontvangst van het WJD-kruis aan de Nudepoort (Nudestraat 1, Wageningen) met aansluitend processie door de Hoogstraat naar de Johannes de Doper Geboortekerk
  • 18.30 uur Eucharistieviering in de Johannes de Doper Geboortekerk (Bergstraat 17)
  • 19.20 uur Ontsteken van kaarsjes bij het kruis
  • 19.30 uur Gezamenlijk diner in de Verrijzeniszaal en getuigenissen
  • 21.15 uur gelegenheid tot napraten

NB: Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid tot aanbidding in de nabijheid van het kruis tot vrijdag 4 november 7.30 uur.

Vrijdag 4 november: Wageningen en Doetinchem

Wageningen
Johannes de Doper Geboortekerk: mogelijkheid tot aanbidding in de nabijheid van het kruis van 9.00 tot 15.00 uur.

16.00-17.00 uur vertrek van het kruis uit Wageningen

Doetinchem
Het programma, dat duurt van 18.00 tot 22.00 uur, start met een maaltijd in de Maria-zaal (bij de OLV Tenhemelopnemingkerk, Prins Hendrikstraat 36). Hierna is er een Avond van Barmhartigheid bij het WJD-kruis. Tijdens deze avond is het mogelijk om kaarsjes aan te steken, gebedsintenties op te schrijven en te biechten. Er zullen ook verschillende aanbiddingsliederen gezongen worden. Het programma wordt afgesloten met een borrel in de Maria-zaal.

Zaterdag 5 november: Enschede, Almelo en Hengelo

Enschede
Om 11.00 uur is er een Nederlandstalige Eucharistieviering in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. Hierna kun je in het parochiehuis onder het genot van een hapje en drankje andere jongeren ontmoeten. Het programma wordt afgesloten met een catechese met als thema ‘Mary went in haste’. Dit zal gedeeltelijk in het Engels zijn en gedeeltelijk in het Nederlands. Het programma eindigt om 13.30 uur.

Almelo
Het programma in en rond de St.-Jozefkerk in Almelo (Sint Josephstraat 109) begint om 16.30 uur met een maaltijd in ‘t Saam (naast de kerk). Hierna vindt om 18.30 uur een Eucharistieviering plaats met als afsluiting een koffietafel. Het programma eindigt om 19.30 uur.

Hengelo
In Hengelo start het programma om 20.00 uur in het parochiehuis van de St. Lambertusbasiliek (Enschedesestraat 1); daar zal onder meer informatie over de WJD gegeven worden. Om 21.00 uur wordt het WJD-kruis in processie de basiliek binnengebracht waarna er een mini-Candle Night zal worden gehouden. Dit programma wordt om 22.00 uur afgesloten.

Zondag 6 november: Baarn en Utrecht

Baarn
Om 11.00 uur is er een Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk (Kerkstraat 17). Om 12.00 uur staat ‘WJD ervaring’ op het programma, een kwartiertje later gevolgd door de lunch. De bijeenkomst wordt rond 13.00 uur afgesloten met ontmoeting.

Utrecht
Het programma in de St. Rafaëlkerk (Lichtenberchdreef 4) start om 15.00 uur in de parochiezaal. Daar wordt gebeden en is er muziek van de band SuitUp. Vervolgens wordt er teruggeblikt op de tour van het WJD-kruis en zijn er getuigenissen over deze tour. Na een muzikale onderbreking door SuitUp zal Jochem Oor, projectleider voor de WJD 2023, een presentatie verzorgen over de WJD in Lissabon. Ook het WJD-lied zal voorbijkomen. Omdat vandaag ook de Nationale Roepingenweek begint, geeft hierna een priesterstudent een getuigenis over zijn roeping. Om 17.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd (aanmelden: klik hier), waarna om 17.45 uur de afsluitende H. Mis in de kerk begint. 

Interactieve kaart
De pelgrimstocht kan online gevolgd worden via de vernieuwde website wjdkruis.nl. Op een interactieve kaart staan alle locaties waar het WJD-kruis langskomt. De website vormt de centrale plek voor actuele informatie, reisprogramma’s, interviews en materialen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter met de hashtag #wjdkruis

Unieke ervaring: het WJD-Kruis Tourteam
Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. Wil je meereizen en mee-overnachten met het Tourteam, meld je dan aan op wjdkruis.nl!

Over het WJD-kruis
Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.
Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien trekt dit kruis de hele wereld rond en heeft het een speciale plaats bij elke editie van de WJD. Eind 2003 was dit WJD-kruis voor het laatst in Nederland. In de zomer van 2022 is er vanaf de plek van het originele WJD-kruis in Rome een Nederlands WJD-Kruis uitgezonden. Dit kruis is door de Katholieke Studenten Nijmegen met 27 personen naar Nederland gezonden.

Zie ook:

Foto (Ramon Mangold): WJD 2019 in Panama