We, bishops representing the Bishops’ Conferences of the European Union, call on all citizens, especially Catholics, to prepare for and vote in the coming European elections of June 2024. The European project of a Europe united in diversity, strong, democratic, free, peaceful, prosperous and just is a project we share and for which we feel ownership. We are all called to express this also by casting our votes and choosing responsibly the Members of the European Parliament who will represent our values and work for the common good in the next European Parliament.

(uit: Statement of the bishops of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) in view of the coming elections to the European Parliament)

In Nederland vinden de Europese verkiezingen plaats op donderdag 6 juni 2024. Om een verantwoordelijke stem uit te brengen, heeft het jongerenplatform van COMECE (de Europese Bisschoppenconferentie) een Toolkit geschreven die ons kan helpen goed na te denken over onze standpunten. Daarom komen wij graag op zaterdag 25 mei met jongeren samen in Utrecht. Aan de hand van de synodale gespreksmethode praten we over de vragen die worden gesteld in de Toolkit.

Het is belangrijk dat je deze Toolkit (klik hier) al goed gelezen hebt en over de vragen een mening hebt gevormd, zodat we vlot met elkaar in gesprek kunnen gaan. Op een respectvolle wijze willen we discussiëren over de thema’s die aan bod komen in de Toolkit.

Mgr. Hoogenboom is hulpbisschop van Aartsbisdom Utrecht en o.a. bisschoppelijk gedelegeerde in de Europese Bisschoppenconferentie (COMECE). Lucas Brinkhuis is sinds 2019 Statenlid voor Groenlinks in Overijssel en sinds 1 januari 2022 Fractievoorzitter. Lucas is vanuit Nederland lid van de jongerenraad van COMECE en heeft de Nederlandse vertaling van deze Toolkit geschreven. Hij zal deze avond ook aanwezig zijn.

We verwachten een kleine groep – daarom staat de bijeenkomst vooralsnog gepland in het bisschopshuis aan de Maliebaan. Meld je tijdig aan zodat we zo nodig een grotere ruimte kunnen regelen.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Sarah via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Praktische informatie:

 • Zaterdag 25 mei in Utrecht (Maliebaan 40). We vragen een kleine vergoeding voor het eten.
 • 17.30 uur Aanvang
 • 18.00 uur Samen eten
 • 19.00 uur Gesprek over de Toolkit
 • 21.00 uur Borrel

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2024 weer een Vormelingendag, dit keer voor alle vicariaten samen. “Ga jij binnenkort beginnen met de voorbereiding op je H. Vormsel? Of ben je al bezig? Of ben je al gevormd? Dan ben jij van harte welkom op deze Vormelingendag op zondag 12 mei!,” aldus vicaris Pauw, vicaris Cornelissen en vicaris mgr. Woorts in de uitnodiging.

Zij vervolgen: “Deze dag is speciaal voor jou, om andere vormelingen te ontmoeten. We beginnen in de ochtend met een mooie Eucharistieviering en ‘s middags is er een gezellig actief programma. Daarna volgt nog een verrassing… Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op!”

Belangrijke informatie

 • Locatie Eucharistieviering: St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht
 • Locatie vervolgprogramma: Maliebaan 40 Utrecht (bisschopshuis)
 • Het thema is: Geef het vuur door!
 • Voor lunch wordt gezorgd. Speciale dieetwensen graag doorgeven bij de aanmelding, dan kan de organisatie er rekening mee houden.

Programma 

 • 10.30 uur Inloop in de St. Catharinakathedraal
 • 11.00 uur Pontificale Eucharistieviering 
 • 13.00 uur (na lunch) Begeleiders vormelingen hebben de gelegenheid tot een geloofsgesprek met kardinaal Eijk
 • 13.00 uur (na lunch) The Utrecht Challenge: vormelingen lopen met een vrijwilliger een scavenger hunt en voeren ludieke opdrachten uit
 • 14.30 uur Verrassing en bisschoppelijke zegen
 • 15.00 uur Einde Vormelingendag

Aanmelden doe je zo: 

Je kunt je als groep aanmelden door de volgende gegevens vóór 25 april te mailen naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of het aanmeldformulier hieronder in te vullen:

 1. Aantal deelnemende vormelingen
 2. Aantal begeleidende ouders dat meegaat voor begeleiding groep (chauffeurs o.i.d.)
 3. Gegevens begeleider (+ mail en telefoonnummer)
 4. Naam parochie en vicariaat

Deelname aan deze dag is gratis. Meer informatie over de Vormelingendag? Neem dan contact op met jongerenwerker Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of bel op woensdag en donderdag naar 030 2391954. 

AANMELDINGSFORMULIER


  * Deze velden zijn verplicht

  Van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari waren 80 à 90 jongeren en begeleiders op Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Dit jaarlijks terugkerende katholieke jongerenevent biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Jongeren maken er nieuwe vrienden en zien bekenden terug, ook zijn er catecheses van bisschoppen, Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft inhoudelijke en creatieve workshops.

  Pastor Paulus Tilma (parochie Maria Laetitia) was als deelgroep begeleider mee naar Ameland: “Uit het Aartsbisdom Utrecht waren ook jongeren aanwezig. Uit de omgeving van Steenwijk kwam een groepje, waarvan sommigen zich voorbereiden op het doopsel. In gesprek met hen spraken ze hun verlangen uit naar verdieping en zinvolle ontmoeting met andere katholieke jongeren. Dit weekend heeft daar zeker aan bijgedragen,” aldus Tilma.

  Vrijdagavond begon de ontmoeting met een pubquiz. Zaterdagochtend startte het inhoudelijke programma met een catechese van bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam over het thema ‘pelgrims van hoop’. De bisschop stond stil bij geloof, hoop en liefde. Met voorbeelden van mensen die keuzes maakten vanuit hun geloof liet mgr. Hendriks zien hoe je vanuit hoop kunt leven. “Mensen hebben verschillende karakters,” aldus bisschop Hendriks. “De één is positiever ingesteld dan de ander. Maar de hoop is de kern van je leven. De liefde van God is wat je altijd hoop kan geven. Hoe kun je die liefde ervaren?” vroeg hij. Hij gaf aan dat dit niet maakbaar is: “Het is een gave van God, een genade, een geschenk. Maar je kunt er wel iets voor doen om de hoop in je hart te laten opbloeien, door te proberen een pelgrim van hoop te zijn in gebed.”

  Hij gaf tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. “Als je gevoelens hebt van hopeloosheid, probeer dan wat afstand te nemen, want ze zijn niet de hele werkelijkheid. Geestelijke begeleiding kan je daar bij helpen, ook als je niet moedeloos bent natuurlijk. Door over de verlangens van je hart te spreken met een goede geestelijk begeleider kun je groeien op de weg van het pelgrim van hoop zijn.” Hij gaf nog meer tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. Eén van de dingen die hij noemde is het gebed. Maar ook: bewust en dankbaar stilstaan bij dingen die je hebt meegemaakt en door bewust te denken aan de goede dingen die je doet.
  “Een pelgrim is iemand die op weg gaat naar een plaats zoals een heiligdom. Het is iemand die zich openstelt voor nieuwe ervaringen, voor het onbekende en voor God. Ga door je leven met die mentaliteit van een pelgrim,” aldus de bisschop. De WJD en WJD@Home zijn belangrijk op die weg. “Ik was in het jaar 2000 bij de WJD in Rome en laatst ontmoette ik twee mensen van toen. Eén is nu politicus. Hij vertelde over de avondwake van de WJD en zei: de woorden die de paus sprak sloegen bij mij in als een bom en dat was mijn motivatie om deze weg in te slaan. Een ander die ik sprak, had de avond van barmhartigheid in 2000 zo geraakt dat ze me er twintig jaar later over sprak. Zo heeft ieder zijn eigen ervaring. God heeft zijn eigen moment om jou aan te raken.”

  Op zaterdagmiddag werden workshops gegeven. In de workshop over het thema ‘Pelgrims van hoop’ ging bisschop Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) in gesprek over hoop. ‘Pelgrims van hoop’ is het thema van het Heilig Jaar dat met Kerstmis 2024 begint. Mgr. Van den Hout deelde een afbeelding uit van het internationale logo van het Heilig Jaar 2025. “Je ziet vier figuren die staan voor de vier continenten. De figuren hebben verschillende kleuren om de verschillende volken en naties aan te geven, die elkaar ondersteunen en op weg zijn. Het kruis in het logo symboliseert Christus. Het anker symboliseert hoop. Het anker zorgt ervoor dat een schip niet op drift raakt,” aldus de bisschop.
  In de boodschap die paus Franciscus schreef aan jongeren voor de WJD in de bisdommen (Christus Koning, november 2023) ging de paus al in op het thema van de hoop. Nadat de bisschop de boodschap van de paus had toegelicht, had hij enkele vragen om over in gesprek te gaan. “In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gesproken over positief denken. Denk eens na over de vraag: wat is het verschil tussen hopen en positief denken?” Een deelnemer zei: “Positief denken is meer een houding die je aanneemt, hoop lijkt me een bron voor die positieve houding.”
  “Hoe kun je voor anderen een teken van hoop zijn?” vroeg de bisschop. “Je geloof delen met een ander,” zei iemand. “Door inspiratie te geven aan anderen, doordat je de liefde van Christus probeert te delen en zo concreet probeert te maken voor mensen. Dan kun je een baken van hoop zijn voor mensen.” “Zeker, Christus moet bemiddeld worden,” aldus mgr. Van den Hout.

  Op zondag 28 januari beantwoordde mgr. Mutsaerts tijdens een ‘college tour’ vragen die jongeren voor hem hadden verzameld. Het was het laatste programmaonderdeel voordat de groep de pelgrimszegen kreeg in de kerk en de tocht naar huis aanving. De hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch vertelde over het geloof uitdragen door je in te zetten voor je medemens. “Zorg voor je medemens, want hoe kun je anders doen wat Jezus zegt: wat je voor de minste hebt gedaan heb je voor Mij gedaan? Bid ook, want bidden en werken gaan samen, en hou vast dat het geloof redelijk is. Fides et ratio, geloof en verstand; hou die twee bij elkaar.”

  “Geloof en wetenschap gaan samen,” vervolgde hij. “Als God alles geschapen heeft, is het meer dan de moeite om te onderzoeken hoe het in elkaar zit. Geloof en wetenschap staan niet haaks op elkaar. Je hebt het geloof nodig om te zien hoe het in elkaar zit. Denk maar eens aan een verliefdheid: als verliefdheid een stofje is en alleen dat, is dat niet de hele werkelijkheid, en ook niet echt romantisch.”
  Vragen van jongeren waren onder meer: Hoe kan ik mijn gebedsleven vormgeven? Hoe moet ik het geloof uitdragen in de samenleving? Hoe kun je je roeping onderscheiden? De bisschop beantwoordde deze en andere vragen en benadrukte: “Zoek niet je eigen geluk, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan komt het geluk. Geluk is geen doel op zich, het is een bijproduct.”

  Foto’s: katholiekleven.nl

  Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom dit jaar opnieuw deze mogelijkheid. Er wordt ook een eigen jongerenprogramma georganiseerd, met onder meer catechese en aanbidding. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

  Het programma is als volgt:

  • 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het koor Cantare Dominum van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
  • 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

  Jongeren
  In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Jong Aartsbisdom Utrecht biedt een jongerenprogramma aan, georganiseerd door pastor Paulus Tilma en pastoor Henri ten Have. Dit voorprogramma van de Stille Omgang ziet er als volgt uit:

  • 16.30 uur: Start in de Sint-Jozefkerk / De Papegaai (Kalverstraat 58, Amsterdam) met een verdieping in het Mirakel van Amsterdam
  • 16.50 uur: Interactieve catechese over Stil Gebed door pastor Paulus Tilma
  • 17.30 uur: Aanbidding
  • 18.00 uur: Einde en op eigen gelegenheid eten in de stad
  • 20.00 uur: Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek (Prins Hendrikkade 73, Amsterdam). Vanaf hier sluit je aan bij het programma van het Aartsbisdom Utrecht samen met de andere pelgrims.

  Aanmelden is niet verplicht maar wel zeer gewenst via het parochiesecretariaat: Leden@franciscusparochie.com.

  Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt ook een speciaal jongerenprogramma aan: klik hier voor meer informatie. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom die dat willen ook aan deelnemen. 

  Aanbevolen reisoptie
  De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

  Het reizen naar Amsterdam per groep wordt aanbevolen. Daarom heeft de Diocesane Werkgroep Bedevaarten in een brief aan de pastoors en de parochiesecretariaten gevraagd om dit te stimuleren en per parochiekern één contactpersoon / reisleider te benoemen. Diegene fungeert ook als aanspreekpunt van het reisgezelschap voor de Diocesane Werkgroep Bedevaarten.

  Aan de pastoors en parochiesecretariaten is verzocht om vóór 17 februari 2024 de gevraagde informatie aan te leveren bij de heer M. van Mourik, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl of via het online aanmeldformulier. 

  Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren.

  Update 15 april: De aanmelding voor deze reis is gesloten.

  Korte reisjes dichter bij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reisje naar Taizé, Frankrijk.

  Iedereen die al eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken.

  Lees er meer over in de bijgevoegde flyer!

  Nog even wat praktische informatie:
  Voor wie is deze reis: jongeren van 16 t/m 35 jaar oud
  Waar: We vertrekken vanuit Utrecht met de bus naar Taizé en komen ook weer in Utrecht terug
  Wanneer: zondag 28 april t/m zondag 5 mei
  Hoeveel kost deze reis: € 225,- (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de organisator)

  Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Als we alle aanmeldingen hebben verwerkt, ontvang je per e-mail een factuur. Zorg er dus voor dat het e-mailadres juist is! 

  Meer informatie en vragen via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

  Flyer

  • Klik hier voor de Nederlandse flyer van deze reis

  Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!

  KINDERKAMP Ga je mee op wereldreis?
  We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

  • Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 2024
  • Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
  • Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
  • Aantal deelnemers: Maximaal 30
  • Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
  • Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
  • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

  Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2024)!

  TIENERKAMP Feestweek
  Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

  • Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 2024
  • Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
  • Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
  • Aantal deelnemers: Maximaal 30
  • Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis
  • Kosten: € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
  • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

  Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2024)!

  Aanmeldingsformulier

   Geslacht:
   JongenMeisje

   Geeft zich op voor:
   Kinderkamp 7 t/m 12 jaarTienerkamp 13 t/m 16 jaar


   * Deze velden zijn verplicht

   Save the date! Van 26 t/m 28 januari 2024: WJD@Home. Een ‘mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland. Inmiddels een event met een gevestigde naam binnen het landelijke katholieke jongerenwerk. Kom je ook?!

   WJD@Home Ameland biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Je maakt nieuwe vrienden, ziet bekenden terug die je hebt ontmoet tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, er is een catechese van bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Van harte welkom van 26 t/m 28 januari op Ameland!

   WJD@Home 2024 is voor jongeren van 16-30 jaar en wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De kosten voor deelname bedragen € 95 per persoon.

   De aanmelding is geopend! 
   Via de onderstaande knop ga je direct naar de aanmeld-pagina van wjd.nl.

   Wat kun je verwachten?

   • Samen een weekend op een eiland
   • Strand en zee op loopafstand
   • Eucharistieviering
   • Avond van barmhartigheid
   • Inhoudelijke en creatieve workshops
   • Geloofsgesprekken
   • Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
   • Jongeren ontmoeten die mee waren naar de Wereldjongerendagen in Lissabon en naar de Katholieke Jongerendag 2023

   Leeftijd: jongeren van 16 tot en met 30 jaar.

   Let op: het is verplicht om naar WJD@Home een geldig identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort of identiteitskaart).

   Jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht vierden op zondag 26 november, het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, in Wageningen de diocesane Wereld Jongeren Dag. De bijeenkomst stond in het teken van de – voor velen – langverwachte reünie van de Lourdes- en WJD-reizen. De sfeer was dan ook uitgelaten: er werd enthousiast geknuffeld, bijgepraat en naar elkaar gezwaaid.

   Aan het begin van de middag verzamelden de jongeren zich samen met de lokale gemeenschap in de St. Johannes de Doper Geboorte kerk voor de Hoogmis van de International Catholic Community. Kardinaal Eijk was de hoofdcelebrant, de mis werd muzikaal ondersteund door het enthousiaste International Choir. 

   In zijn preek ging kardinaal Eijk in op het Evangelie van deze zondag waarin Jezus beschrijft hoe we ons het Laatste Oordeel moeten voorstellen. Kardinaal Eijk: “Jezus scheidt de mensen die voor Hem staan in schapen en bokken. De schapen mogen het eeuwige Rijk Gods, de Hemel, binnengaan omdat zij Hem hebben gediend in hun naaste die in nood verkeerde. De bokken, die dat hebben nagelaten, wordt de toegang tot de Hemel ontzegd.”

   Deze gelijkenis maakt volgens de kardinaal duidelijk dat het er niet om gaat goed te doen, omdat het een goed gevoel geeft – al is dat uiteraard niet verboden. “Jezus noemt als diepste motivatie dat we Hem in onze medemens in nood herkennen en Hem en onze medemens tegelijk dienen als we deze te hulp schieten,” aldus de kardinaal. “Maar om in onze medemensen in nood Jezus te kunnen herkennen, is het vereist dat we goed met Jezus vertrouwd zijn. En we raken alleen maar met Hem vertrouwd door gebed, door het lezen van de Bijbel en de viering van de sacramenten, vooral dat van Boete en Verzoening (de biecht) en de Eucharistie. Bovendien geeft Jezus ons daarin de kracht om het op te brengen om voor de medemens goed te zijn, ook al hebben we daar geen fijne en mooie gevoelens bij.”

   Kardinaal Eijk vervolgde: “En laten we één ding vooral niet vergeten: Jezus dient ons als eerste. Hij stilt onze honger en dorst naar de waarheid en de liefde door de ogen van onze ziel voor Hem en Zijn Evangelie te openen. Hij bezoekt ons als we ziek zijn, want aan de ziel die Christus en Zijn Evangelie niet kent, mankeert iets wezenlijks. Hij bezoekt ons ook, wanneer we gevangen zijn door de zonde, daar slaaf van zijn. En verlost ons daarvan door Zijn kruisdood en verrijzenis.”

   Na de mis werden de jongeren welkom geheten in Hotel WICC waar pastor Anton ten Klooster hen in gesprek liet gaan over het thema van de brief van paus Franciscus ter gelegenheid van de diocesane Wereld Jongeren Dag: ‘Lieti nella speranza’ (‘Verheug je in de hoop’). Wat geeft de jongeren hoop? En wanneer wordt die hoop op de proef gesteld? In gesprek met deelnemer Fabian Kappert vertelde hij over hoeveel hoop het zien van al deze jongeren geeft, net als bij de WJD in Lissabon afgelopen zomer: wanneer het voelt alsof er in je eigen parochie nog maar weinig jongeren zijn, dan is er niets hoopvoller dan samen met een miljoen katholieke jongeren op een veld te staan! 

   Inleiding over WJD-thema
   Het thema van het Heilig Jaar in 2025 in Rome is ‘Laat de Hoop je blij maken’ (Romeinen 12, 12). De jongeren van nu worden uitgenodigd om pelgrims van hoop te zijn.

   Anton ten Klooster begint met de vraag wie er zijn telefoon bij zich heeft. Iedereen pakt deze erbij en zet zijn zaklamp aan. Met zijn allen schijnen we kleine lichtjes in de ruimte.
   Een lichtje in het donker. We kunnen zo ook alles in een nieuw licht zien.
   Paus Johannes Paulus II zegt: soms hebben we een probleem. Soms heb je ook niet meteen een oplossing hiervoor. Hebben we het dan al in het licht van het geloof bekeken? 

   • Zo kunnen wij een lichtbaken zijn
   • Wij hebben een vonk in ons
   • De hoop maakt ons blij!

   Wat is dan die hoop? Het kan vaag klinken… Daarom geeft Ten Klooster de jongeren een voorbeeld, dat hen waarschijnlijk maar al te bekend in de oren klinkt. Er wordt dan ook gelachen: “Je hebt een tentamen. ‘Ik hoop dat ik het haal,’ zeg je tegen jezelf. Maar hoop je dat terwijl je heel het weekend Netflix ligt te kijken? Dan is die hoop ongegrond. Maar zeg je dit tegen jezelf terwijl je genoeg slaapt en goed hebt geleerd, dan is deze hoop gegrond.”

   Laten we de hoop bekijken vanuit ons geloof. De hoop is een

   • Deugd: eigenschap, vaardigheid om te weten op wie je vertrouwt.
   • Gestudeerd: (terug naar het verhaal hierboven denk ik) je vertrouwt op jezelf/ ik wéét het, het komt goed.
   • Geloof: vertrouw op Jezus. Ik weet als Hij… dan komt het wel goed.
   Hoop is tegen wanhoop. De wereld om ons heen kan zo’n puinhoop zijn. Maar hoop is het enige dat ze ons niet kunnen afpakken. De mensen in Oekraïne en Palestina/Israël, opeens verwikkeld in een oorlog. Maar zelfs de mensen daar houden hoop.
   Ook op social media komt er veel negativiteit langs. Daar moeten we ons niet door laten leiden. En soms kampen mensen om ons heen met een depressie, of je voelt jezelf een beetje somber. Houdt hoop!
    
   Hoop lijkt het kleine zusje te zijn van geloof en liefde, maar houdt alles in beweging. Geloof ziet alleen wat bestaat en liefde houdt alleen van wat bestaat, maar hoop houdt van wat zal zijn.
    
   We moeten zorgen voor onze hoop. In gebed: in gebed bewaren en vernieuwen we onze hoop. Dat werkt hetzelfde zoals je een vuurtje aanblaast. We kunnen ook zorgen voor onze hoop in onze dagelijkse keuzes: zit niet te veel op social media, daar is teveel negativiteit en dat beïnvloedt ons. De paus roept ons op om elke dag een woord van hoop te delen. De uitnodiging luidt: wees zo’n lichtje voor iemand anders.
    
   Hierna krijgen de jongeren de opdracht om met elkaar in gesprek te gaan, met iemand die ze deze dag nog niet hadden gesproken. De gespreksvragen staan op het krijtbord:
    
   • Wat geeft je hoop?
   • Waarom is deze hoop gegrond?
   • Wat is je uitdaging? 

   Na deze inleiding over het WJD-thema vertelde Anne Kolfschoten over haar beleving van de bisdombedevaart naar Lourdes afgelopen voorjaar. Ook blikten Seth van Rossum en Vera Janssen terug op de WJD-reis naar Lissabon afgelopen zomer. Jongerenwerker Sarah Mijhad: “Het was mooi om te zien hoe de jongeren in de zaal glimlachten bij de herkenbare foto’s en video’s die Anne, Seth en Vera lieten zien van hun reis.”

   Voor de aanbidding met biechtgelegenheid verplaatsten de jongeren zich weer naar de St. Johannes de Doperkerk. Hier verdween de uitgelaten sfeer naar de achtergrond en was er aandacht voor het Allerheiligst Sacrament. Een moment van stilte en bezinning, maar ook een moment voor verzoening met God door middel van het sacrament van de Biecht. 

   De dag werd besloten met een grandioze maaltijd in Hotel WICC. Sarah Mijhad: “Jong Aartsbisdom blikt terug op een waardevolle en inspirerende dag en hoopt dat de jongeren vol hoop weer huiswaarts zijn gegaan.” 

   Ook een keer naar één van onze activiteiten komen? Houd dan onze sociale mediakanalen in de gaten: @Jongaartsbisdom op Facebook en Instagram, of stuur een mail naar: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

   Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levensstijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendag op 26 november (Hoogfeest van Christus Koning).

   Jaarlijks viert de Kerk de Wereldjongerendag in bisdommen wereldwijd. Sinds 2021 vindt deze dag plaats op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

   In zijn boodschap ‘Laat de hoop u blij maken’ (vgl. Romeinen 12, 12) adviseert paus Franciscus jongeren om elke dag een woord van hoop te delen op de sociale media. Hij schrijft: “Op sociale media lijkt het altijd makkelijker om negatieve berichten te delen dan berichten die hoop geven. Dus mijn concrete suggestie is dit: probeer elke dag een woord van hoop met anderen te delen. Probeer zaadjes van hoop te zaaien in het leven van je vrienden en iedereen om je heen.”

   Duizenden smartphones
   Met het licht van de hoop is het mogelijk om anders naar de wereld te kijken, zegt de paus: “Soms, als je ‘s avonds uitgaat met je vrienden, neem je je smartphone mee en gebruik je die als zaklamp. Bij grote concerten bewegen duizenden van jullie deze moderne lichtjes op het ritme van de muziek; het is een indrukwekkend gezicht. ‘s Nachts laat het licht ons de dingen op een nieuwe manier zien en zelfs in de duisternis straalt een bepaalde schoonheid. Zo is het ook met het licht van de hoop dat Christus is. Door Jezus, door Zijn verrijzenis, wordt ons leven verlicht. Met Hem zien we alles in een nieuw licht.”

   Pelgrims van hoop
   Paus Franciscus blikt ook terug op de Wereldjongerendagen in Lissabon. Hij noemt deze dagen een “explosie” van licht en vreugde. Aan het einde kondigde hij de volgende Wereldjongerendagen aan. In 2027 trekken de jongeren naar Seoul in Korea. Maar daarvoor, in 2025, nodigt paus Franciscus de jongeren uit om naar Rome te komen voor het Heilig Jaar, waar zij met vele anderen ‘pelgrims van hoop’ zullen zijn. Ook jongeren in Nederland zijn daarvoor uitgenodigd.

   Jong en oud zijn in het Heilig Jaar uitgenodigd voor een pelgrimage naar Rome. Vanuit Nederland vindt een nationale bedevaart plaats van 26 april tot en met 3 mei (meivakantie). De organisatie is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. Lees hier meer over deze bedevaart.

   Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendag 2023.

   Dit is een ingekort bericht, het complete artikel is gepubliceerd op katholiekleven.nl

   Foto Wereldjongerendagen in Lissabon: Ramon Mangold

   In het derde weekend van november staat de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18-19 november te collecteren voor het jongerenwerk in de Kerk.

   De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

   Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld, zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

   • De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte

   Foto: Wereldjongerendagen in Lissabon – door Ramon Mangold