WAT ZOEK JE?

Laden Evenementen

De Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt altijd plaats op de woensdag in de Goede Week, in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. Dit jaar is deze viering op 16 april. De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.