Gepubliceerd op: maandag 20 februari 2023

In de bedevaartplaats Kevelaer wordt op zaterdag 13 mei een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor zijn misdienaars en acolieten (met hun begeleiders) uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd.

Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke Misdienaarsdag wordt georganiseerd. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als ‘Troosteres der bedroefden’.

Processie en speurtocht
De dag begint met een processie van alle deelnemers in hun liturgische kleding door het centrum van Kevelaer naar de bedevaartbasiliek, waar vervolgens een Eucharistieviering plaatsvindt (hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts). Daarna is er een gezamenlijke lunch. ‘s Middags staat er een ‘Stadtspiel’ op het programma. Dit is een speurtocht door Kevelaer rond de boodschap van het bedevaartsoord. Na de prijsuitreiking is er een gezamenlijke afsluiting rond de Genadekapel.

De kosten van de Misdienaarsdag in Kevelaer bedragen € 15 p.p., inclusief busvervoer vanuit het Aartsbisdom Utrecht (er zijn diverse opstapplaatsen).

Meer informatie en aanmelding: klik hier

  • Kosten: € 15,00 per persoon (zowel deelnemers als begeleiders)
  • Deelname van personen onder 18 jaar onder begeleiding van een volwassene
  • Zie ook de flyer