Gepubliceerd op: dinsdag 24 maart 2020

Geen openbare Eucharistievieringen tot 1 juni. De feestelijke tijd van Pasen tot Pinksteren moeten we doorbrengen zonder naar de Heilige Mis te kunnen gaan.

Gelukkig kun je in veel kerken nog wel terecht om er te bidden, een kaarsje aan te steken en/of iets voor de voedselbank te brengen. Natuurlijk moet je daarbij wel alle maatregelen van de overheid in acht nemen wat betreft aantal personen, afstand, hygiëne en gezondheid.

Maar toch: wat een gemis! Gelukkig is de Heer Almachtig en wanneer de priesters een Heilige Mis opdragen, is dat een offer voor heel de parochie, zelfs voor heel de Wereldkerk!

Wij katholieken maken namelijk deel uit van Christus’ lichaam, de Kerk. Alle missen, gebeden en offers die worden opgedragen over heel de wereld, komen ook jou ten goede! Wauw! Toch is het fijn om hier thuis ook wat van mee te krijgen en daarom hebben we hier een kleine greep uit de online missen en gebedsmomenten die er worden aangeboden (NB dit is de bijgewerkte versie d.d. 1 april). En het worden er steeds meer, want iedereen is bezig om online te komen. Zo kun je bijvoorbeeld met je vrienden tijdens een chat samen de rozenkrans bidden. En als je de mis via een livestream gaat volgen, probeer dan zo veel mogelijk mee te doen: zing mee, bid hardop, kniel, sta en zit wanneer je dat in de Eucharistieviering ook zou doen. Leg drie kruisjes op je hoofd, lippen en hart bij het luisteren van het Evangelie. Dit helpt de mis actief mee te vieren, ook al zitten we nu thuis voor de buis.

Zo komen er ondanks de ellende van het coronavirus nu dus ook heel mooie nieuwe initiatieven. Heb jij nog mooie ideeën? Staat jouw parochie niet in de lijst, maar hebben jullie wel een livestream? Laat het ons weten via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl! Bedankt!

Lees ook het nieuwste bericht van de bisschoppen: 
Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

God zegene jullie,
Sarah

Diocesane jongerenwerker
Email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
www.jongaartsbisdom.nl
www.facebook.com/jongaartsbisdom
www.instagram.com/jongaartsbisdom

Foto: Ton Harbers