Gepubliceerd op: woensdag 16 maart 2022

“Zondag 13 maart was het dan eindelijk weer zover: de jaarlijkse activiteit in een klooster. Dit jaar bezochten wij het Stadsklooster San Damiano van de Franciscanen in ‘s-Hertogenbosch. Het klooster staat midden in de stad en er wonen broeders Franciscanen, zusters Clarissen, franciscanen seculieren en één Kapucijn,” zo schrijft Joost van het JA-team over deze bijeenkomst.

Joost: “De broeders vertelden ons over de spiritualiteit die zij naleven. Deze spiritualiteit is terug te leiden naar de heilige Franciscus van Assisi. Hij was de zoon van een rijke handelaar en trok ten strijde tegen de stad Perugia. Hij overleefde de strijd, maar werd door de Perugianen gevangengezet. Toen hij eenmaal vrijgekocht was, raakte hij getroffen door het leed van de armen en zieken. Hij gooide uiteindelijk zijn leven om en liet zich leiden door de stem van God.”

Het stadsklooster zet de leer en het werk van de heilige Franciscus voort. De gemeenschap probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan de maatschappij. Dit doen zij door het ondersteunen van het straatpastoraat, het organiseren van bijeenkomsten voor de buurt en bijvoorbeeld de wekelijkse koffie voor daklozen.

“Eén van die daklozen gaf ons virtueel een rondleiding door ‘s-Hertogenbosch en liet ons de plekken zien waar hij als dak- en thuisloze verbleef of een herinnering aan had,” zo vervolgt Joost. “De verhalen vanuit zijn persoonlijke ervaring lieten ons kort, maar met bijzonder veel gevoel, zien waar zij in de stad leefden en welke ingrijpende gebeurtenissen zij hebben meegemaakt. De dag sloten wij af met een vesperviering in het klooster, waarna wij gezellig met zijn allen de stad in gingen om af te sluiten met pizza!”