In het weekend van 12 t/m 14 mei verzamelden ruim 30 jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht zich in Werkhoven om kennis te maken met elkaar en zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon deze zomer. In juli vertrekt een nog grotere groep uit het aartsbisdom richting de WJD, samen met deelnemers uit de bisdommen Rotterdam, Breda en Roermond.

De eerste kennismaking vond al spontaan plaats, “iedereen maakte heel makkelijk contact met elkaar,” aldus een enthousiaste jongerenwerker Sarah Mijhad. Na die eerste kennismaking was er tijd voor een workshop ‘Tegeltjes schilderen in Portugese stijl’ en een gezellige avond.

Op de zonovergoten zaterdag konden veel workshops buiten plaatsvinden. Na de Eucharistieviering ‘s ochtends werd er ingegaan op het WJD-programma, en wat je zoal meeneemt op pelgrimstocht. De workshop ‘Pelgrimeren kun je leren’ van pastor Anton ten Klooster leverde goede gesprekken op over de uitdagingen van zo’n reis. Want, wat is pelgrimeren? En wat valt er te verwachten tijdens de WJD? Op die laatste vraag is het antwoord kort en bondig: verwacht het onverwachte. Maar ook: waar God leidt, voorziet Hij. Of dat nu kou, warmte, eten of drinken of een einde aan het wachten is! “Het duurt lang, en je komt jezelf en elkaar echt wel tegen,” aldus pastor Ten Klooster, “maar het is een fantastische verdieping van je geloof. Ik kan het iedere jongere aanraden!”

Na de lunch was er eerst tijd voor actieve onderdelen, en daarna voor verstilling tijdens de aanbidding. Eén van de hoogtepunten van de dag was de kennismaking via een live-verbinding met het gastbisdom Guarda, dat erg veel zin heeft om de Nederlandse pelgrims te ontvangen. Na een gezamenlijke maaltijd en een spel was het tijd voor gezelligheid rond het kampvuur. Er werden marshmallows geroosterd en goede gesprekken gevoerd. Philip en Mink hierover: “Het is uitzonderlijk moeilijk om in de hedendaagse samenleving een gemeenschap te vinden die jouw christelijke waarden ook nastreeft. Zo’n weekend geeft je dan weer goede hoop. Niet alleen omdat je een buitengewoon leuke tijd hebt, maar ook omdat je een gemeenschap vrienden, broeders en zusters, ontmoet in Christus. Je gaat zo dan ook voorbereid de WJD tegemoet, zowel in vriendschap als in de groei van je geloof.”

De zondag, ook Moederdag, stond in het teken van Maria. De jongeren sloten aan bij de Eucharistieviering in Werkhoven (kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming), en praatten na de koffie uitgebreid bij met de parochianen. Terug op de locatie gaf Sarah Mijhad een getuigenis over wat Maria voor haar betekent, en dat nodigde uit tot het delen van waardevolle persoonlijke ervaringen. Maria is niet voor niets het thema van de WJD in Lissabon. Het is Maria die ‘Ja’ antwoordt op God. Met datzelfde ‘Ja’ hopen ook wij op God te antwoorden. Ja, we zijn onderweg naar de WJD in Lissabon! 

Sarah Mijhad: “Ik heb er zelf ook echt veel zin in gekregen, zo gaan de Wereldjongerendagen nog meer leven. En met deze groep zal het ook vast een mooie reis worden.”

Aanmelden kan alleen nog tot 31 mei. Meer informatie is hier te vinden.

De Wereldjongerendagen (WJD) van 2023 komen langzaam maar zeker dichterbij. Vele jongeren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jongerenevenement ter wereld, dat van 1 tot en met 6 augustus plaatsvindt in Lissabon. Aanmelden kan nog steeds, maar moet wel gebeuren voor 31 mei. Wie graag eerst nog meer informatie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.

Met de lancering van de video ‘Het thema van de Wereldjongerendagen 2023’ heeft de landelijke WJD-organisatie recent een online videodrieluik over de WJD compleet gemaakt. Deze derde video legt kort en kernachtig de betekenis uit van het thema: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Eerder zijn al gepubliceerd: ‘Wat zijn de Wereldjongerendagen?’ (deel 1) en ‘Wat gebeurt er tijdens de Wereldjongerendagen 2023?’ (deel 2).

Geweldige kans
De Nederlandse WJD-organisatie wil zoveel mogelijk Nederlandse jongeren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het biedt de jongeren een geweldige kans om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse Kerk van morgen.

De organisatie nodigt iedereen dan ook van harte uit om de drie filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te verspreiden, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed mogelijk uitdragen en bekendmaken van de Wereldjongerendagen en van de reizen ernaartoe vanuit Nederland. En natuurlijk worden jongeren zelf van harte uitgenodigd om de video’s te bekijken en zich daarna ook aan te melden om mee te gaan.

Aanmelden
Aanmelding voor de Wereldjongerendagen is voor de Nederlandse deelnemers nog open tot en met 31 mei (behalve voor de reis vanuit het bisdom Den Bosch, waarvan de aanmelding sloot op 1 mei). Meer informatie over hoe aan te melden vind je hier: www.wjd.nl (of kijk op de WJD-pagina van jongaartsbisdom.nl: klik hier)

Bekijk hieronder de drie video’s:

Paus Franciscus nodigt alle jongeren uit voor de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. En jij kunt daarbij zijn! Ben je klaar voor een avontuur?!

Want dat zijn de Wereldjongerendagen zeker! Het is echt een pelgrimage. Ben jij klaar om samen met ons de ervaring van jouw leven tegemoet te gaan? Wij kijken er enorm naar uit om met jou op weg te gaan naar Lissabon! Sta op en ga mee!

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht gaan jongeren samen op reis. De reis begint al bij vertrek vanuit Nederland en niet pas in Lissabon. Wij reizen in vier dagen naar de ‘Days in the Diocese’ in Guarda, Portugal. Tijdens de reis vieren wij met elkaar, hebben catechese en inhoudelijke gesprekken in deelgroepen en bezoeken onder andere Parijs, Lourdes en Burgos. Deze reis wordt georganiseerd voor jongeren in de bisdommen Utrecht, Breda, Roermond, Rotterdam en Parimaribo. Ook de Engelse deelgroepen reizen met ons mee. Hierdoor heeft onze pelgrimage vanaf het moment dat we op weg gaan een internationaal karakter.

Nog een reden om mee te gaan met deze reis is de lengte. Neem die 17 dagen vrij, want je wil dit toch niet missen?! Je stapt in Nederland in de bus en je hoeft pas 17 dagen later weer na te denken over wat je gaat doen of wat je wilt eten. Onze reis is all inclusive: je maaltijden, slaapplaatsen en vervoer zijn allemaal verzorgd. Natuurlijk is er in het programma ook ruimte voor vrije tijd met je deelgroep, want van alle nieuwe indrukken moeten we ook kunnen bijkomen.

 • Klik hier voor meer informatie, aanmelden enzovoorts (NB deze pagina wordt de komende tijd steeds verder aangevuld)
 • Click here for information in English

In de bedevaartplaats Kevelaer wordt op zaterdag 13 mei een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor zijn misdienaars en acolieten (met hun begeleiders) uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd.

Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke Misdienaarsdag wordt georganiseerd. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als ‘Troosteres der bedroefden’.

Processie en speurtocht
De dag begint met een processie van alle deelnemers in hun liturgische kleding door het centrum van Kevelaer naar de bedevaartbasiliek, waar vervolgens een Eucharistieviering plaatsvindt (hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts). Daarna is er een gezamenlijke lunch. ‘s Middags staat er een ‘Stadtspiel’ op het programma. Dit is een speurtocht door Kevelaer rond de boodschap van het bedevaartsoord. Na de prijsuitreiking is er een gezamenlijke afsluiting rond de Genadekapel.

De kosten van de Misdienaarsdag in Kevelaer bedragen € 15 p.p., inclusief busvervoer vanuit het Aartsbisdom Utrecht (er zijn diverse opstapplaatsen).

Meer informatie en aanmelding: klik hier

 • Kosten: € 15,00 per persoon (zowel deelnemers als begeleiders)
 • Deelname van personen onder 18 jaar onder begeleiding van een volwassene
 • Zie ook de flyer

Op zondag 29 januari tijdens WJD@Home vierden de jongeren samen met parochianen van Ameland de Eucharistie in de Sint-Clemenskerk. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie. In de middag werd een College Tour gehouden, waarbij bisschop Mutsaerts vragen beantwoordde en met de jongeren in gesprek ging.

Jongeren stelden vragen als: Wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de Mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vroegen ze wat de belangrijkste gave van de Geest is. “Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand,” antwoordde de bisschop en hij ging later in het gesprek nog verder in op geloof en ratio en verwees daarbij ook naar de encycliek ‘Fides et ratio’ die paus Johannes Paulus II daarover schreef. “De Kerk heeft Bijbelse en historische argumenten en rationele argumenten,” aldus de bisschop.

“Hoe kan ik Jezus ontvangen in mijn hart?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts sprak daar uitgebreid over. Hij zei dat de mens is geschapen voor het geluk. “De weg naar het geluk is de weg die Jezus wijst. Die weg is niet makkelijk. Jezus vraagt heel wat van ons. Het komt neer op een paar dingen: vergevingsgezind, alles wat je bezit en niet nodig hebt aan een ander geven, en wees volmaakt. Dan zul je denken: wie kan daar nou aan voldoen? Maar op dat moment mogen we ook denken aan de parabels die Jezus vertelt over de verloren zoon, het verloren schaap en de vrouw die een drachme kwijt is en het hele huis overhoop haalt om die terug te vinden. God zoekt ons. We zijn Hem alles waard. Een drachme is echt maar weinig waard. Als de vrouw het muntje terugvindt, nodigt ze mensen uit om dat te vieren en dat feest kost haar veel meer. Het weinige is God veel waard. En als het erom gaat hoe je Jezus kunt ontvangen in je hart, laat het dan niet afhangen van je gevoel. Gevoelens komen en gaan. Het is natuurlijk fijn als je, zoals op deze dagen, een goed gevoel hebt bij de vieringen. Maar hou ook vol als je dat niet hebt.”

Hoe ga je als Kerk om met materiële rijkdom, terwijl er armoede is in de wereld? Wat is de balans tussen naastenliefde en luxe? “Mensen zoeken het geluk en doen dat vaak in rijkdom, in aanzien, in dingen te vertellen hebben,” aldus mgr. Mutsaerts. “Maar denk aan de zaligsprekingen van Jezus, die zijn gericht op de ander. Kernachtig geformuleerd: zoek niet het geluk voor jezelf, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan zal het geluk ook in jouw leven komen.”

“Hoe ga ik om met leefregels van de Kerk waar ik me niet in kan vinden?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts: “Regels zijn er niet om de regels. Dat is in het verkeer zo en ook in de Kerk. In de Kerk zijn er de tien geboden en is er het gebod van liefde tot God en de naaste. Regels in de Kerk hebben te maken met de opdracht van Christus en zijn gericht op ons geluk.”

In de middag kwamen de jongeren nog eenmaal samen in de kerk voor de afsluiting met gebed. De laatste liederen klonken en in het bijzonder werd ook het WJD-lied van Lissabon gezongen. De jongeren kwamen één voor één naar voren, waar ze persoonlijk de zegen ontvingen van één van de bisschoppen. Na de groepsfoto, die werd gemaakt voor de kerk, wandelde de groep de vijftien minuten naar de boot om de oversteek te maken. Op het vasteland wachtten de bussen die de jongeren weer naar de opstapplekken in de bisdommen brachten en familie die de jongeren ophaalde.

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Op zaterdag 28 januari startte de dag tijdens WJD@Home vroeg met een Eucharistieviering. Mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor jongeren) was hoofdcelebrant, bisschop Van den Hende van Rotterdam verzorgde de homilie. Daarna was er een catechese door bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), waarna de jongeren in hun deelgroep het programma vervolgden.

Bisschop Van den Hende preekte in de Eucharistieviering over in beweging komen. “In beweging komen, dat doen we voor van alles,” zei hij. “Als het thema dan dit weekend is dat je net als Maria in beweging mag komen (Lucas 1, 39) wil dat niet zeggen dat het om elke beweging gaat die je maakt,” aldus de bisschop. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook in beweging komen vanuit boosheid. “Het gaat dus niet zomaar om élke beweging en ook zelfs niet om beweging die je misschien maakt om gezond te blijven.”

De jongeren die naar Ameland afreisden, zijn in beweging gekomen voor een weekend samen vieren, inhoudelijke ontmoeting en gezelligheid. “We zijn hier naartoe gekomen, omdat we broeders en zusters zijn met het geloof in ons hart,” aldus bisschop Van den Hende. “Mogen we dit weekend onze beweging met het Evangelie versterken. Geloven is ten diepste vertrouwen in God en weten in je hart dat de Heer er is, dat Jezus van je houdt, dat Hij vraagt om Zijn liefde niet los te laten, maar steeds meer als kompas voor je leven aan te nemen en als een rijkdom te zien. Ik wens jullie nog een goede reis. Niet alleen vandaag, maar elke dag van je leven. En duw elkaar een beetje vooruit als het moeilijk gaat. Hou elkaar vast als de beweging stroef wordt. Want de Heer gaat met je mee. En mogen we daar ook ten opzichte van elkaar van getuigen en in geloven.”

Ook bisschop Van den Hout, die eenmaal eerder “lang geleden in 1989” een WJD meemaakte, ging in zijn catechese in op het internationale WJD-thema over Maria die met spoed op weg ging om haar nicht Elisabeth te bezoeken en te helpen. Daarna vertelde hij over de heiligen die staan afgebeeld op de glas-in-loodramen in de Sint-Clemenskerk op Ameland waar de jongeren deze dagen samenkwamen: pater Titus Brandsma die stierf in het concentratiekamp Dachau, Moeder Teresa die vertrok uit haar land Albanië om in India de armsten van de armsten te gaan helpen, paus Johannes Paulus II die paus was van 1978 tot 2005 en een moordaanslag overleefde.

“Moeten we allemaal heilig worden?” vroeg hij hardop. “De Youcat zegt: ja. De Catechismus van de Katholieke Kerk laat er geen misverstand over bestaan. We moeten allemaal heilig worden. Moet je perfect zijn om heilig te zijn? Nee. Deze drie heiligen waar we het over hebben gehad, waren geen perfecte mensen. Wat is heiligheid dan wel? Ons geheel in liefde met God verenigen en Hem toestaan Zijn leven in ons te leven. Dat betekent heilig zijn. En dan zullen we onze ware bestemming vinden, zoals God die voor ons heeft bedoeld.”

In hun deelgroepen gingen de jongeren in gesprek over de catechese. Daarvoor mocht de katholieke Kardinaal De Jong school worden gebruikt die achter de kerk ligt. Na het middageten was er vrije tijd om naar het strand te wandelen of het dorp Nes te ontdekken. Om 15.00 uur verzamelde iedereen zich weer in de school en startten twee rondes workshops. Jongeren gingen in gesprek over geloven in een seculiere samenleving, beschilderden Portugese tegeltjes, volgden een workshop zang of kregen een korte les Portugees. De dag werd afgesloten met een Avond van Barmhartigheid. Voorafgaand daaraan hadden veel jongeren al laten weten daar erg naar uit te zien als één van de hoogtepunten van de WJD@Home.

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Jongeren uit heel Nederland arriveerden op vrijdag 27 januari op Ameland voor hun WJD@Home. Na een busreis door de verschillende bisdommen, waar de jongeren opstapten, en de oversteek met de veerboot kwamen ze samen in de Sint-Clemenskerk. Daar heette jongerenwerker Sarah Mijhad van het Aartsbisdom Utrecht hen welkom. Zij stelde de deelgroepleiders en leiding voor en schetste het avondprogramma.

Daarna gaf ze mgr. Mutsaerts het woord. De hulpbisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch is landelijk bisschop-referent voor jongeren. “Sta op en kom in beweging” is de Nederlandse vertaling van het internationale WJD-thema deze zomer in Lissabon. “Sta op en kom in beweging. Verschillende personen uit de Bijbel doen dat,” zo zei de bisschop. “Maria gaat op weg naar haar nicht Elisabeth. Bij de geboorte van Jezus zelf komen de herders kijken. Ze gaan met spoed op weg om te vertellen wat ze hebben gezien. Jozef vlucht naar Egypte met Maria en Jezus. Hij stond op en ging. En als Jezus de apostelen roept, laten die hun netten in de steek en gaan mee.”

“Ook van ons wordt gevraagd in beweging te komen. Het is één ding om wat Jezus zegt mooi te vinden, maar het gaat erom in beweging te komen. Vandaag werd in de Kerk in de Mis gelezen uit het Evangelie volgens Marcus (Marcus 4, 26-34). Daarin vertelt Jezus over het Koninkrijk van God en het mosterdzaadje. Dat begint klein: Jezus begint als kind en Hij begint met een kleine groep van twaalf apostelen. Het begint met ‘kleine’ heiligen zoals Franciscus van Assisi en moeder Teresa. En kijk eens hoe groot dat is geworden.”

“Het zaadje moet in de aarde vallen en dan kan het groeien. We kunnen dat niet versnellen. God geeft de groei,” aldus mgr. Mutsaerts. “We denken vaak: wat kunnen wij nou doen in deze seculiere wereld? Maar leg het in Gods hand en Hij zal er Zijn zegen over geven. Ieder van jullie kan het verschil maken. Kom in beweging. Leg het in Gods hand en kijk hoe het uitgroeit. Het is Gods plan en wij mogen eraan meewerken.”

Daarna werd in de Sint-Clemenskerk het avondgebed gebeden. Vanuit de kerk liepen de jongeren vervolgens met hun tassen door naar De Molenhof, de groepsaccommodatie voor dit weekend. Daar werd de avond afgesloten met een quiz, waarbij de zeven deelgroepen die voor dit weekend werden gevormd voor het eerst in actie kwamen.

Er namen ongeveer zeventig jongeren deel aan de WJD@Home op Ameland, uit het Aartsbisdom Utrecht waren er tien deelnemers. De begeleiders kwamen uit diverse bisdommen en drie bisschoppen deden mee met het programma: bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), bisschop Van den Hende (bisdom Rotterdam) en bisschop Mutsaerts (bisdom ‘s-Hertogenbosch).

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: bisdom Rotterdam

Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP Koning(in) voor een week
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! Met het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens het kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit de bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer!

 • Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
 • Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
 • Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
 • Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2023)!

TIENERKAMP Reis rond de wereld
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

 • Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
 • Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
 • Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfschoten
 • Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2023)!

Aanmeldingsformulier

  Geslacht:
  JongenMeisje

  Geeft zich op voor:
  Kinderkamp 7 t/m 12 jaarTienerkamp 13 t/m 16 jaar


  * Deze velden zijn verplicht

  In het weekend van 27 t/m 29 januari komen ongeveer honderd jongeren uit heel Nederland weer samen op Ameland om daar alvast een voorproefje te krijgen van de echte Wereldjongerendagen in Lissabon. Omdat de deelnemende jongeren tijdens WJD@Home nieuwe vrienden maken en oude bekenden weerzien, is het de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal.

  Wat kun je verwachten?

  • Samen een weekend op een eiland
  • Strand en zee op loopafstand
  • Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant
  • Avond van barmhartigheid
  • Inhoudelijke en creatieve workshops
  • Geloofsgesprekken
  • Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
  • Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD in Lissabon of zich erop oriënteren

   

  De WJD@Home 2023 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was het enthousiasme groot, zowel onder de deelnemers als bij de organisatie en de aanwezige bisschoppen. Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom ’s Hertogenbosch aanwezig.

  Reis naar en van WJD@Home
  Op 27 januari vertrekt de boot om 18.00 en 20.00 uur vanuit Holwerd naar Ameland.
  Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het vasteland, in Holwerd.

  Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busvervoer worden georganiseerd naar de vertrekplaats van de boot naar Ameland, zodat iedereen op 27 januari op tijd bij de boot is. Tickets voor de boot worden geregeld. Voor de terugweg is er ook een bus, met dezelfde stops onderweg.

  Voor het Aartsbisdom Utrecht vertrekt er een bus vanuit Roermond, via Den Bosch naar Utrecht. De opstapplaats is: P+R Science Park Utrecht, Parkeerterrein P10, Upsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Hier kun je zowel met de auto, als de tram of de bus komen. Super makkelijk dus! Bus 28 of tram 22 naar eindhalte P+R Science Park.

  We hopen rond 17.00 uur te VERTREKKEN vanuit Utrecht, maar we zijn afhankelijk van de files. Wees op tijd aanwezig, want de boot naar Ameland wacht niet! 

  Kom je op eigen gelegenheid dan parkeer je de auto in Holwerd. 

  Aanmelding en kosten
  Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome.
  Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.
  Kosten: € 85,- per persoon.

  Halverwege januari ontvang je een e-mail met alle informatie over de bussen, de boot en het programma.
  Kijk voor meer informatie over de WJD in Lissabon ook op www.wjd.nl

  Informatie en contact
  Voor vragen over deelname aan WJD@Home neem contact op met Sarah Mijhad, diocesaan jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

  Tot ziens op Ameland! 

   

  Foto van een eerdere WJD@Home op Ameland: Ramon Mangold

  Op de eerste écht koude dag van het najaar, zondag 20 november, stroomde de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn vol. Die dag werd niet alleen het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal gevierd, maar óók de diocesane Wereldjongerendag. Daarom waren naast parochianen ook kardinaal Eijk en jongeren uit het hele aartsbisdom afgereisd om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023.

  In de Eucharistieviering sprak de kardinaal over het koningschap van Christus, dat een ander soort koningschap is dan het beeld dat wij hebben van koningen. Door de geschiedenis heen zijn er zowel slechte als goede koningen geweest. Zo wordt de Russische tsaar Ivan IV de Verschrikkelijke genoemd maar is de Franse koning Louis IX in 1297 heilig verklaard door paus Bonifatius VIII. Wat maakt nu een goede koning? De kardinaal wees in zijn homilie op de eigenschappen van Jezus Christus als koning: een koning die zijn leven in dienst stelt van de mensen, in plaats van uit te zijn op macht en rijkdom. Hij regeert niet met wapengeweld, maar met het machtigste wapen dat er is: Gods Liefde.

  Als Jezus aan het kruis hangt, heeft Hij niets koninklijks, zo benadrukte kardinaal Eijk. “Althans wat wij in het algemeen van koningen verwachten. In ieder geval geen glitter en glamour.” Jezus hing naakt aan het kruis en werd bespot. En al had Hij zich kunnen laten bevrijden, Hij “blijft gehoorzaam aan de Vader die dit offer van Hem aan het kruis verlangde om voor ons vergeving te krijgen van die eerste zonde en van alle andere zonden. Bovendien maakt Jezus het zo voor ons mogelijk deel te hebben aan Gods leven. Hij maakt door zijn kruisdood en verrijzenis ook onze verrijzenis mogelijk en ons verblijf in Gods eeuwig Vaderhuis na de dood, indien we Hem in zijn dienstbaarheid en liefde volgen.”

  Kardinaal Eijk: “Het kerkelijk jaar weerspiegelt iets van Gods plannen met de wereld als geheel en ook van zijn plannen met ons persoonlijk leven. Op de laatste Zondag door het Jaar, het Hoogfeest van Christus Koning, staan we in het bijzonder stil bij de Laatste Dag van deze wereld, het einde der tijden, en ook bij de laatste dag van ons persoonlijk leven. Mogen ook wij op die laatste dag van Jezus te horen krijgen ‘vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’.”

  Met een kopje koffie of thee om op te warmen, verzamelde de groep van zo’n twintig jongeren zich na afloop van de Mis met de parochianen in het voorportaal van de kerk. Sommigen kennen elkaar van eerdere activiteiten van Jong Aartsbisdom, anderen zijn voor het eerst aangesloten. Wat de jongeren met elkaar gemeen hebben? Ze zijn gekomen om elkaar te ontmoeten als katholieke jongeren binnen het aartsbisdom én ze zijn geïnteresseerd in de Wereldjongerendagen (WJD) die in de zomer van 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden. 

  Kardinaal Eijk spoorde de jongeren ’s middags in zijn voordracht over het thema van de WJD, zoals uitgelegd door paus Franciscus, aan om op te staan. Zoals Maria opstaat, nadat zij van de aartsengel Gabriël te horen heeft gekregen dat zij de zoon van God zal baren, om naar haar nicht Elisabeth in het bergland te gaan, die op hoge leeftijd zwanger is. Maria is daarin een voorbeeld voor ons: ze is niet met zichzelf bezig, maar met de mensen om haar heen. Ze blijft niet waar ze is, maar ze staat op en gaat met spoed. Zo worden ook de jongeren geroepen om op te staan en naar de WJD in Lissabon te komen! Die boodschap is ook terug te zien in het logo van de WJD 2023: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het begin.” 

  Naar aanleiding hiervan doet Jong Aartsbisdom de volgende oproep: “We dagen jullie nu concreet uit om in beweging te komen, door naar www.wjd.nl te gaan en ons te laten weten wat jij gaat ondernemen. Hier staan ook allerlei suggesties wat je kunt doen. Succes!”

  Als vervolg op deze voordracht presenteerde de jongerenwerker van het aartsbisdom, Sarah Mijhad, die samen met pastor Anton ten Klooster de reisleiding op zich zal nemen, het programma van de WJD-reis die de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda en Roermond gezamenlijk zullen maken. De uitgebreide reisfolder is binnen en wordt binnenkort naar de parochies gestuurd. Meer informatie is al te lezen via www.wjd.nl en de inschrijving via Huis van de Pelgrim is ook open: klik hier!

  Na al dat stilzitten was het eindelijk tijd om écht op te staan. Bij Zero55 in Apeldoorn stonden bowlen, lasertag en een escaperoom op het programma. De dag werd afgesloten met een snack-buffet: onbeperkt frietjes en snacks! Jong Aartsbisdom kijkt terug op een inspirerende, waardevolle en vooral gezellige dag.

  Lijkt het jou ook leuk om jongeren uit het aartsbisdom te ontmoeten? Of wil je (misschien) mee naar de WJD? Houd dan niet alleen onze website – www.jongaartsbisdom.nl – in de gaten, maar bezoek ook onze sociale mediakanalen (Facebook/Instagram @jongaartsbisdom) voor meer informatie over onze activiteiten. Je bent van harte welkom!