Gepubliceerd op: vrijdag 21 oktober 2022

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht begon op vrijdag 14 oktober de tour van het WJD-kruis door de Nederlandse bisdommen. Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant tijdens de landelijke openingsviering, waarin hij het kruis zegende. Dat werd na afloop van de H. Mis in processie naar het nabijgelegen Bonifaciushuis gedragen. Daar was gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te bidden bij het WJD-kruis en een kaarsje aan te steken.

Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. Carolien Hoogenboom, projectleider van deze WJD-kruis tour, heette bij aanvang van de Mis de jongeren uit de diverse bisdommen welkom. Ze verwelkomde in het bijzonder “de jongeren uit Nijmegen die in Rome zijn geweest om dit kruis te laten zegenen. We zijn dankbaar dat we deze tour kunnen starten in Utrecht, de stad van Willibrord, met zijn opvolger als aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk.”

In zijn preek stelde kardinaal Eijk dat in Nederland je leven niet op het spel staat als je in het openbaar met een kruis in een processie gaat lopen. “Toch is het openlijk beleven van ons geloof in Jezus ook in Nederland niet gemakkelijk,” zo zei hij. Je omgeving kan druk op je uitoefenen om je geloof los te laten. Kardinaal Eijk: “En ook onze trouw aan Jezus kan in het kader van de uitoefening van bepaalde beroepen soms zwaar op de proef worden gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij mensen die in de gezondheidszorg werken en op principiële basis niet aan abortus of euthanasie willen meewerken. Ook in Nederland kan de navolging van Jezus ons wel degelijk een en ander kosten en kan het betekenen dat we daarvoor ons kruis op ons moeten nemen.”
“Jezus zegt tot ons, die veel van Hem houden en Hem daarom ten koste van alles willen volgen, dat we ons niet door angst daarvan moeten laten weerhouden. Hij noemt ons vertrouwelijk Zijn vrienden, met andere woorden: als jullie met Mij het kruis op je willen nemen, kunnen jullie op me rekenen als op jullie vriend.”

Volgens kardinaal Eijk zijn het “onze liefde voor Jezus en Zijn bemoedigende woorden die maken dat wij vanavond vol goede moed het WJD-kruis zegenen en in een processie om de kathedraal heen dragen over de openbare weg. Het kruis is het centrale teken van het geloof in Jezus. Hij is immers Gods Zoon, die voor ons mens is geworden en aan het kruis een afschuwelijke en vernederende dood heeft ondergaan om onze trots uit te boeten, die ons van het begin af aan van God heeft vervreemd. En ook om boete te brengen voor al onze andere zonden van liefdeloosheid. Het is door Zijn kruis en Zijn verrijzenis dat wij, als we Hem volgen, Hem voor eeuwig in Zijn liefdevolle ogen kunnen kijken. En ook aan de verrijzenis aan het einde van de tijd deel kunnen hebben.”

In alle bisdommen worden activiteiten en vieringen rond het WJD-kruis georganiseerd, ook in het Aartsbisdom Utrecht. Daar eindigt de tour op 6 november. De pelgrimstocht kan online gevolgd worden via de vernieuwde website wjdkruis.nl. Op een interactieve kaart staan alle locaties waar het WJD-kruis langskomt. De website vormt de centrale plek voor actuele informatie, reisprogramma’s, interviews en materialen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter met de hashtag #wjdkruis.

Foto’s: Ramon Mangold

Katholiekleven.nl maakte een video van de openingsviering in de St. Catharinakathedraal: