Gepubliceerd op: woensdag 16 september 2020

Voor katholieke jongeren met vragen over liefde en seksualiteit is er nu de mogelijkheid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avonden wordt er kennis gemaakt met de ‘Theologie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp en alles wat ermee samenhangt.

Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de katholieke Kerk heeft er een duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons gaat in een online serie van vier avonden met jongeren in gesprek over seksualiteit vanuit de Theologie van het Lichaam. In de ‘Theologie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een christelijke antropologie (visie op de mens) uit met bijzondere aandacht voor de betekenis van de lichamelijkheid, de seksualiteit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. De paus werkt toe naar een huwelijkstheologie waarin het huwelijk wordt beschreven als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

De avonden worden online gehouden op de woensdagen 21 + 28 oktober en 4 + 11 november, steeds van 19.45 – 21.00. 

Deze vorming is een initiatief van JongKatholiek in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda.