Gepubliceerd op: vrijdag 2 februari 2024

Van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari waren 80 à 90 jongeren en begeleiders op Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Dit jaarlijks terugkerende katholieke jongerenevent biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Jongeren maken er nieuwe vrienden en zien bekenden terug, ook zijn er catecheses van bisschoppen, Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft inhoudelijke en creatieve workshops.

Pastor Paulus Tilma (parochie Maria Laetitia) was als deelgroep begeleider mee naar Ameland: “Uit het Aartsbisdom Utrecht waren ook jongeren aanwezig. Uit de omgeving van Steenwijk kwam een groepje, waarvan sommigen zich voorbereiden op het doopsel. In gesprek met hen spraken ze hun verlangen uit naar verdieping en zinvolle ontmoeting met andere katholieke jongeren. Dit weekend heeft daar zeker aan bijgedragen,” aldus Tilma.

Vrijdagavond begon de ontmoeting met een pubquiz. Zaterdagochtend startte het inhoudelijke programma met een catechese van bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam over het thema ‘pelgrims van hoop’. De bisschop stond stil bij geloof, hoop en liefde. Met voorbeelden van mensen die keuzes maakten vanuit hun geloof liet mgr. Hendriks zien hoe je vanuit hoop kunt leven. “Mensen hebben verschillende karakters,” aldus bisschop Hendriks. “De één is positiever ingesteld dan de ander. Maar de hoop is de kern van je leven. De liefde van God is wat je altijd hoop kan geven. Hoe kun je die liefde ervaren?” vroeg hij. Hij gaf aan dat dit niet maakbaar is: “Het is een gave van God, een genade, een geschenk. Maar je kunt er wel iets voor doen om de hoop in je hart te laten opbloeien, door te proberen een pelgrim van hoop te zijn in gebed.”

Hij gaf tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. “Als je gevoelens hebt van hopeloosheid, probeer dan wat afstand te nemen, want ze zijn niet de hele werkelijkheid. Geestelijke begeleiding kan je daar bij helpen, ook als je niet moedeloos bent natuurlijk. Door over de verlangens van je hart te spreken met een goede geestelijk begeleider kun je groeien op de weg van het pelgrim van hoop zijn.” Hij gaf nog meer tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. Eén van de dingen die hij noemde is het gebed. Maar ook: bewust en dankbaar stilstaan bij dingen die je hebt meegemaakt en door bewust te denken aan de goede dingen die je doet.
“Een pelgrim is iemand die op weg gaat naar een plaats zoals een heiligdom. Het is iemand die zich openstelt voor nieuwe ervaringen, voor het onbekende en voor God. Ga door je leven met die mentaliteit van een pelgrim,” aldus de bisschop. De WJD en WJD@Home zijn belangrijk op die weg. “Ik was in het jaar 2000 bij de WJD in Rome en laatst ontmoette ik twee mensen van toen. Eén is nu politicus. Hij vertelde over de avondwake van de WJD en zei: de woorden die de paus sprak sloegen bij mij in als een bom en dat was mijn motivatie om deze weg in te slaan. Een ander die ik sprak, had de avond van barmhartigheid in 2000 zo geraakt dat ze me er twintig jaar later over sprak. Zo heeft ieder zijn eigen ervaring. God heeft zijn eigen moment om jou aan te raken.”

Op zaterdagmiddag werden workshops gegeven. In de workshop over het thema ‘Pelgrims van hoop’ ging bisschop Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) in gesprek over hoop. ‘Pelgrims van hoop’ is het thema van het Heilig Jaar dat met Kerstmis 2024 begint. Mgr. Van den Hout deelde een afbeelding uit van het internationale logo van het Heilig Jaar 2025. “Je ziet vier figuren die staan voor de vier continenten. De figuren hebben verschillende kleuren om de verschillende volken en naties aan te geven, die elkaar ondersteunen en op weg zijn. Het kruis in het logo symboliseert Christus. Het anker symboliseert hoop. Het anker zorgt ervoor dat een schip niet op drift raakt,” aldus de bisschop.
In de boodschap die paus Franciscus schreef aan jongeren voor de WJD in de bisdommen (Christus Koning, november 2023) ging de paus al in op het thema van de hoop. Nadat de bisschop de boodschap van de paus had toegelicht, had hij enkele vragen om over in gesprek te gaan. “In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gesproken over positief denken. Denk eens na over de vraag: wat is het verschil tussen hopen en positief denken?” Een deelnemer zei: “Positief denken is meer een houding die je aanneemt, hoop lijkt me een bron voor die positieve houding.”
“Hoe kun je voor anderen een teken van hoop zijn?” vroeg de bisschop. “Je geloof delen met een ander,” zei iemand. “Door inspiratie te geven aan anderen, doordat je de liefde van Christus probeert te delen en zo concreet probeert te maken voor mensen. Dan kun je een baken van hoop zijn voor mensen.” “Zeker, Christus moet bemiddeld worden,” aldus mgr. Van den Hout.

Op zondag 28 januari beantwoordde mgr. Mutsaerts tijdens een ‘college tour’ vragen die jongeren voor hem hadden verzameld. Het was het laatste programmaonderdeel voordat de groep de pelgrimszegen kreeg in de kerk en de tocht naar huis aanving. De hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch vertelde over het geloof uitdragen door je in te zetten voor je medemens. “Zorg voor je medemens, want hoe kun je anders doen wat Jezus zegt: wat je voor de minste hebt gedaan heb je voor Mij gedaan? Bid ook, want bidden en werken gaan samen, en hou vast dat het geloof redelijk is. Fides et ratio, geloof en verstand; hou die twee bij elkaar.”

“Geloof en wetenschap gaan samen,” vervolgde hij. “Als God alles geschapen heeft, is het meer dan de moeite om te onderzoeken hoe het in elkaar zit. Geloof en wetenschap staan niet haaks op elkaar. Je hebt het geloof nodig om te zien hoe het in elkaar zit. Denk maar eens aan een verliefdheid: als verliefdheid een stofje is en alleen dat, is dat niet de hele werkelijkheid, en ook niet echt romantisch.”
Vragen van jongeren waren onder meer: Hoe kan ik mijn gebedsleven vormgeven? Hoe moet ik het geloof uitdragen in de samenleving? Hoe kun je je roeping onderscheiden? De bisschop beantwoordde deze en andere vragen en benadrukte: “Zoek niet je eigen geluk, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan komt het geluk. Geluk is geen doel op zich, het is een bijproduct.”

Foto’s: katholiekleven.nl