Gepubliceerd op: dinsdag 11 januari 2022

Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari 2022, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei.

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de veerboot die vertrekt van Holwerd. ’s Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de meivakantie vallen. De deelnemers overnachten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren te gast zullen zijn en samen de Eucharistie zullen vieren.

Ook de bisschoppen die al hadden aangegeven bij de WJD@Home te zijn, kunnen op deze nieuwe data. In het programma is een avond van barmhartigheid voorzien. Er is ruimte voor ontmoetingen en ontspanning, voor workshops, discussie in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent voor je leven. Een van de bisschoppen geeft de WJD-catechese.

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt. Het zijn woorden van de verrezen Jezus aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

Er rijden twee bussen naar de boot
De bisschoppen nodigen jongeren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. Er rijden twee bussen. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek.

Aanmelden
Iedereen die zich al in had geschreven voor de WJD@Home heeft bericht gekregen over de nieuwe data.

Katholiekleven.nl maakte deze video van de WJD@Home 2019 op Ameland.


Foto: WJD@home in 2019