Gepubliceerd op: woensdag 13 januari 2021

Als eerste voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 2023 in Lissabon vindt op zondag 31 januari de online jongerenbijeenkomst WJD@home plaats. Deze bijeenkomst is een initiatief van het bisdom Breda, maar jongeren uit heel Nederland (en België) kunnen deelnemen.

Vanwege de verlengde lockdown komen de jongeren (16-30 jaar) die dag via Zoom samen met bisschop Jan Liesen van Breda. Mgr. Liesen kan de deelnemers zien op een groot scherm en hen zo ontmoeten. Het thema van deze dag is het WJD jaarthema van 2021: “Sta op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien heeft” (Handelingen 26, 16). Mgr. Liesen zal de inleiding daarover verzorgen. 

Programma: 

  • 15.00 uur: Voorstelrondje
  • 15.30 uur: Inleiding door bisschop Liesen
  • 16.00 uur: Uiteen in deelgroepjes om te praten over de vraag: ‘Wat heeft mijn hart geraakt in deze inleiding?’
  • 16.20 uur: Korte presentatie door kapelaan Jochem van Velthoven over de WJD in Lissabon
  • 16.30 uur: Afsluiting met muziek, gebed en voorbede. Zegen door bisschop Liesen


Klik hier voor meer informatie en aanmelden