Jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht vierden op zondag 26 november, het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, in Wageningen de diocesane Wereld Jongeren Dag. De bijeenkomst stond in het teken van de – voor velen – langverwachte reünie van de Lourdes- en WJD-reizen. De sfeer was dan ook uitgelaten: er werd enthousiast geknuffeld, bijgepraat en naar elkaar gezwaaid.

Aan het begin van de middag verzamelden de jongeren zich samen met de lokale gemeenschap in de St. Johannes de Doper Geboorte kerk voor de Hoogmis van de International Catholic Community. Kardinaal Eijk was de hoofdcelebrant, de mis werd muzikaal ondersteund door het enthousiaste International Choir. 

In zijn preek ging kardinaal Eijk in op het Evangelie van deze zondag waarin Jezus beschrijft hoe we ons het Laatste Oordeel moeten voorstellen. Kardinaal Eijk: “Jezus scheidt de mensen die voor Hem staan in schapen en bokken. De schapen mogen het eeuwige Rijk Gods, de Hemel, binnengaan omdat zij Hem hebben gediend in hun naaste die in nood verkeerde. De bokken, die dat hebben nagelaten, wordt de toegang tot de Hemel ontzegd.”

Deze gelijkenis maakt volgens de kardinaal duidelijk dat het er niet om gaat goed te doen, omdat het een goed gevoel geeft – al is dat uiteraard niet verboden. “Jezus noemt als diepste motivatie dat we Hem in onze medemens in nood herkennen en Hem en onze medemens tegelijk dienen als we deze te hulp schieten,” aldus de kardinaal. “Maar om in onze medemensen in nood Jezus te kunnen herkennen, is het vereist dat we goed met Jezus vertrouwd zijn. En we raken alleen maar met Hem vertrouwd door gebed, door het lezen van de Bijbel en de viering van de sacramenten, vooral dat van Boete en Verzoening (de biecht) en de Eucharistie. Bovendien geeft Jezus ons daarin de kracht om het op te brengen om voor de medemens goed te zijn, ook al hebben we daar geen fijne en mooie gevoelens bij.”

Kardinaal Eijk vervolgde: “En laten we één ding vooral niet vergeten: Jezus dient ons als eerste. Hij stilt onze honger en dorst naar de waarheid en de liefde door de ogen van onze ziel voor Hem en Zijn Evangelie te openen. Hij bezoekt ons als we ziek zijn, want aan de ziel die Christus en Zijn Evangelie niet kent, mankeert iets wezenlijks. Hij bezoekt ons ook, wanneer we gevangen zijn door de zonde, daar slaaf van zijn. En verlost ons daarvan door Zijn kruisdood en verrijzenis.”

Na de mis werden de jongeren welkom geheten in Hotel WICC waar pastor Anton ten Klooster hen in gesprek liet gaan over het thema van de brief van paus Franciscus ter gelegenheid van de diocesane Wereld Jongeren Dag: ‘Lieti nella speranza’ (‘Verheug je in de hoop’). Wat geeft de jongeren hoop? En wanneer wordt die hoop op de proef gesteld? In gesprek met deelnemer Fabian Kappert vertelde hij over hoeveel hoop het zien van al deze jongeren geeft, net als bij de WJD in Lissabon afgelopen zomer: wanneer het voelt alsof er in je eigen parochie nog maar weinig jongeren zijn, dan is er niets hoopvoller dan samen met een miljoen katholieke jongeren op een veld te staan! 

Inleiding over WJD-thema
Het thema van het Heilig Jaar in 2025 in Rome is ‘Laat de Hoop je blij maken’ (Romeinen 12, 12). De jongeren van nu worden uitgenodigd om pelgrims van hoop te zijn.

Anton ten Klooster begint met de vraag wie er zijn telefoon bij zich heeft. Iedereen pakt deze erbij en zet zijn zaklamp aan. Met zijn allen schijnen we kleine lichtjes in de ruimte.
Een lichtje in het donker. We kunnen zo ook alles in een nieuw licht zien.
Paus Johannes Paulus II zegt: soms hebben we een probleem. Soms heb je ook niet meteen een oplossing hiervoor. Hebben we het dan al in het licht van het geloof bekeken? 

 • Zo kunnen wij een lichtbaken zijn
 • Wij hebben een vonk in ons
 • De hoop maakt ons blij!

Wat is dan die hoop? Het kan vaag klinken… Daarom geeft Ten Klooster de jongeren een voorbeeld, dat hen waarschijnlijk maar al te bekend in de oren klinkt. Er wordt dan ook gelachen: “Je hebt een tentamen. ‘Ik hoop dat ik het haal,’ zeg je tegen jezelf. Maar hoop je dat terwijl je heel het weekend Netflix ligt te kijken? Dan is die hoop ongegrond. Maar zeg je dit tegen jezelf terwijl je genoeg slaapt en goed hebt geleerd, dan is deze hoop gegrond.”

Laten we de hoop bekijken vanuit ons geloof. De hoop is een

 • Deugd: eigenschap, vaardigheid om te weten op wie je vertrouwt.
 • Gestudeerd: (terug naar het verhaal hierboven denk ik) je vertrouwt op jezelf/ ik wéét het, het komt goed.
 • Geloof: vertrouw op Jezus. Ik weet als Hij… dan komt het wel goed.
Hoop is tegen wanhoop. De wereld om ons heen kan zo’n puinhoop zijn. Maar hoop is het enige dat ze ons niet kunnen afpakken. De mensen in Oekraïne en Palestina/Israël, opeens verwikkeld in een oorlog. Maar zelfs de mensen daar houden hoop.
Ook op social media komt er veel negativiteit langs. Daar moeten we ons niet door laten leiden. En soms kampen mensen om ons heen met een depressie, of je voelt jezelf een beetje somber. Houdt hoop!
 
Hoop lijkt het kleine zusje te zijn van geloof en liefde, maar houdt alles in beweging. Geloof ziet alleen wat bestaat en liefde houdt alleen van wat bestaat, maar hoop houdt van wat zal zijn.
 
We moeten zorgen voor onze hoop. In gebed: in gebed bewaren en vernieuwen we onze hoop. Dat werkt hetzelfde zoals je een vuurtje aanblaast. We kunnen ook zorgen voor onze hoop in onze dagelijkse keuzes: zit niet te veel op social media, daar is teveel negativiteit en dat beïnvloedt ons. De paus roept ons op om elke dag een woord van hoop te delen. De uitnodiging luidt: wees zo’n lichtje voor iemand anders.
 
Hierna krijgen de jongeren de opdracht om met elkaar in gesprek te gaan, met iemand die ze deze dag nog niet hadden gesproken. De gespreksvragen staan op het krijtbord:
 
 • Wat geeft je hoop?
 • Waarom is deze hoop gegrond?
 • Wat is je uitdaging? 

Na deze inleiding over het WJD-thema vertelde Anne Kolfschoten over haar beleving van de bisdombedevaart naar Lourdes afgelopen voorjaar. Ook blikten Seth van Rossum en Vera Janssen terug op de WJD-reis naar Lissabon afgelopen zomer. Jongerenwerker Sarah Mijhad: “Het was mooi om te zien hoe de jongeren in de zaal glimlachten bij de herkenbare foto’s en video’s die Anne, Seth en Vera lieten zien van hun reis.”

Voor de aanbidding met biechtgelegenheid verplaatsten de jongeren zich weer naar de St. Johannes de Doperkerk. Hier verdween de uitgelaten sfeer naar de achtergrond en was er aandacht voor het Allerheiligst Sacrament. Een moment van stilte en bezinning, maar ook een moment voor verzoening met God door middel van het sacrament van de Biecht. 

De dag werd besloten met een grandioze maaltijd in Hotel WICC. Sarah Mijhad: “Jong Aartsbisdom blikt terug op een waardevolle en inspirerende dag en hoopt dat de jongeren vol hoop weer huiswaarts zijn gegaan.” 

Ook een keer naar één van onze activiteiten komen? Houd dan onze sociale mediakanalen in de gaten: @Jongaartsbisdom op Facebook en Instagram, of stuur een mail naar: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levensstijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendag op 26 november (Hoogfeest van Christus Koning).

Jaarlijks viert de Kerk de Wereldjongerendag in bisdommen wereldwijd. Sinds 2021 vindt deze dag plaats op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In zijn boodschap ‘Laat de hoop u blij maken’ (vgl. Romeinen 12, 12) adviseert paus Franciscus jongeren om elke dag een woord van hoop te delen op de sociale media. Hij schrijft: “Op sociale media lijkt het altijd makkelijker om negatieve berichten te delen dan berichten die hoop geven. Dus mijn concrete suggestie is dit: probeer elke dag een woord van hoop met anderen te delen. Probeer zaadjes van hoop te zaaien in het leven van je vrienden en iedereen om je heen.”

Duizenden smartphones
Met het licht van de hoop is het mogelijk om anders naar de wereld te kijken, zegt de paus: “Soms, als je ‘s avonds uitgaat met je vrienden, neem je je smartphone mee en gebruik je die als zaklamp. Bij grote concerten bewegen duizenden van jullie deze moderne lichtjes op het ritme van de muziek; het is een indrukwekkend gezicht. ‘s Nachts laat het licht ons de dingen op een nieuwe manier zien en zelfs in de duisternis straalt een bepaalde schoonheid. Zo is het ook met het licht van de hoop dat Christus is. Door Jezus, door Zijn verrijzenis, wordt ons leven verlicht. Met Hem zien we alles in een nieuw licht.”

Pelgrims van hoop
Paus Franciscus blikt ook terug op de Wereldjongerendagen in Lissabon. Hij noemt deze dagen een “explosie” van licht en vreugde. Aan het einde kondigde hij de volgende Wereldjongerendagen aan. In 2027 trekken de jongeren naar Seoul in Korea. Maar daarvoor, in 2025, nodigt paus Franciscus de jongeren uit om naar Rome te komen voor het Heilig Jaar, waar zij met vele anderen ‘pelgrims van hoop’ zullen zijn. Ook jongeren in Nederland zijn daarvoor uitgenodigd.

Jong en oud zijn in het Heilig Jaar uitgenodigd voor een pelgrimage naar Rome. Vanuit Nederland vindt een nationale bedevaart plaats van 26 april tot en met 3 mei (meivakantie). De organisatie is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. Lees hier meer over deze bedevaart.

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendag 2023.

Dit is een ingekort bericht, het complete artikel is gepubliceerd op katholiekleven.nl

Foto Wereldjongerendagen in Lissabon: Ramon Mangold

In het derde weekend van november staat de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18-19 november te collecteren voor het jongerenwerk in de Kerk.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld, zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

 • De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte

Foto: Wereldjongerendagen in Lissabon – door Ramon Mangold

 

Na zeven (!) jaar vond op 4 november eindelijk weer de Katholieke Jongerendag plaats. Het initiatief voor deze dag lag bij jongeren van diverse jongerengroepen, congregaties en bewegingen. Met het thema ‘Welkom Thuis’ wilden ze alle katholieke jongeren (16-30 jaar) in Nederland bemoedigen om van hun kerk een thuis te maken. Zo’n 600 jongeren waren afgereisd naar Veenendaal voor een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting.

De katholieke organisaties stonden om 12.00 uur klaar om de jongeren meer te vertellen over hun missie, hun programma of hun stichting. De eerste jongeren die binnendruppelden keken wat onwennig om zich heen, wat staat hen vandaag te wachten? Velen kwamen bekenden tegen, die ze hebben ontmoet tijdens de afgelopen Wereldjongerendagen in Lissabon of bij een eerdere activiteit. Dan gaat de grote zaal open, er is muziek en dans van Koemi (voorheen KISI Kids) op het lied Welkom Thuis. Ook wordt het WJD kruis binnengedragen. De stemming is meteen enthousiast.

De twee presentatoren van de dag, Véronique Lubach en Jeroen Pouwels, waren benieuwd waar iedereen vandaan kwam en somden de provincies op, waarbij iedereen juichte bij zijn eigen provincie. Daarna volgde een optreden van de KJD band. Het inhoudelijke programma werd vervolgens geopend met een kort gebed – de deelnemers wilden deze dag met de Heer samen zijn. De gehele dag was er Eucharistische aanbidding in de kapel en er was ook biechtgelegenheid.
De hoofdsprekers Paul Graas en Bernadette Lang namen plaats op de bank op het podium, dat was ingericht als een huiskamertje. Wat betekent het thema ‘Welkom Thuis’ voor hen? Paul noemde wat zware dingen in het leven, en dat we toch altijd een plek hebben waar we thuis mogen zijn. “We moeten elkaar meer opzoeken in de kerk. We zijn familie, hier op aarde maar ook met de mensen in de hemel en het vagevuur,” stelde hij. “We mogen elkaar steunen – de mensen in de hemel bidden voor ons, en wij op ons beurt bidden voor de mensen in het vagevuur.” Zelf is Paul thuis bij het H. Sacrament, met zijn broeders van het Opus Dei en in de bruine kroeg voor een biertje met vrienden. 

Bernadette vertelde onder meer hoe ze als 14-jarige tijdens een katholiek jongerenfestival in Bosnië geraakt werd door God, Die haar geloofstwijfel wegnam. Eenmaal thuis startte ze een jongerengroepje in haar parochie. Ze bidt en leest de Bijbel en die intieme relatie die ze met Jezus ervaart, maakt dat ze de Mis uit kan zitten. Ze weet dat Hij aanwezig is, dat is genoeg. Ze ontdekte ook meer te hebben met de charismatische beweging binnen de Kerk. Ze was Thuis gekomen, bij de Heer. Ze was thuis in de kerk, waarom was dat belangrijk? Lang: “Het is onze taak om te leren hoe we thuis kunnen komen. We gaan naar huis: de hemel, het eeuwig leven. Er is een Vader die op ons wacht.”
Ze vertelde ook over de gemeenschap van Loretto in Salzburg waar ze woont. Er wonen elk jaar 40 mensen samen. Lang: “De naam van het huis is Home – het is niet slechts een huis, het is thuis voor veel mensen.”

Hoe kunnen jongeren zich meer thuis voelen in de Kerk? De Kerk verandert, maar de kern blijft hetzelfde, aldus Lang. “Wij zijn de Kerk. God weet onze plek, als we twijfelen waar we staan of waar we heen moeten: vraag het Hem! Een diepe emotionele relatie met God is belangrijk. Hoe dieper de relatie, hoe meer je met Hem wilt omgaan. De Kerk moet om Jezus draaien.”
Vervolgens bespraken de mensen in de zaal in kleine groepjes wat voor hen thuis is. Daarna werden wat antwoorden uit de zaal gedeeld, zoals: “Als ik in de tegenwoordigheid van God leef, ben ik echt overal thuis. Ook met de vreemdeling op straat, dan is iedereen mijn broer of zus.”

Daarna konden de jongeren de infomarkt bezoeken. Er waren ook drie ‘gesprekstafels’: over roeping (met enkele rectoren van priesteropleidingen en priesterstudenten), over missie (met medewerkers van missieorganisaties) en over katholiek zijn. Na de pauze begonnen de workshops: over de liturgie van de Mis, het kerygma van de Kerk, over de mannenbeweging King’s Men, over leven in een seculiere wereld, over identiteit, over liefde en seksualiteit en over hoe je vrienden kunt uitnodigen voor je parochie.

Om 17 uur was de Heilige Mis. Jongerenbisschop mgr. Mutsaerts was hoofdcelebrant, mgr. Woorts, mgr. Hendriks en mgr. De Jong concelebreerden. Mgr. Mutsaerts sprak in zijn preek zijn dank uit over de komst van zoveel jongeren. Hij merkt dat op veel plekken in de Kerk de betrokkenheid lijkt toe te nemen: gezinsdagen, jongerendagen, bedevaarten. “Er zijn veel mensen, er bloeit iets op.” Het brokkelt hier en daar ook af, we moeten realistisch zijn, maar tegelijkertijd is hij hoopvol. “Houd moed, kijk om je heen: er zijn hier zoveel jongeren!” zei hij ten slotte.
Na het avondeten startte de Avond van Barmhartigheid: er was Eucharistische aanbidding en er zaten priesters klaar om biecht te horen. Er werden zacht Worship songs gezongen met gitaarmuziek. Rondom het altaar stonden kaarsen en konden jongeren zelf een kaarsje aansteken. Ook waren er weer gebedsteams: twee personen op wie je af kunt lopen met een gebedsintentie en zij baden dan samen met de jongere voor hen. Daar werd wederom veel gebruik van gemaakt. Na de aanbidding werd de zaal omgebouwd tot podium voor de band InSalvation, die voor een spetterend slot van de dag zorgde. 

Foto’s: katholiekleven.nl

UPDATE 21 november:
De aanmelding is gesloten / Registration is closed

- English below -

Het is zover, het is eindelijk november! De eerste activiteit van Jong Aartsbisdom komt steeds dichterbij. Deze dag is voor álle jongeren van het Aartsbisdom Utrecht, dus wees erbij!

Op het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, zondag 26 november, verzamelen alle jongeren ter wereld zich rond hun bisschop. Daarom heet deze dag Wereld Jongeren Dag. Deze dag komen wij in het Aartsbisdom Utrecht bij elkaar in Wageningen, om daar samen met kardinaal Eijk en de International Catholic Community (ICC) de Engelse mis te vieren en net zoals in Lissabon deze zomer, de vreugde van de universele Kerk te beleven.

Deze zomer zijn we met een grote groep Utrechtse jongeren op reis geweest naar de WJD in Lissabon. En in april is er ook een groep jongeren meegegaan met de bisdombedevaart naar Lourdes. Deze twee groepen zijn speciaal uitgenodigd. Dit is voor hen ook een soort reünie. Maar, benadrukt jongerenwerker Sarah Mijhad: “Dit is ook dé gelegenheid om andere jongeren uit het Aartsbisdom te ontmoeten of elkaar weer terug te zien, iedereen is welkom!”

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur Engelse Hoogmis met kardinaal Eijk*
 • 14.30 uur Elkaar ontmoeten
 • 15.00 uur Inleiding door Anton ten Klooster
 • 15.30 uur Filmpjes en verhalen over de WJD en Lourdes door pelgrims
 • 15.45 uur Tijd met je groep van de WJD/ Lourdes/ jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht
 • 16.30 uur Aanbidding & biechtgelegenheid met kardinaal Eijk
 • 17.30 uur Maaltijd

*De rest van de dag is de voertaal Nederlands, maar is er Engelse vertaling mogelijk.

Locatie: Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Kosten: € 5 (contant of Tikkie)
Parkeren bij de kerk is niet mogelijk. Zoek dus even zelf een parkeergarage als je met de auto komt.

Kardinaal Eijk en het JA team kijken heel erg uit naar deze dag. Ben je er ook bij?!
Geef je dan snel op via onderstaand aanmeldformulier, zodat wij weten hoeveel jongeren er komen. Aanmelden kan tot 20 november.

Via WhatsApp en Instagram krijg je de laatste informatie over deze dag. 
Stuur een mailtje naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl als je toegevoegd wilt worden aan de WhatsApp verzendlijst of als je vragen hebt.

Foto: Lichtprocessie in Lourdes tijdens de WJD-reis, fotograaf: Ramon Mangold 

Diocesan World Youth Day in Wageningen

It’s finally November! The first activity for the Youth of the Archdiocese of Utrecht is almost here. This day is for all young people of the Archdiocese of Utrecht, so be there!

On the solemnity of Christ the King of the Universe, Sunday November 26, all the young people in the world gather around their bishop. That is why this day is called World Youth Day. This day we come together in Wageningen to celebrate the English Mass together with cardinal Eijk and the International Catholic Community (ICC) and, just like in Lisbon this summer, to experience the joy of the universal Church.

This summer we travelled with a large group of young people from Utrecht to the WYD in Lisbon. And in April a group of young people also went on the diocesan pilgrimage to Lourdes. These two groups are specially invited. This is a kind of reunion for them too. 

But, says youth worker Sarah Mijhad: “This is your opportunity to meet other young people from the Archdiocese of Utrecht or to see each other again, everyone is welcome!”

The program for this day is as follows:

 • 1:00 PM English High Mass with Cardinal Eijk*
 • 2:30 PM Time to meet each other
 • 3:00 PM Lecture by Anton ten Klooster
 • 3:30 PM Videos and stories by pilgrims about the WYD and Lourdes
 • 3:45 PM Time with your group from the WYD/ Lourdes/ young people from the Archdiocese of Utrecht
 • 4:30 PM Adoration & confession with Cardinal Eijk
 • 5:30 PM Meal

*The rest of the day the language will be Dutch, but English translations are available.

Location: Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Costs: € 5 (cash or Tikkie)
Parking at the church is not possible. So if you come by car, please search for a Parking Garage.

Cardinal Eijk and the youth team of JA are very much looking forward to this day. Will we see you there?!
Please register quickly using the registration form above, so that we know how many young people are coming. You can register until November 20.

You will receive the latest information about this day via WhatsApp and Instagram.
Send an email to jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl if you want to be added to the WhatsApp mailing list or if you have any questions.

Photo: Torchlight Procession in Lourdes during the WYD trip, photographer: Ramon Mangold 

Deze zomer waren de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. Er ging ook een grote groep jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht mee. In totaal reisden bijna duizend Nederlandse jongeren naar de WJD. Katholiekleven.nl reisde met hen mee. Bekijk nu de aftermovie!

Deze aftermovie voert je in 4 minuten langs de highlights van de WJD. Heb je deze WJD gemist? Ga dan mee naar de volgende WJD in 2027 in Seoel.

Noteer ook alvast in je agenda: 2025. Dan viert de Kerk een Heilig Jaar en zijn jongeren uitgenodigd voor een grote internationale ontmoeting in Rome.

Van 12 t/m 17 augustus organiseerde het Aartsbisdom Utrecht twee zomerkampen in en om kampeerboerderij de Heidebloem in Haarle: het kinderkamp (7-12 jaar) en het tienerkamp (13-16 jaar). Het thema van het kinderkamp was dit jaar ‘Koning(in) voor een week’ – daarbij kwamen verhalen in de Bijbel over koningen en koninginnen aan bod. Voor de tieners was het thema ‘Reis door de wereld’: ze maakten kennis met verschillende culturen, dieren en planten.

De deelnemers aan het kinderkamp leerden elkaar op de eerste dag via diverse spellen beter kennen. De tieners begonnen meteen aan hun ‘wereldreis’, waarbij Antarctica het startpunt was. Ze leerden onder meer een iglo te bouwen en hielpen onderzoekers om een artefact te vinden in het poolgebied.
Zondag 13 augustus vierden de kinderen samen de Mis en luisterden naar het verhaal van Jozef de Dromenkoning. Daarna maakten ze mooie dromenvangers. “De spellen stonden die dag in het teken van kleding van de koning en koningin,” vertelt de organisatie. “Zo was er een race op hakken en een estafette met koningskleren. De avond werd afgesloten met een hoffelijke disco.” De tieners reisden op zondag naar Afrika. Nadat ze de Mis gevierd hadden, gingen ze op fietssafari waarbij ze diverse Afrikaanse dieren ontmoetten. Tevens bouwden ze Afrikaanse hutten en sloten de dag af met een kampvuur.

Zomerkampen 2023 b
Zomerkampen 2023 c

Op maandag 14 augustus luisterden de kinderen naar het verhaal van koning Salomo. Daarna lieten zij in een toneelstukje zien hoe zij net als koning Salomo recht kunnen spreken. ‘s Middags werden zilverstukken door het bos naar de goede kluis gesmokkeld en in de avond gingen ze op zoek naar verschillende koningen en koninginnen. Ze kregen hierbij hulp van de tieners, die deze dag in Europa hadden doorgebracht. Ze speelden er het spannende ‘expeditie Robinson’ en bezochten Nijverdal. In de avond stonden nog meer uitdagende spellen op het programma. 
De kinderen speelden dinsdags een lakeienrace, hielden een sponzenloop, speelden torenvoetbal en deden een hoffelijke stoelendans. Tijdens de catechese hoorden ze het verhaal van de dappere koningin Esther en tekenden ze vervolgens hun eigen wapenschild.
De tieners waren afgereisd naar Azië. “Het was een rustig dagje waarop ze sushi hebben gemaakt, origami hebben gevouwen en geblinddoekt het bekende Aziatische puzzelspel Tetris gespeeld hebben,” vertelt de organisatie van het kamp. “Het werd ‘s middags wat spannender met het smokkelen van Chinese drakeneieren. De dag is afgesloten met een leuke filmavond.”

Zomerkampen 2023 f
Zomerkampen 2023 g

Op woensdag moesten de tieners uitbreken uit een Amerikaanse gevangenis. Dat betekende allerlei puzzels oplossen voordat ze hun Amerikaanse ontbijt kregen: pannenkoeken, ei met spek en donuts. ‘s Middags deden ze spellen in het bos en daarna werd de bonte avond voorbereid met veel liedjes, goocheltrucs en quizzen. Aansluitend was er een disco met kampvuur.
De kinderen hielden ‘s ochtends een eendenrace in het zwembad om punten te verdienen voor hun groepje. ‘s Middags zijn er verschillende koninklijke spellen gespeeld, zoals vlagje prik en een toren bouwen. ‘s Avonds was de bonte avond – “zoals altijd was deze erg bont en erg gezellig,” aldus de organisatie.

Mgr. Woorts was op 9 augustus in de binnenstad van Utrecht aanwezig om de Utrechtse WJD-gangers te verwelkomen. Zelf kijkt hij met grote tevredenheid terug op de WJD in Lissabon, waar hij samen met vijf andere Nederlandse bisschoppen aan deelnam: “Het was mooi en inspirerend dat zoveel jongeren daar samen hun geloof konden vieren. Op zo’n moment kun je echt merken dat de Heilige Geest werkzaam is.”

Mgr. Woorts vertelde in Lissabon in een video van katholiekleven over hoe hij deze Wereldjongerendagen ervaart: “We hebben inhoudelijke programma’s, spontane ontmoetingen en gezelligheid. Ik ben dankbaar dat ik hier deel van mag zijn.” De Utrechtse hulpbisschop deelde in deze video ook zijn vermoeden waar de volgende editie van de Wereldjongeren zal plaatsvinden: Korea. Dat bleek hij een dag later juist te hebben.

In Utrecht deelde mgr. Woorts de jongeren na hun aankomst een speldje van het Jaar van de Eucharistie uit maar ook een kleine versnapering – beide werden gewaardeerd. De jongeren waren na een busreis van twee dagen in Utrecht aangekomen. Onderweg werd onder meer gestopt in de geboorteplaats van de heilige Dominicus: Caleruega. Daar werd op 7 augustus in het klooster ‘casa de espiritualidad Santo Domingo’ de Eucharistie gevierd, op 8 augustus vierden de jongeren en hun begeleiders de Eucharistie in Bordeaux.

Foto links: pastoraal werker Yuri Saris verzamelt de leden van zijn deelgroep nog één keer
Foto rechts: jongerenwerker Sarah Mijhad, Nicole de Bekker (deelgroepleider met haar broer Gauthier de Bekker pr.) en pastor Anton ten Klooster

Hieronder foto’s die Ramon Mangold maakte tijdens deze tweedaagse terugreis.

Een Eucharistieviering met paus Franciscus sloot op zondag 6 augustus officieel de Wereldjongerendagen in Lissabon af. Aan het eind van deze WJD-slotmis maakte paus Franciscus ook de locatie bekend van de volgende editie van de WJD: deze zal in 2027 in Seoel (Zuid-Korea) worden gehouden. Dat is pas over vier jaar, de reden is het Heilig Jaar 2025: in het kader daarvan wordt in Rome een groots jongerenfestival georganiseerd.

Op vrijdag 4 augustus was paus Franciscus aanwezig bij de Kruisweg, een vast onderdeel van de Wereldjongerendagen. Acteurs combineerden muziek, dans en toneel tijdens deze Kruisweg en er waren getuigenissen te horen van onder anderen een ex-verslaafde. De paus hield de jongeren voor dat door Jezus’ kruisoffer “lijden nooit meer zinloos is”. Paus Franciscus: “Jezus begrijpt onze pijn, onze zwaktes en tekortkomingen. … Laten we onze harten openen en ons vertrouwen in Hem plaatsen.”

Kruisweg, foto JMJ Lissabon

Zaterdagochtend 5 augustus bezocht paus Franciscus het bedevaartoord Fatima, ‘s avonds was hij aanwezig bij de wake op het veld. Zo’n 1,5 miljoen jongeren (1.000 daarvan uit Nederland) hadden de temperatuur van bijna 40 graden getrotseerd en waren (urenlang) naar het Parque Tejo gelopen om bij deze avondwake aanwezig te zijn. Ook op dit open veld zonder schaduwplekken was het erg warm.

Er was muziek en gebed en paus Franciscus sprak de jongeren toe. Hij stond stil bij het thema van deze Wereldjongerendagen (‘Maria stond op en ging met spoed’) en ging vervolgens een korte dialoog aan met de jongeren. Daarin benadrukte hij dat vreugde missionair is: “Je moet deze vreugde aan anderen geven,” aldus de paus. Na zijn toespraak werd het Allerheiligste uitgesteld voor aanbidding en werd het stil op het veld.

Foto: mgr. Woorts
Foto: mgr. Woorts

Daarna overnachtten bijna alle jongeren op het terrein, waar daags daarna de slotmis plaatsvond. In zijn homilie over de Gedaanteverandering van Jezus gaf paus Franciscus tijdens die slotmis de massa jongeren drie taken mee: stralen, luisteren, niet bang zijn. Vooral zijn oproep ‘Wees niet bang!’ herhaalde hij meermalen met nadruk. “Wees getuige van de vreugde van het geloof, van de hoop die jullie harten verwarmt en van de liefde die je aanwendt in alles wat je doet,” aldus paus Franciscus.

De zes Nederlandse bisschoppen die deelnamen aan deze WJD

Manouk Evers uit Almelo was diep onder de indruk van het slotweekend van deze WJD, zo vertelde ze aan de krant ‘Tubantia’. “Het maakt me gelukkig om met zoveel jonge mensen het geloof te beleven. Ik moet me in Nederland best vaak verantwoorden: ga jij zondags naar de kerk? Hier hoef ik daar niet bij stil te staan.”

‘s Middags keerden de jongeren terug naar de accommodatie in Lissabon om uit te rusten en de indrukken te verwerken. De volgende dag (7 augustus) startte de terugreis, met een eerste busrit van Lissabon naar Burgos. Woensdag 9 augustus zijn de jongeren terug in Nederland.

Foto’s: Ramon Mangold (tenzij anders vermeld)

De Nederlandse bisschoppen gaven op 2, 3 en 4 augustus in de ochtend een catechese aan de jongeren in een grote zaal die door het bisdom Lissabon beschikbaar is gesteld. ‘s Middags konden de WJD-deelnemers steeds kiezen uit de vele programma’s die in de stad worden aangeboden.

Bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam verzorgde woensdag 2 augustus de eerste catechese over integrale ecologie. Hij wees er onder meer op dat achter negatieve ontwikkelingen als het gaat om het klimaat menselijk handelen zit. Andersom kan menselijk handelen ook positief bijdragen aan veranderingen ten goede.

De catechese eindigt met een aantal vragen voor de deelgroepen. Daarna komen de WJD’ers weer samen en schrijven ze vragen voor de bisschop op gele strandballen die de zaal in worden geslingerd en die met veel energie worden doorgetikt.

Via een Nederlandse priester is ook bisschop John Baptist Osama van het bisdom Gulu (Oeganda) deze ochtend te gast. Hij komt uit het noorden van Oeganda en spreekt de groep kort toe over de situatie in zijn land, ontvoeringen van kinderen door The Lords Resistance Army, over de situatie in Zuid-Soedan waaraan zijn bisdom grenst en waar de bevolking terecht is gekomen in een machtsstrijd. Bisschop Osama spreekt over het belang van vrede en vraagt de jongeren om te bidden voor de mensen en voor vrede.

Na een korte pauze volgt de Eucharistieviering met mgr. De Jong (bisdom Roermond en legerordinariaat) als hoofdcelebrant.

De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts is aanwezig bij deze Wereldjongerendagen. Hij noemt deze dag “mooi en enthousiast. Er was grote aandacht en participatie bij de inleiding van mgr. Hendriks en de H. Mis. Na de inleiding had ik buiten een gesprek met een groepje backpackers (sommigen ook uit ons bisdom) op eigen gelegenheid. Heel plezierig om zo te midden van de grote groep met een aantal samen te zijn en verder te spreken over hoe jij wilt bijdragen aan een beter leefklimaat, hoe jij onze wereld wilt nalaten en over wat Maria voor je betekent (in dezen).” 

Mgr. Woorts vindt het “ook mooi om tussendoor met elkaar als bisschoppen op te trekken en we spreken, ontmoeten ook weer heel wat broeders in het bisschopsambt alsook priesterschap van over heel de wereld. Overal zijn hartelijke gesprekken en uitwisseling.”

De Nederlandse ambassadeur in Portugal, mevrouw Margriet Leemhuis, heeft de bisschoppen en jongeren en anderen die vanwege de WJD in Lissabon zijn, uitgenodigd voor een ontmoeting. Het is een kennismaking met het team van medewerkers van de ambassade en een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook vertegenwoordigers van Aruba, Bonaire, Curaçao en Saba zijn aanwezig.

IMG-20230803-WA0000
IMG-20230803-WA0001 kl

Dezelfde avond heeft mgr. Woorts een ontmoeting met pastor Anton ten Klooster en jongerenwerker Sarah Mijhad, die de groep van het Aartsbisdom Utrecht leiden. Mgr. Woorts: “Hulde voor wat zij in het bijzonder doen en opvangen!”

(Eigen foto’s)

Aankomst paus
Donderdag 3 augustus verzorgde mgr. Van den Hende “een prachtige catechese over sociale vriendschap,” aldus mgr. Woorts. “In de deelgroep die ik daarna mocht leiden werd ik vooral getroffen door hoe de jongeren echt werken aan het onderhouden van hun band met Jezus, en hoe ze vanuit hun geloof echt iets willen betekenen voor anderen.” Ook was er deze dag weer een Eucharistieviering voor de Nederlandse groep. Mgr. Woorts: “We ontmoeten hier alle delen van de wereld. Veel hartelijke broederschap en spontane ontmoetingen, ook met jongeren van over heel de wereld. De Heilige Geest is werkzaam in de harten van vele jongeren. Je bespeurt het verlangen om een diepe vriendschap met Jezus te hebben, samen ook met Maria. Dit zijn tekenen van hoop voor onze Kerk en wereld.” 

Aan het einde van de middag arriveerde paus Franciscus bij de Wereldjongerendagen. 

Foto linksonder door mgr. Woorts

Vrijdag 4 augustus
Vrijdagochtend stond de laatste Nederlandse catechese op het programma, was er daarna een Eucharistieviering en vond aan het einde van de middag de Kruisweg plaats met paus Franciscus. Mgr. Woorts stuurde alvast een aantal foto’s van deze dag:

De Utrechtse reisleiding bijeen: de reisleiding en de deelgroepleiders voor de kerk van de catecheses en vieringen.

Deelgroepleiders-overleg. Mgr. Woorts: “ik bedank hen namens het bisdom voor hun geweldige inzet en creativiteit om onze jongeren deze dagen.”

Mgr. Woorts: “Deze middag trek ik op met de groep van pastoraal werker Yuri Saris uit de parochie Licht van Christus en uit Arnhem. Hierbij is ook onze priesterstudent James Keuben.”

De andere deelgroep van Yuri Saris.

Zondag 6 augustus: live uitzending slotviering op TV
De Wereldjongerendagen worden zondag 6 augustus afgesloten met een Eucharistieviering met paus Franciscus. Vanaf 9.40 uur zendt KRO-NCRV op NPO 2 een impressie van en toelichting op de WJD uit, gepresenteerd door Wilfred Kemp. Vanaf 10.00 uur is de slotviering live te zien

Tekst: met dank aan bisdom Rotterdam
Foto’s: Ramon Mangold (tenzij anders vermeld)