Gepubliceerd op: donderdag 4 juli 2019

jongeren vieren spetterend slotfeest in deventer

In Deventer werd op 30 juni de slotviering gehouden van het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht (JPU). Vanuit Almelo was een groep van acht jongeren aanwezig, onder wie Michel Letteboer. Hij schreef onderstaand verslag voor het Almelose parochieblad:

De dag begon met de Mis in de historische Broederenkerk. Deze prachtige, middeleeuwse kerk stamt uit 1338 en vormde de thuishaven voor de Deventerse boeteprediker Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devotie. Hij woonde er geregeld de Mis bij en heeft er wellicht ook preken gehouden. Een mooie locatie om deze dag te starten, geïnspireerd door de woorden van hulpbisschop mgr. Hoogenboom over het volgen van Christus, een thema dat in ons aller leven centraal mag staan.
Na de Mis werd er samen geluncht en verzorgde mgr. Hoogenboom een interessante lezing over de wording van de Europese Unie en de Rooms-Katholieke Kerk: het verleden, heden en de toekomst van een vredesproject. Op een uiterst uitgebreide manier, onder toeziend oog van een strenge doch rechtvaardige tijdbewaakster, werd verteld hoe de Kerk via de Europese bisschoppencommissie (COMECE) haar vredige invloed deed en doet gelden in de wording van een Europese gemeenschap. Een naam als ‘gemeenschap’ zou dan ook wat beter passen bij de vreedzame vereniging van Europa dan de huidige, aldus de bisschop.

De dag vervolgde in een activiteit waarbij al was aangekondigd dat de kans op ‘waterschade’ groot zou zijn. Het bleek namelijk dat we gingen ‘raften’: een soort wildwatervaren in speciaal daarvoor ontworpen roeiboten. Dat ging er dan ook stevig aan toe: nadat duidelijk was welk team het snelst kon roeien, volgde een waar ‘gevecht’ om een rubberen bal in een paar potjes ‘waterpolo’. Terwijl de één na de ander onder toeziend oog van (de fotocamera van) mgr. Hoogenboom en vicaris Pauw (beiden veilig op de kant) overboord sloeg en de strijd in, in plaats van op, het water voortzette, werd er vooral ontzettend veel plezier gemaakt.
De dag eindigde met een heerlijke maaltijd, voorafgegaan door een gezamenlijk gebed. Er werd gegeten, gedronken, gekletst en gelachen, om uiteindelijk afscheid te nemen en met hernieuwde contacten en nieuw gelegde vriendschappen huiswaarts te keren. Wat ons jongere Almelose Joris-parochianen betreft zeker voor herhaling vatbaar! We zullen de agenda dan ook nauwgezet in de gaten houden, en mocht je dit lezen: je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij een vervolg!