Op zondag 29 januari tijdens WJD@Home vierden de jongeren samen met parochianen van Ameland de Eucharistie in de Sint-Clemenskerk. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie. In de middag werd een College Tour gehouden, waarbij bisschop Mutsaerts vragen beantwoordde en met de jongeren in gesprek ging.

Jongeren stelden vragen als: Wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de Mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vroegen ze wat de belangrijkste gave van de Geest is. “Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand,” antwoordde de bisschop en hij ging later in het gesprek nog verder in op geloof en ratio en verwees daarbij ook naar de encycliek ‘Fides et ratio’ die paus Johannes Paulus II daarover schreef. “De Kerk heeft Bijbelse en historische argumenten en rationele argumenten,” aldus de bisschop.

“Hoe kan ik Jezus ontvangen in mijn hart?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts sprak daar uitgebreid over. Hij zei dat de mens is geschapen voor het geluk. “De weg naar het geluk is de weg die Jezus wijst. Die weg is niet makkelijk. Jezus vraagt heel wat van ons. Het komt neer op een paar dingen: vergevingsgezind, alles wat je bezit en niet nodig hebt aan een ander geven, en wees volmaakt. Dan zul je denken: wie kan daar nou aan voldoen? Maar op dat moment mogen we ook denken aan de parabels die Jezus vertelt over de verloren zoon, het verloren schaap en de vrouw die een drachme kwijt is en het hele huis overhoop haalt om die terug te vinden. God zoekt ons. We zijn Hem alles waard. Een drachme is echt maar weinig waard. Als de vrouw het muntje terugvindt, nodigt ze mensen uit om dat te vieren en dat feest kost haar veel meer. Het weinige is God veel waard. En als het erom gaat hoe je Jezus kunt ontvangen in je hart, laat het dan niet afhangen van je gevoel. Gevoelens komen en gaan. Het is natuurlijk fijn als je, zoals op deze dagen, een goed gevoel hebt bij de vieringen. Maar hou ook vol als je dat niet hebt.”

Hoe ga je als Kerk om met materiële rijkdom, terwijl er armoede is in de wereld? Wat is de balans tussen naastenliefde en luxe? “Mensen zoeken het geluk en doen dat vaak in rijkdom, in aanzien, in dingen te vertellen hebben,” aldus mgr. Mutsaerts. “Maar denk aan de zaligsprekingen van Jezus, die zijn gericht op de ander. Kernachtig geformuleerd: zoek niet het geluk voor jezelf, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan zal het geluk ook in jouw leven komen.”

“Hoe ga ik om met leefregels van de Kerk waar ik me niet in kan vinden?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts: “Regels zijn er niet om de regels. Dat is in het verkeer zo en ook in de Kerk. In de Kerk zijn er de tien geboden en is er het gebod van liefde tot God en de naaste. Regels in de Kerk hebben te maken met de opdracht van Christus en zijn gericht op ons geluk.”

In de middag kwamen de jongeren nog eenmaal samen in de kerk voor de afsluiting met gebed. De laatste liederen klonken en in het bijzonder werd ook het WJD-lied van Lissabon gezongen. De jongeren kwamen één voor één naar voren, waar ze persoonlijk de zegen ontvingen van één van de bisschoppen. Na de groepsfoto, die werd gemaakt voor de kerk, wandelde de groep de vijftien minuten naar de boot om de oversteek te maken. Op het vasteland wachtten de bussen die de jongeren weer naar de opstapplekken in de bisdommen brachten en familie die de jongeren ophaalde.

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Op zaterdag 28 januari startte de dag tijdens WJD@Home vroeg met een Eucharistieviering. Mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor jongeren) was hoofdcelebrant, bisschop Van den Hende van Rotterdam verzorgde de homilie. Daarna was er een catechese door bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), waarna de jongeren in hun deelgroep het programma vervolgden.

Bisschop Van den Hende preekte in de Eucharistieviering over in beweging komen. “In beweging komen, dat doen we voor van alles,” zei hij. “Als het thema dan dit weekend is dat je net als Maria in beweging mag komen (Lucas 1, 39) wil dat niet zeggen dat het om elke beweging gaat die je maakt,” aldus de bisschop. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook in beweging komen vanuit boosheid. “Het gaat dus niet zomaar om élke beweging en ook zelfs niet om beweging die je misschien maakt om gezond te blijven.”

De jongeren die naar Ameland afreisden, zijn in beweging gekomen voor een weekend samen vieren, inhoudelijke ontmoeting en gezelligheid. “We zijn hier naartoe gekomen, omdat we broeders en zusters zijn met het geloof in ons hart,” aldus bisschop Van den Hende. “Mogen we dit weekend onze beweging met het Evangelie versterken. Geloven is ten diepste vertrouwen in God en weten in je hart dat de Heer er is, dat Jezus van je houdt, dat Hij vraagt om Zijn liefde niet los te laten, maar steeds meer als kompas voor je leven aan te nemen en als een rijkdom te zien. Ik wens jullie nog een goede reis. Niet alleen vandaag, maar elke dag van je leven. En duw elkaar een beetje vooruit als het moeilijk gaat. Hou elkaar vast als de beweging stroef wordt. Want de Heer gaat met je mee. En mogen we daar ook ten opzichte van elkaar van getuigen en in geloven.”

Ook bisschop Van den Hout, die eenmaal eerder “lang geleden in 1989” een WJD meemaakte, ging in zijn catechese in op het internationale WJD-thema over Maria die met spoed op weg ging om haar nicht Elisabeth te bezoeken en te helpen. Daarna vertelde hij over de heiligen die staan afgebeeld op de glas-in-loodramen in de Sint-Clemenskerk op Ameland waar de jongeren deze dagen samenkwamen: pater Titus Brandsma die stierf in het concentratiekamp Dachau, Moeder Teresa die vertrok uit haar land Albanië om in India de armsten van de armsten te gaan helpen, paus Johannes Paulus II die paus was van 1978 tot 2005 en een moordaanslag overleefde.

“Moeten we allemaal heilig worden?” vroeg hij hardop. “De Youcat zegt: ja. De Catechismus van de Katholieke Kerk laat er geen misverstand over bestaan. We moeten allemaal heilig worden. Moet je perfect zijn om heilig te zijn? Nee. Deze drie heiligen waar we het over hebben gehad, waren geen perfecte mensen. Wat is heiligheid dan wel? Ons geheel in liefde met God verenigen en Hem toestaan Zijn leven in ons te leven. Dat betekent heilig zijn. En dan zullen we onze ware bestemming vinden, zoals God die voor ons heeft bedoeld.”

In hun deelgroepen gingen de jongeren in gesprek over de catechese. Daarvoor mocht de katholieke Kardinaal De Jong school worden gebruikt die achter de kerk ligt. Na het middageten was er vrije tijd om naar het strand te wandelen of het dorp Nes te ontdekken. Om 15.00 uur verzamelde iedereen zich weer in de school en startten twee rondes workshops. Jongeren gingen in gesprek over geloven in een seculiere samenleving, beschilderden Portugese tegeltjes, volgden een workshop zang of kregen een korte les Portugees. De dag werd afgesloten met een Avond van Barmhartigheid. Voorafgaand daaraan hadden veel jongeren al laten weten daar erg naar uit te zien als één van de hoogtepunten van de WJD@Home.

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Jongeren uit heel Nederland arriveerden op vrijdag 27 januari op Ameland voor hun WJD@Home. Na een busreis door de verschillende bisdommen, waar de jongeren opstapten, en de oversteek met de veerboot kwamen ze samen in de Sint-Clemenskerk. Daar heette jongerenwerker Sarah Mijhad van het Aartsbisdom Utrecht hen welkom. Zij stelde de deelgroepleiders en leiding voor en schetste het avondprogramma.

Daarna gaf ze mgr. Mutsaerts het woord. De hulpbisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch is landelijk bisschop-referent voor jongeren. “Sta op en kom in beweging” is de Nederlandse vertaling van het internationale WJD-thema deze zomer in Lissabon. “Sta op en kom in beweging. Verschillende personen uit de Bijbel doen dat,” zo zei de bisschop. “Maria gaat op weg naar haar nicht Elisabeth. Bij de geboorte van Jezus zelf komen de herders kijken. Ze gaan met spoed op weg om te vertellen wat ze hebben gezien. Jozef vlucht naar Egypte met Maria en Jezus. Hij stond op en ging. En als Jezus de apostelen roept, laten die hun netten in de steek en gaan mee.”

“Ook van ons wordt gevraagd in beweging te komen. Het is één ding om wat Jezus zegt mooi te vinden, maar het gaat erom in beweging te komen. Vandaag werd in de Kerk in de Mis gelezen uit het Evangelie volgens Marcus (Marcus 4, 26-34). Daarin vertelt Jezus over het Koninkrijk van God en het mosterdzaadje. Dat begint klein: Jezus begint als kind en Hij begint met een kleine groep van twaalf apostelen. Het begint met ‘kleine’ heiligen zoals Franciscus van Assisi en moeder Teresa. En kijk eens hoe groot dat is geworden.”

“Het zaadje moet in de aarde vallen en dan kan het groeien. We kunnen dat niet versnellen. God geeft de groei,” aldus mgr. Mutsaerts. “We denken vaak: wat kunnen wij nou doen in deze seculiere wereld? Maar leg het in Gods hand en Hij zal er Zijn zegen over geven. Ieder van jullie kan het verschil maken. Kom in beweging. Leg het in Gods hand en kijk hoe het uitgroeit. Het is Gods plan en wij mogen eraan meewerken.”

Daarna werd in de Sint-Clemenskerk het avondgebed gebeden. Vanuit de kerk liepen de jongeren vervolgens met hun tassen door naar De Molenhof, de groepsaccommodatie voor dit weekend. Daar werd de avond afgesloten met een quiz, waarbij de zeven deelgroepen die voor dit weekend werden gevormd voor het eerst in actie kwamen.

Er namen ongeveer zeventig jongeren deel aan de WJD@Home op Ameland, uit het Aartsbisdom Utrecht waren er tien deelnemers. De begeleiders kwamen uit diverse bisdommen en drie bisschoppen deden mee met het programma: bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), bisschop Van den Hende (bisdom Rotterdam) en bisschop Mutsaerts (bisdom ‘s-Hertogenbosch).

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: bisdom Rotterdam

Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP Koning(in) voor een week
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! Met het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens het kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit de bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer!

 • Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
 • Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
 • Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
 • Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2023)!

TIENERKAMP Reis rond de wereld
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

 • Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
 • Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
 • Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfschoten
 • Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2023)!

Aanmeldingsformulier

  Geslacht:
  JongenMeisje

  Geeft zich op voor:
  Kinderkamp 7 t/m 12 jaarTienerkamp 13 t/m 16 jaar


  * Deze velden zijn verplicht

  In het weekend van 27 t/m 29 januari komen ongeveer honderd jongeren uit heel Nederland weer samen op Ameland om daar alvast een voorproefje te krijgen van de echte Wereldjongerendagen in Lissabon. Omdat de deelnemende jongeren tijdens WJD@Home nieuwe vrienden maken en oude bekenden weerzien, is het de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal.

  Wat kun je verwachten?

  • Samen een weekend op een eiland
  • Strand en zee op loopafstand
  • Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant
  • Avond van barmhartigheid
  • Inhoudelijke en creatieve workshops
  • Geloofsgesprekken
  • Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
  • Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD in Lissabon of zich erop oriënteren

   

  De WJD@Home 2023 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was het enthousiasme groot, zowel onder de deelnemers als bij de organisatie en de aanwezige bisschoppen. Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom ’s Hertogenbosch aanwezig.

  Reis naar en van WJD@Home
  Op 27 januari vertrekt de boot om 18.00 en 20.00 uur vanuit Holwerd naar Ameland.
  Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het vasteland, in Holwerd.

  Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busvervoer worden georganiseerd naar de vertrekplaats van de boot naar Ameland, zodat iedereen op 27 januari op tijd bij de boot is. Tickets voor de boot worden geregeld. Voor de terugweg is er ook een bus, met dezelfde stops onderweg.

  Voor het Aartsbisdom Utrecht vertrekt er een bus vanuit Roermond, via Den Bosch naar Utrecht. De opstapplaats is: P+R Science Park Utrecht, Parkeerterrein P10, Upsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Hier kun je zowel met de auto, als de tram of de bus komen. Super makkelijk dus! Bus 28 of tram 22 naar eindhalte P+R Science Park.

  We hopen rond 17.00 uur te VERTREKKEN vanuit Utrecht, maar we zijn afhankelijk van de files. Wees op tijd aanwezig, want de boot naar Ameland wacht niet! 

  Kom je op eigen gelegenheid dan parkeer je de auto in Holwerd. 

  Aanmelding en kosten
  Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome.
  Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.
  Kosten: € 85,- per persoon.

  Halverwege januari ontvang je een e-mail met alle informatie over de bussen, de boot en het programma.
  Kijk voor meer informatie over de WJD in Lissabon ook op www.wjd.nl

  Informatie en contact
  Voor vragen over deelname aan WJD@Home neem contact op met Sarah Mijhad, diocesaan jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

  Tot ziens op Ameland! 

   

  Foto van een eerdere WJD@Home op Ameland: Ramon Mangold

  Op de eerste écht koude dag van het najaar, zondag 20 november, stroomde de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn vol. Die dag werd niet alleen het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal gevierd, maar óók de diocesane Wereldjongerendag. Daarom waren naast parochianen ook kardinaal Eijk en jongeren uit het hele aartsbisdom afgereisd om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023.

  In de Eucharistieviering sprak de kardinaal over het koningschap van Christus, dat een ander soort koningschap is dan het beeld dat wij hebben van koningen. Door de geschiedenis heen zijn er zowel slechte als goede koningen geweest. Zo wordt de Russische tsaar Ivan IV de Verschrikkelijke genoemd maar is de Franse koning Louis IX in 1297 heilig verklaard door paus Bonifatius VIII. Wat maakt nu een goede koning? De kardinaal wees in zijn homilie op de eigenschappen van Jezus Christus als koning: een koning die zijn leven in dienst stelt van de mensen, in plaats van uit te zijn op macht en rijkdom. Hij regeert niet met wapengeweld, maar met het machtigste wapen dat er is: Gods Liefde.

  Als Jezus aan het kruis hangt, heeft Hij niets koninklijks, zo benadrukte kardinaal Eijk. “Althans wat wij in het algemeen van koningen verwachten. In ieder geval geen glitter en glamour.” Jezus hing naakt aan het kruis en werd bespot. En al had Hij zich kunnen laten bevrijden, Hij “blijft gehoorzaam aan de Vader die dit offer van Hem aan het kruis verlangde om voor ons vergeving te krijgen van die eerste zonde en van alle andere zonden. Bovendien maakt Jezus het zo voor ons mogelijk deel te hebben aan Gods leven. Hij maakt door zijn kruisdood en verrijzenis ook onze verrijzenis mogelijk en ons verblijf in Gods eeuwig Vaderhuis na de dood, indien we Hem in zijn dienstbaarheid en liefde volgen.”

  Kardinaal Eijk: “Het kerkelijk jaar weerspiegelt iets van Gods plannen met de wereld als geheel en ook van zijn plannen met ons persoonlijk leven. Op de laatste Zondag door het Jaar, het Hoogfeest van Christus Koning, staan we in het bijzonder stil bij de Laatste Dag van deze wereld, het einde der tijden, en ook bij de laatste dag van ons persoonlijk leven. Mogen ook wij op die laatste dag van Jezus te horen krijgen ‘vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’.”

  Met een kopje koffie of thee om op te warmen, verzamelde de groep van zo’n twintig jongeren zich na afloop van de Mis met de parochianen in het voorportaal van de kerk. Sommigen kennen elkaar van eerdere activiteiten van Jong Aartsbisdom, anderen zijn voor het eerst aangesloten. Wat de jongeren met elkaar gemeen hebben? Ze zijn gekomen om elkaar te ontmoeten als katholieke jongeren binnen het aartsbisdom én ze zijn geïnteresseerd in de Wereldjongerendagen (WJD) die in de zomer van 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden. 

  Kardinaal Eijk spoorde de jongeren ’s middags in zijn voordracht over het thema van de WJD, zoals uitgelegd door paus Franciscus, aan om op te staan. Zoals Maria opstaat, nadat zij van de aartsengel Gabriël te horen heeft gekregen dat zij de zoon van God zal baren, om naar haar nicht Elisabeth in het bergland te gaan, die op hoge leeftijd zwanger is. Maria is daarin een voorbeeld voor ons: ze is niet met zichzelf bezig, maar met de mensen om haar heen. Ze blijft niet waar ze is, maar ze staat op en gaat met spoed. Zo worden ook de jongeren geroepen om op te staan en naar de WJD in Lissabon te komen! Die boodschap is ook terug te zien in het logo van de WJD 2023: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het begin.” 

  Naar aanleiding hiervan doet Jong Aartsbisdom de volgende oproep: “We dagen jullie nu concreet uit om in beweging te komen, door naar www.wjd.nl te gaan en ons te laten weten wat jij gaat ondernemen. Hier staan ook allerlei suggesties wat je kunt doen. Succes!”

  Als vervolg op deze voordracht presenteerde de jongerenwerker van het aartsbisdom, Sarah Mijhad, die samen met pastor Anton ten Klooster de reisleiding op zich zal nemen, het programma van de WJD-reis die de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda en Roermond gezamenlijk zullen maken. De uitgebreide reisfolder is binnen en wordt binnenkort naar de parochies gestuurd. Meer informatie is al te lezen via www.wjd.nl en de inschrijving via Huis van de Pelgrim is ook open: klik hier!

  Na al dat stilzitten was het eindelijk tijd om écht op te staan. Bij Zero55 in Apeldoorn stonden bowlen, lasertag en een escaperoom op het programma. De dag werd afgesloten met een snack-buffet: onbeperkt frietjes en snacks! Jong Aartsbisdom kijkt terug op een inspirerende, waardevolle en vooral gezellige dag.

  Lijkt het jou ook leuk om jongeren uit het aartsbisdom te ontmoeten? Of wil je (misschien) mee naar de WJD? Houd dan niet alleen onze website – www.jongaartsbisdom.nl – in de gaten, maar bezoek ook onze sociale mediakanalen (Facebook/Instagram @jongaartsbisdom) voor meer informatie over onze activiteiten. Je bent van harte welkom!  

  Komt allen gezellig naar Utrecht om samen te zijn rondom Jezus, onze Redder en Heer! Op zaterdag 17 december, de vooravond van de vierde Adventszondag, willen we bijeenkomen in het Ariënsinstituut (Keistraat 9). We zullen eerst stilstaan bij de Advent. Zondag 18 december gaat het vierde kaarsje aan op de Adventskrans, het licht neemt toe, onze Redder wordt bijna geboren en daar kijken we reikhalzend naar uit. Hopelijk klopt ons hartje nog méér van verwachting dan voor het heerlijk avondje op 5 december…

  Om de Adventstijd te overdenken en stil te staan bij het grote wonder van Kerstmis zullen we Adventsliederen zingen in aanbidding van het Allerheiligste in de kapel.

  Daarna gaan we gezellig samen eten en kunnen we elkaar ontmoeten. Vervolgens gaan we op een heel groot scherm film kijken. 

  Dit jaar geen prachtige galajurken en glanzende lakschoenen, maar je gekste kersttrui, jurk of pak. Hoe origineler, hoe beter! We noemen dat een Kerst Foutfit! We zijn benieuwd wat jullie aantrekken… Voor de mooiste Foutfit hebben we een prijs!

  Het programma:

  • 18.00 uur Inloop
  • 18.30 uur Aanbidding met Adventsliederen
  • 19.00 uur Maaltijd
  • 19.30 uur Film kijken

  Praktische informatie:
  Auto’s mogen geparkeerd worden bij het Bisschopshuis op ca. 10 minuten lopen van het Ariënsinstituut. Wel graag aangeven op het aanmeldformulier hieronder: dan stuurt onze jongerenwerker Sarah je de adresinfo voor je navigatie. Mocht het parkeerterrein volgeboekt raken, dan is P+R Westraven aan de A12 een goed alternatief: voor € 6 parkeer je je auto overdekt en reis je met max. 5 personen heen en weer naar het centrum van Utrecht. Lees hier hoe het werkt (NB Alleen geldig in bussen en trams van U-OV. De bussen 74 en 77 rijden via Utrecht CS rechtstreeks naar het Janskerkhof; pak je de tram, dan moet je op het station overstappen).

  Met de trein ga je naar Utrecht CS, daar pak je elke willekeurige bus die naar halte Janskerkhof rijdt. Stap de bus uit, loop bij de kopieerwinkel rechtsaf de Drift op en dan rechtdoor de Keistraat in. Op de hoek is Keistraat nr. 9: je bent gearriveerd.

  Graag aanmelden via onderstaand aanmeldformulier (uiterlijk donderdag 15 december). Zonder aanmelding géén deelname. De betaling van € 5 is ter plekke. 

  AANMELDFORMULIER

   Leeftijd *
   <18>18

   Vervoer *
   Ik kom met het OVIk kom met de auto

   Auto: wil je parkeren bij het Bisschopshuis?: *
   JaNee

   We eten een eenvoudige maaltijd. *
   Ik eet meeIk eet NIET mee


   * Deze velden zijn verplicht

   In de Utrechtse St. Rafaëlkerk werd zondag 6 november de tour afgesloten die het WJD-kruis sinds 14 oktober door de Nederlandse bisdommen maakte. Er werd uitgebreid teruggeblikt op de tour met onder meer een aantal getuigenissen en een video, maar onder het motto ‘Sta op!’ ook vooruitgekeken naar de Wereldjongerendagen, begin augustus 2023 in het Portugese Lissabon.

   Bij de start van de tour in de Utrechtse St. Catharinakathedraal had kardinaal Eijk het kruis gezegend; daarna reisde het WJD-kruis achtereenvolgens door de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, Rotterdam en Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond, om voor de slotetappe terug te keren naar het Aartsbisdom Utrecht. Op 3 november stond het in de kathedraal voor de Bisdomdag om vervolgens door te reizen naar Wageningen en Doetinchem. Zaterdag 5 november was het kruis in Enschede, Almelo en Hengelo. Op 6 november ging het kruis ‘s ochtends naar Baarn, van waaruit het ’s middags naar Utrecht werd gebracht voor de feestelijke slotviering.

   Carolien Hoogenboom, projectleider van de WJD-kruis tour, kijkt tevreden terug op de afgelopen weken. Ze noemt het “bijzonder dat we op zoveel plekken zijn geweest. Het is mooi dat het WJD-kruis niet alleen in kerken heeft gestaan, maar dat we er ook mee door steden zijn gelopen. Het is op Texel geweest maar ook bij de Neeltje Jans en in Middelburg: we hebben alle uithoeken van het land gezien.” Wat er voor haar ook uitspringt is het zien van de diversiteit binnen de katholieke traditie tijdens deze tour. Zo waren er in Amsterdam drie programma’s achter elkaar in dezelfde kerk: eerst in de sfeer van Taizé en met Lectio Divina, vervolgens Praise & Worship met de Portugese gemeenschap en tot slot nachtelijke aanbidding met deelnemers uit katholieke studentenhuizen. Carolien: “Die diversiteit, die volheid van wat de R.-K. Kerk is, zie je ook terug op de Wereldjongerendagen.”

   Ingrid van Zeeland coördineerde als jongerenwerker van het bisdom ‘s-Hertogenbosch de ‘tussenstops’ in dat bisdom. Zij vond het “heel gaaf om met zo’n symbool op pad te gaan. Elke locatie waar we waren heeft zijn eigen charme. Soms waren er vooral oudere parochianen, op andere plekken waren veel kinderen, zoals in Helmond bij de KISI Kids – waar de komst van het WJD-kruis ook nog eens samenviel met de herfstvakantie. De Wereldjongerendagen kwamen echt dichtbij huis met het WJD-kruis: samenkomen rond zo’n symbool van hoop en geloof is heel mooi.”

   Rosemarie Nooij maakte deel uit van tourteam 1, waardoor ze bij de start van de tour in de Utrechtse kathedraal was en daarna meereisde naar onder meer het roepingenweekend van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Thuine (net over de Duitse grens), de Afsluitdijk en “heel Noord-Holland” (bisdom Haarlem-Amsterdam). De WJD-kruis tour vormde voor haar “een heel gave ervaring, ik ben op onwijs veel verschillende plekken geweest en heb veel jongeren ontmoet uit alle streken van het land. Zo samen met elkaar op weg te zijn naar de WJD in Lissabon – voor het eerst in zo’n 20 jaar met (een replica van) het WJD-kruis in Nederland: hoe vaak maak je dat nou mee?” Op een vest had zij de tekst ‘WJD kruis tourteam’ geschreven en vervolgens op alle plaatsen waar ze kwam, mensen gevraagd hun naam erop te zetten – met een bijzonder souvenir als resultaat.

   Door wegafsluitingen had het kruis wat vertraging, maar iets later dan gepland kon Carolien Hoogenboom de bijeenkomst in de parochiezaal dan toch beginnen met gebed. Terwijl de band SuitUp speelde, werd het WJD-kruis binnengedragen. Vervolgens werd een video vertoond met een aantal hoogtepunten van de tour: in totaal is het kruis op zo’n 50 plekken geweest. 

   Aansluitend kon iedereen die dat wilde, zijn of haar herinneringen aan de WJD-kruis tour delen. Zo vertelde Harm Ruiter van KISI Kids en medeorganisator van deze tour onder meer dat ze in Helmond met zo’n 70-80 mensen door de stad liepen voor de processie, met fakkels en al. En dat precies op een dag dat Helmond Sport speelde… Er was veel politie op de been maar ze mochten gewoon doorlopen: “Kennelijk zagen ze ons aan voor supporters,” aldus Ruiter. Iemand van tourteam 2 vertelde over de gedenkwaardige stop in Breda waar mensen als het ware “van straat werden geplukt en met een kaarsje in de hand de kerk in gestuurd werden, waardoor daar tijdens de stille aanbidding heel veel kaarsjes stonden.”

   Er waren ook inhoudelijke getuigenissen. Een lid van tourteam 3 noemde het “een heel bijzondere ervaring overal te komen, de gastvrijheid die je ervaart: je krijgt te eten, mag blijven slapen. Maar het was ook echt een geloofservaring, zo wordt het bijvoorbeeld ‘afkicken’ van de vele vieringen die we hebben gehad. Iemand anders noemde de teamspirit: “Je kent elkaar eerst niet, maar maakt er samen wat van. Als je dan ziet hoe je vervolgens uit elkaar gaat: daar ben ik heel dankbaar voor.”

   Hierna was het weer tijd voor muziek van SuitUp, uitmondend in een moment van dankzegging: terwijl de band zachtjes doorspeelde, kon iedereen die dat wilde iets noemen waar hij of zij dankbaar voor was. 

   Jochem Oor, de landelijk projectleider van de Nederlandse WJD-reizen, kreeg vervolgens het woord. Hij liet een kaartje uitdelen met voorop de tekst ‘Sta op! en ga mee naar de Wereldjongerendagen, 1-6 augustus 2023 Lissabon’ en achterop verwijzingen naar onder meer de landelijke website www.wjd.nl en de website www.huisvoordepelgrim.nl, waar 20 november de aanmelding voor de WJD-reizen zal openen. Hij riep iedereen op om “met de kracht en de moed die we hebben ontvangen tijdens de tour van het WJD-kruis verder te gaan op de pelgrimstocht richting de WJD.” Aansluitend werd het themalied van de WJD 2023 in het Nederlands gezongen, waarbij SuitUp iedereen vroeg om mee te zingen.

   Op deze slotdag van de WJD-kruis tour startte een nieuwe themaweek: de Nationale Roepingenweek. Daarom gaf priesterstudent Melle Punter (bisdom Haarlem-Amsterdam) een getuigenis over zijn roeping, die sterk verweven is met de Wereldjongerendagen: tijdens de WJD in Madrid kreeg hij voor het eerst het verlangen zichzelf helemaal te geven aan de Kerk, als priester. Het duurde nog een aantal jaren, maar uiteindelijk gaf Melle gehoor aan de roepstem van God. Hij zei te hopen dat zijn verhaal “iets mag laten zien van de goedheid van God en waarom ik hier sta. Ik hoop ook dat mijn verhaal jullie mag inspireren. Wees niet bang: als God een roeping voor je heeft, maakt Hij dat echt wel duidelijk.” De aanwezigen kregen vervolgens het gebedsprentje uitgereikt dat voor de Nationale Roepingenweek is gemaakt.

   Tot slot riep Carolien Hoogenboom de tourteams naar voren om hen te bedanken en sloot SuitUp de middag muzikaal af. Na het eten vierden de jongeren de H. Mis in de St. Rafaëlkerk, waarbij jongerenvicaris Pauw hoofdcelebrant was. Ook kregen ze een polsbandje uitgereikt met de tekst ‘wjd.nl/sta-op – KOM IN BEWEGING’. Hieraan werd de oproep gekoppeld om het formulier op deze website in te vullen en zo te laten zien hoe je in beweging wilt komen.

   In zijn preek gebruikte vicaris Pauw het busje waarin het WJD-kruis deze weken was vervoerd als een metafoor. Op weg naar Wageningen was de groep in de langste file van dit jaar terechtgekomen en dat nodigde uit tot mijmeren: “Door wat voor wereld dragen wij dit kruis?” Een land van omgekeerde vlaggen (onvrede), oorlog in Oekraïne en vluchtelingenproblematiek, jongeren die het moeilijk hebben, “zelfs voetbal (Qatar) brengt ons niet samen: en wij rijden rond met een kruis in een busje: gehavend, geen flitsende opdruk, de turbo werkt niet… Is dat busje niet een mooi beeld voor onze kerkelijke organisatie?” Hij stelde dat onze zending geen kwestie is van turbo maar van lange adem. “En niet van ons, maar van God. Hij heeft geduld, van Hem is tijd en eeuwigheid.”

   Op 20 oktober overleed op 53-jarige leeftijd Jacqueline Kolfschoten, nadat ze in juni dit jaar te horen kreeg ongeneeslijk ziek te zijn. Jacqueline was bij velen bekend als “de drijvende kracht achter de zomerkampen van het Aartsbisdom Utrecht. Vanaf 2016 was zij betrokken bij de organisatie van het kinderkamp en in 2020 werkte zij mee aan de doorstart van het tienerkamp,” zo schrijft vicaris Pauw (vicariaat Arnhem en portefeuille jeugd & jongeren) in een In memoriam. 

   Vicaris Pauw: “Op de achtergrond hielp Jacqueline ook bij vormelingendagen en Jong Aartsbisdom-activiteiten en dacht ze actief mee over de ontwikkelingen van het jongerenpastoraat in ons bisdom. In de St. Eusebiusparochie van haar woonplaats Arnhem was zij onder meer betrokken bij de vormselvoorbereiding en diaconale activiteiten. Ze ontving voor al haar werkzaamheden de Willibrordplaquette. 

   Jacqueline had oog voor de mensen om haar heen, met name voor hen die het moeilijk hadden. Kinderen ‘met een rugzakje’ nam ze graag mee op kamp en gaf zij vanzelfsprekend extra aandacht. Ze was in haar diaconale werk een buddy voor diverse mensen met zorg mijdend gedrag. Het liefste werkte zij op de achtergrond en genoot ervan wanneer zij anderen zag genieten of opbloeien. Haar geloof was een bron van inspiratie en kracht bij alles wat ze deed. 

   Begin juni van dit jaar kreeg zij de diagnose alvleesklierkanker. Al snel werd duidelijk dat de tijd die haar nog gegeven was kort zou zijn. Dapper bleef ze zoveel mogelijk doen wat ze belangrijk vond en maakte, samen met haar gezin en vrienden, nog veel mooie en gedenkwaardige dingen mee waaronder het huwelijk van haar dochter. Nog één keer wilde ze, op haar wijze, de zomerkampen dragen en ook dat is gelukt met welhaast bovenmenselijke kracht.

   We gedenken Jacqueline dankbaar voor al haar inzet, haar liefde en vriendschap, haar geloof. Haar man, Harrie, en de kinderen Anne en Remco, Bas en Inge, wensen we troost en kracht. De leiding van de zomerkampen zal het goede werk voorzetten, Bas, Anne en Remco voorop, én natuurlijk Harrie in zijn rol als logistiek manager/keukenassistent. Het zal vreemd zijn zonder Jacqueline, maar daarmee vervullen we haar grote wens.”

   In de zomer van 2023 is het eindelijk zo ver: we gaan naar de WJD in Lissabon! Op zondag 20 november, het feest van Christus, Koning van het Heelal, vieren we in Apeldoorn de diocesane Wereldjongerendag met onze bisschop kardinaal Eijk. Op deze dag presenteren we onze reis, krijg je de reisfolder mee en kun je je zelfs al inschrijven!

   Kardinaal Eijk zal na de Hoogmis een korte voordracht geven over het thema van de Wereldjongerendagen, zoals uitgelegd door paus Franciscus.

   ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39) is het thema van de WJD 2023. De ontwerpster benadrukt dat het logo deze boodschap wil meegeven: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het begin.”

   Na de presentatie van onze reis, verplaatsen we ons naar het amusementscentrum Zero55 om daar de rest van de middag gezellig samen te zijn.

   Het programma is als volgt:

   • 11.00 uur Aanvang Hoogmis OLV Kerk – Hoofdstraat 18
   • Na afloop Hoogmis koffie drinken met parochianen
   • 12.30 uur Lunch – zelf meenemen
   • 13.00 uur Voordracht kardinaal Eijk
   • Aansluitend presentatie WJD reis
   • 14.30 uur Met bus of auto richting Zero55 – Dubbelbeek 52
   • 15.00 uur Entertainment
   • 17.00 uur Eten en afsluiting

   Graag aanmelden via onderstaand aanmeldformulier (uiterlijk 9 november). Zonder aanmelding géén deelname. De betaling van € 10 is ter plekke.

   AANMELDFORMULIER

    Leeftijd *
    <18>18

    Vervoer *
    Ik kom met het OVIk kom met de auto

    Activiteit Zero55
    We doen ons best je bij jouw eerste keuze in te delen. Het kan zijn dat dit niet lukt.
    Keuze activiteit: *
    LasergamenEscape room

    We eten friet & snacks. Indien je hier vanwege allergieën niet goed tegen kunt, graag hier vermelden. We kijken samen naar een oplossing indien mogelijk. *
    Ik eet meeIk eet NIET mee


    * Deze velden zijn verplicht

    Aanmelden: UITERLIJK 9 november als je mee wilt eten.
    10 november moeten wij aan Zero55 doorgeven hoeveel mensen er mee-eten.
    Wil je verzekerd zijn van een activiteit? Ook dan graag aanmelden.
    Bij het programma in de kerk kan altijd worden aangesloten.
    De kosten voor deze activiteit bedragen € 10: graag ter plekke contant of per mobiel/pin betalen.