Het begin van de zomervakantie is het einde van het JA-seizoen voor 2021/2022. Daarom organiseren wij een leuk slotfeest in Zwolle op zondag 10 juli.

Wat gaan we doen? We beginnen om 11 uur met de Eucharistieviering in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Ossenmarkt 25 te Zwolle). Na de viering zullen we gezamenlijk lunchen en luisteren naar een lezing over Thomas a Kempis. Daarna gaan we Zwolle verkennen vanaf het water, namelijk per kano. Handige tip: Neem droge kleding mee! Na het kanoën testen we jullie kennis door middel van een leuke quiz en als afsluiter gaan we rond 17.15 uur met elkaar eten. 

De kosten voor de gehele dag zijn 5 euro (gelieve contant mee te nemen). We hopen jullie allen te zien op 10 juli in Zwolle. Meld je snel – graag vóór 29 juni – aan via de mail: jongerenpastoraat@jongaartsbisdom.nl.

Tot dan!

Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het Wereldjongerendagenkruis een tour maken door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJD-organisatie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Boek het WJD-kruis in de eigen geloofsgemeenschap
Wie het WJD-kruis in de geloofsgemeenschap wil verwelkomen, kan contact opnemen met de landelijke projectgroep die het transport van het kruis, de overnachtingen voor jongeren en de contacten in de bisdommen coördineert. Parochies, gastgezinnen en kloosters die tijdens de pelgrimstocht groepen jongeren kunnen ontvangen, worden uitgenodigd om hun accommodaties beschikbaar te stellen. Via deze landingspagina op Jongkatholiek.nl kan een webformulier worden ingevuld waar kan worden aangegeven hoe mensen en organisaties kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.

#wjdkruis
De pelgrimstocht van het Wereldjongerendagenkruis kan ook online gevolgd worden via de website en de social mediakanalen van Jongkatholiek. Op de website van Jongkatholiek is een speciale landingspagina ingericht waar nieuws, interviews en informatie wordt verzameld. Via wjdkruis.nl komt men daar rechtstreeks terecht. Op social media kan de hashtag #wjdkruis worden gebruikt om foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter.

In zes etappes door alle bisdommen
De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door Nederland. Op 14 oktober start de tournee in het Aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Groningen-Leeuwarden, waar het tot 16 oktober zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda. Het opvolgende bisdom is ‘s-Hertogenbosch (van 26 tot 29 oktober), gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna.

Vanaf 3 november is het Wereldjongerendagenkruis weer in het Aartsbisdom Utrecht. Daar vindt op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaats. De etappes kunnen op verschillende manieren worden afgelegd: gedeelten wandelend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de projectgroep.

Bezoek wjdkruis.nl voor achtergrondinformatie over de Wereldjongerendagen en het WJD-kruis.

 

Foto WJD-kruis: Ramon Mangold

Inmiddels begint het een jaarlijkse traditie te worden: de wandelactiviteit voor de jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht. Dit jaar werd deze activiteit een pelgrimage naar Onze Lieve Vrouwe van Eiteren in IJsselstein. Frank Blaauw van het organiserende JA-team doet verslag:

Een groep jongeren uit ons bisdom trok op 15 mei naar IJsselstein. Na de Eucharistievering in de St. Nicolaasbasiliek, waarin mgr. Hoogenboom onder meer stilstond bij de heiligverklaring van Titus Brandsma diezelfde dag in Rome en het onderwerp ‘liefde = gratis’, was er een ontmoeting met de parochianen onder het genot van een kopje koffie en aansluitend een lunch in het parochiecentrum van de basiliek. Mgr. Hoogenboom verzorgde voor de jongeren een presentatie over de geschiedenis van het pelgrimeren en de geschiedenis van onze Lieve Vrouwe van Eiteren Hulp in nood. De presentatie werd afgesloten met een bezoek aan het genadebeeld in de basiliek. 

Na het bezoek aan het genadebeeld was het tijd om de wandelschoenen aan te trekken. De jongeren trokken onder leiding van mgr. Hoogenboom door IJsselstein, langs onder meer de fundamenten van de oude kapel van Eiteren en over het jaagpad langs de Hollandsche IJssel naar de fundamenten van het voormalige klooster van IJsselstein, waar jongerenvicaris Pauw zich bij de groep voegde. Na een pauze trok het gezelschap verder langs de Hollandsche IJssel en vervolgens over het platteland terug naar IJsselstein. 

In het centrum van IJsselstein was er vervolgens een maaltijd bij de lokale Griek gevolgd door een ijsje in de avondzon. Het JA team kijkt terug op een geslaagde dag!

Honderd deelnemers uit verschillende bisdommen en enkele tientallen mensen van de leiding nemen op vrijdagavond 29 april de veerboot van Holwerd naar Ameland. Daar nemen ze een weekend lang deel aan de WereldJongerenDagen@Home. De landelijke jongerenactiviteit wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. Ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht neemt een aantal jongeren deel.

De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen die in 2023 in Portugal worden gehouden. Deelnemers maken er nieuwe vrienden of zien oude bekenden weer. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

Leeftijdsgenoten ontmoeten
Op zondagochtend komt de mediaviering op NPO2 live vanuit de Sint-Clemenskerk op Ameland. Daaraan voorafgaand zijn twee deelnemers te gast in het Geloofsgesprek bij Leo Fijen: Mariogenia Navarro uit Den Haag en Sander Verschuur, priester in Dordrecht. Zij vertellen wat ze beleven bij de WJD en hoe belangrijk het is om leeftijdsgenoten te ontmoeten met wie je over het geloof kunt praten.
De WJD@Home hebben als thema: ‘sta op en kom in beweging’. In het Geloofsgesprek vertellen Mariogenia en Sander hoe zij dat doen. Sander: “De WJD@Home zijn de Wereldjongerendagen in het klein. Het is een voorbereiding om met elkaar echt in beweging te komen richting 2023 Lissabon. Het is gewoon heel goed als jongeren elkaar motiveren en inspireren. Je bent in je parochie vaak met een klein clubje jongeren en wanneer je elkaar dan zo ontmoet gebeurt er iets. Dan ontsteekt er een vlam. Met elkaar merk je dat de Heilige Geest je in beweging brengt.”

Mariogenia Navarro is in haar parochie onder meer actief bij het Willibrordkamp, het zomerkamp voor kinderen uit de Haagse Schilderswijk. “Aan het eind van de week zijn ze heel moe, maar willen ze niet naar huis. Omdat ze echt vrienden hebben gemaakt, meer hebben geleerd over het geloof en zich lekker voelen. Ze maken plezier en als leiding kun je naar hen luisteren als ze vertellen over dingen die ze meemaken. Dan kun je proberen het goede mee te geven: het voorbeeld van Jezus, dat we ons naar Hem en God de Vader mogen richten, dat we de Heilige Geest kunnen vragen om hulp en kracht, zodat wij lastige momenten door kunnen komen en kracht krijgen om moeilijke situaties aan te pakken.”
Zoals de kinderen zich kunnen optrekken tijdens het zomerkamp, zo heeft Mariogenia sinds 2013 de WJD als “oplaadpunt”. “Vooral in de coronaperiode heb ik het echt gemist dat je niet met leeftijdsgenoten in gesprek kon gaan over dingen, hun voorbeelden kon horen en hun adviezen. Ja, ik zie heel erg uit naar de WJD.” De eerste WJD van Sander waren in 2005. “Het was een geweldige ervaring,” zegt hij daarover. Daarna ging hij meehelpen met het organiseren van WJD-reizen vanuit het bisdom. “We moeten in beweging komen. Je kunt geen christen zijn in je eentje.”

Er zijn er dit weekend drie bisschoppen bij: mgr. Van den Hout (Groningen-Leeuwarden), mgr. Van den Hende (Rotterdam) en mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van Den Bosch en referent voor jongeren in de Bisschoppenconferentie).

Wie de WJD@Home op afstand wil volgen kan:

  • op zaterdagavond 30 april om 20.30-21.30 uur de avond van barmhartigheid volgen via een livestream van katholiekleven.nl
  • op zondagochtend 1 mei om 9.45 uur het Geloofsgesprek op NPO2 kijken
  • op zondagochtend 1 mei om 10.00 uur de mediaviering op NPO2 kijken. Bisschop Van den Hout is hoofdcelebrant

Voor jongeren die mee wilden naar de WJD@Home maar verhinderd zijn, zijn er nog enkele online momenten waaraan ze kunnen deelnemen, zoals de catechese en een workshop.

Foto boven: WJD@home op Ameland in 2019.
Foto midden: Mariogenia Navarro uit Den Haag en Sander Verschuur, priester in Dordrecht.

Samen met de Utrechtse hulpbisschop mgr. Th. Hoogenboom was Lucas Brinkhuis in Bratislava (Slowakije) waar van 17 t/m 20 maart de Derde Europese Katholieke Sociale Dagen plaatsvonden. Hieronder het tweede deel van Lucas’ verslag – deel 1 lees je hier.

Dag 3 (zaterdag 19 maart)
Vandaag hebben we de twee thema’s behandeld waar ik persoonlijk het meest mee bezig ben: digitalisering en klimaatverandering. De ochtend begon met een speech van de secretaris voor communicatie van het Vaticaan. Hij stelde dat we natuurlijk moeten wijzen op de risico’s van (digitale) technologie, maar dat we ook de goede kanten van technologie moeten vieren. Als we dat niet doen, schaden we de Kerk. Technologie moet gericht zijn op het helpen van mensen en is niet de oplossing voor elk probleem: positief kritisch dus. Bij de andere sprekers en in de werkgroep kwamen nog veel meer punten aan bod. Het steeds meer thuiswerken, de ongelijkheid in toegang tot het internet, de macht van ‘Big Tech’, artificiële intelligentie en algoritmes. De conclusie was duidelijk: de Kerk moet zich veel meer actief bemoeien met (digitale) technologie om ervoor te zorgen dat technologie mensen helpt en niet vervangt of tegenwerkt. We sloten de ochtend af met een Mis.

De middag stond in het teken van een thema waar ik me in het dagelijks leven veel mee bezig houd: klimaatverandering. De Oostenrijkse professor Helga Kromp liet nog eens goed zien hoe groot de ernst van klimaatverandering is. We hebben alleen dit decennium nog om de uitstoot van CO2 te beperken, daarna is het te laat. Zelfs slechts 1,5 graad opwarming (we gaan nu richting de 3) zorgt voor meer overstromingen en andere klimaatschade. We moeten nu heftig ingrijpen om de aarde te redden. Een bisschop van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk was oorspronkelijk gevraagd om wat te vertellen over hoe ze in Oekraïne duurzame kerken bouwen, maar liet dat logischerwijs gaan om te vertellen over zijn land. De boosheid op Rusland drong in de hele zaal door. Hij vertelde over de burgerslachtoffers overal in Oekraïne en waarschuwde voor de gevechten die rond kerncentrales plaatsvinden. Tot slot bedankte hij de katholieke Kerk voor de steun aan Oekraïne. Na een gebed was er een staande ovatie.

Verder met klimaatverandering: de voorzitter van de internationale vereniging van katholieke jongerenorganisaties vertelde over jongeren en het klimaat. Veel jongeren maken zich niet alleen veel zorgen over klimaatverandering, maar willen er ook actief iets aan doen. De laatste spreker was de fractievoorzitter van de Europese Groene Partij (waar ook GroenLinks onder valt): Philippe Lamberts. Net als paus Franciscus regelmatig doet, waarschuwde hij voor het feit dat in onze huidige samenleving natuur en mensen vaak gezien worden als onderdelen van de economie: ze moeten wat opleveren. Hij is voorzichtig optimistisch dat we nu als Europa echt wat gaan doen tegen klimaatverandering, maar we zijn er nog lang niet. Volgens hem is klimaatverandering niet op te lossen met technologie, maar moeten we nu radicaal kiezen voor een wereld waarin iedereen goed kan leven. Tot slot vonden alle sprekers dat we als Europa open moeten staan voor klimaatvluchtelingen, we zijn zelf namelijk als grootste uitstoters schuldig aan dit probleem. De discussie in de werkgroep ging vervolgens over solidariteit tussen landen en hoe we iedereen meekrijgen in de ecologische transitie. De oplossing was de integrale ecologie uit de encycliek Laudato si’: sociaal en klimaatbeleid samen uitvoeren. Ik vertelde zelf hoe ik na het lezen van deze encycliek besloot de politiek in te gaan. De dag werd afgesloten met een prachtige dansvoorstelling over en door de Roma-gemeenschap in Slowakije.

Dag 4 (zondag 20 maart)
Vandaag is de laatste dag van het congres en blikken we terug op de afgelopen dagen. We starten met de opbrengsten van de werkgroep. De werkgroepen over de demografische transitie en families waren een stuk genuanceerder dan de sprekers van twee dagen geleden. In de werkgroepen werd gesproken over hoe geboortecijfers geen competitie tussen continenten moeten zijn, ook migratie is een legitieme oplossing voor demografische krimp. Er werd gesproken over dat de veranderingen in de maatschappij groot zijn wanneer families verdwijnen, maar wat is de oplossing? Dat we niet alleen mooie woorden spreken, maar ook werken aan goed beleid op het gebied van huisvesting en baanzekerheid.

Vervolgens de digitale transitie. Uit de werkgroepen kwam de zorg naar voren over de concentratie van het internet, want wie informatie heeft, bezit macht. Er waren ook zorgen over een dystopische wereld zoals in Shanghai waar elke inwoner via digitale tracking in de gaten wordt gehouden. Een ander probleem is dat sommige politici digitale media gebruiken om nog meer te polariseren. De oplossing: de menselijke maat moet centraal staan in de ontwikkeling van technologie.

Tot slot ecologie. De opbrengst daar was: leer van elkaars goede groene initiatieven. Niet alleen bedrijven en landen moeten veranderen, maar ook onze eigen levensstijl. Op dit moment betalen mensen in armere landen voor onze klimaatuitstoot omdat daar de effecten het grootst zijn, dit is oneerlijk. De urgentie is groot, tegelijkertijd moet dit niet leiden tot moedeloosheid, maar tot actie en solidariteit. Tot slot moeten we ons afvragen wat onze plek is ten opzichte van de natuur en dieren.

De conferentie werd afgesloten met speeches van de drie organisatoren. De aarsbisschop van Bratislava sprak over hoe we tijdens deze conferentie hebben kunnen leren van elkaar over hoe we de uitdagingen van de Kerk en Europa kunnen oplossen. Ook moeten oudere mensen leren van de jongeren, om grip te krijgen op de toenemende digitale maatschappij. De voorzitter van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE, de bisschoppen van heel Europa) sprak over de hoofdthema’s van de conferentie: rechtvaardigheid, solidariteit en het algeheel goed. Volgens hem moet de Kerk geen NGO worden: God en Jezus moeten centraal blijven staan. De voorzitter van COMECE (de bisschoppen van de Europese Unie) voelde zich blij. Hij vertelde hoe tijdens de hele conferentie de menselijke persoon centraal stond. Hij gaf aan dat we de afgelopen dagen niet dé oplossing gevonden hebben voor de problemen, maar we hebben er wel samen aan gewerkt.

Na afloop van de conferentie, toen de meeste deelnemers al op de terugweg waren, zijn mgr. Hoogenboom en ik met de top van de CCEE en COMECE naar het centraal station van Bratislava gegaan. Daar komen elke dag treinen met Oekraïense vluchtelingen aan, ze worden daar verder geholpen en krijgen te eten. Het was enorm indrukwekkend om te zien.

Ben je al eens naar de WJD geweest? Mooi, dan weet je waar we het over hebben en kijk je er enorm naar uit. Nog nooit van gehoord? Het is een week waarin jongeren van over heel de wereld afreizen naar één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal) om daar samen het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, het geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten. Het is een ongelooflijk gaaf evenement, waar vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terugkijken!

UPDATE OKTOBER 2021:
De datum voor deze WJD is bekend gemaakt: van 1 t/m 6 augustus 2023!

Bekijk hieronder ook de video ‘WYD Lisbon 2023: Are you ready?’

De WJD wil je echt niet missen, zeker nu het evenement eindelijk weer dichtbij huis plaatsvindt. Overal ter wereld organiseren bisdommen, parochies, kloostergemeenschappen en stichtingen reizen om hierbij te zijn. Ook vanuit Nederland verwachten we dat er één of meer (landelijke) reisinitiatieven komen. Kies een groep die bij je past, volg de voorbereidingsweekenden (voor de thuisblijvers wordt er weer een WJD@Home georganiseerd) en bereid je voor op deze onvergetelijke reis die je diep in je hart zal raken.

Om daar alvast een begin mee te maken, delen we hier het nieuwe logo en de officiële social media links. Enjoy!

“Op 16 oktober 2020 was het eindelijk zo ver, het nieuwe logo van de WJD werd onthuld,” aldus pastor Mauricio Meneses die er als eerste bij was op Facebook om het logo te delen. Hij was de laatste editie in Panama mee als begeleider en toen nog onze jongerenwerker. Ook hij is super enthousiast.

Het logo bestaat uit de twee vaste kernelementen van de Wereldjongerendagen sinds de allereerste editie: het pelgrimskruis en de H. Maagd Maria. Uitleg over het logo staat op de officiële website van de WJD 2023.

De voorbereidingen voor de Wereldjongerendagen in Lissabon zijn al volop in gang. Elke 23ste van de maand zal er een nieuwe ‘lancering’ zijn met meer informatie, activiteiten of initiatieven. Wil je alvast een idee krijgen van wat je te wachten staat? Kijk dan hier het promo filmpje:

Links:

  • Officiële website: www.lisboa2023.org/en/
  • Officiële facebook: World Youth Day @worldyouthday
  • Officiële instagram: Lisboa2023_en (World youth Day #WYD #Lisboa2023) (Deze pagina is in meerdere talen beschikbaar: gewoon de taal die je wilt achter de underscore zetten.)