Van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari waren 80 à 90 jongeren en begeleiders op Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Dit jaarlijks terugkerende katholieke jongerenevent biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Jongeren maken er nieuwe vrienden en zien bekenden terug, ook zijn er catecheses van bisschoppen, Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft inhoudelijke en creatieve workshops.

Pastor Paulus Tilma (parochie Maria Laetitia) was als deelgroep begeleider mee naar Ameland: “Uit het Aartsbisdom Utrecht waren ook jongeren aanwezig. Uit de omgeving van Steenwijk kwam een groepje, waarvan sommigen zich voorbereiden op het doopsel. In gesprek met hen spraken ze hun verlangen uit naar verdieping en zinvolle ontmoeting met andere katholieke jongeren. Dit weekend heeft daar zeker aan bijgedragen,” aldus Tilma.

Vrijdagavond begon de ontmoeting met een pubquiz. Zaterdagochtend startte het inhoudelijke programma met een catechese van bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam over het thema ‘pelgrims van hoop’. De bisschop stond stil bij geloof, hoop en liefde. Met voorbeelden van mensen die keuzes maakten vanuit hun geloof liet mgr. Hendriks zien hoe je vanuit hoop kunt leven. “Mensen hebben verschillende karakters,” aldus bisschop Hendriks. “De één is positiever ingesteld dan de ander. Maar de hoop is de kern van je leven. De liefde van God is wat je altijd hoop kan geven. Hoe kun je die liefde ervaren?” vroeg hij. Hij gaf aan dat dit niet maakbaar is: “Het is een gave van God, een genade, een geschenk. Maar je kunt er wel iets voor doen om de hoop in je hart te laten opbloeien, door te proberen een pelgrim van hoop te zijn in gebed.”

Hij gaf tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. “Als je gevoelens hebt van hopeloosheid, probeer dan wat afstand te nemen, want ze zijn niet de hele werkelijkheid. Geestelijke begeleiding kan je daar bij helpen, ook als je niet moedeloos bent natuurlijk. Door over de verlangens van je hart te spreken met een goede geestelijk begeleider kun je groeien op de weg van het pelgrim van hoop zijn.” Hij gaf nog meer tips hoe je kunt groeien als pelgrim van hoop. Eén van de dingen die hij noemde is het gebed. Maar ook: bewust en dankbaar stilstaan bij dingen die je hebt meegemaakt en door bewust te denken aan de goede dingen die je doet.
“Een pelgrim is iemand die op weg gaat naar een plaats zoals een heiligdom. Het is iemand die zich openstelt voor nieuwe ervaringen, voor het onbekende en voor God. Ga door je leven met die mentaliteit van een pelgrim,” aldus de bisschop. De WJD en WJD@Home zijn belangrijk op die weg. “Ik was in het jaar 2000 bij de WJD in Rome en laatst ontmoette ik twee mensen van toen. Eén is nu politicus. Hij vertelde over de avondwake van de WJD en zei: de woorden die de paus sprak sloegen bij mij in als een bom en dat was mijn motivatie om deze weg in te slaan. Een ander die ik sprak, had de avond van barmhartigheid in 2000 zo geraakt dat ze me er twintig jaar later over sprak. Zo heeft ieder zijn eigen ervaring. God heeft zijn eigen moment om jou aan te raken.”

Op zaterdagmiddag werden workshops gegeven. In de workshop over het thema ‘Pelgrims van hoop’ ging bisschop Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) in gesprek over hoop. ‘Pelgrims van hoop’ is het thema van het Heilig Jaar dat met Kerstmis 2024 begint. Mgr. Van den Hout deelde een afbeelding uit van het internationale logo van het Heilig Jaar 2025. “Je ziet vier figuren die staan voor de vier continenten. De figuren hebben verschillende kleuren om de verschillende volken en naties aan te geven, die elkaar ondersteunen en op weg zijn. Het kruis in het logo symboliseert Christus. Het anker symboliseert hoop. Het anker zorgt ervoor dat een schip niet op drift raakt,” aldus de bisschop.
In de boodschap die paus Franciscus schreef aan jongeren voor de WJD in de bisdommen (Christus Koning, november 2023) ging de paus al in op het thema van de hoop. Nadat de bisschop de boodschap van de paus had toegelicht, had hij enkele vragen om over in gesprek te gaan. “In het dagelijks spraakgebruik wordt vaak gesproken over positief denken. Denk eens na over de vraag: wat is het verschil tussen hopen en positief denken?” Een deelnemer zei: “Positief denken is meer een houding die je aanneemt, hoop lijkt me een bron voor die positieve houding.”
“Hoe kun je voor anderen een teken van hoop zijn?” vroeg de bisschop. “Je geloof delen met een ander,” zei iemand. “Door inspiratie te geven aan anderen, doordat je de liefde van Christus probeert te delen en zo concreet probeert te maken voor mensen. Dan kun je een baken van hoop zijn voor mensen.” “Zeker, Christus moet bemiddeld worden,” aldus mgr. Van den Hout.

Op zondag 28 januari beantwoordde mgr. Mutsaerts tijdens een ‘college tour’ vragen die jongeren voor hem hadden verzameld. Het was het laatste programmaonderdeel voordat de groep de pelgrimszegen kreeg in de kerk en de tocht naar huis aanving. De hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch vertelde over het geloof uitdragen door je in te zetten voor je medemens. “Zorg voor je medemens, want hoe kun je anders doen wat Jezus zegt: wat je voor de minste hebt gedaan heb je voor Mij gedaan? Bid ook, want bidden en werken gaan samen, en hou vast dat het geloof redelijk is. Fides et ratio, geloof en verstand; hou die twee bij elkaar.”

“Geloof en wetenschap gaan samen,” vervolgde hij. “Als God alles geschapen heeft, is het meer dan de moeite om te onderzoeken hoe het in elkaar zit. Geloof en wetenschap staan niet haaks op elkaar. Je hebt het geloof nodig om te zien hoe het in elkaar zit. Denk maar eens aan een verliefdheid: als verliefdheid een stofje is en alleen dat, is dat niet de hele werkelijkheid, en ook niet echt romantisch.”
Vragen van jongeren waren onder meer: Hoe kan ik mijn gebedsleven vormgeven? Hoe moet ik het geloof uitdragen in de samenleving? Hoe kun je je roeping onderscheiden? De bisschop beantwoordde deze en andere vragen en benadrukte: “Zoek niet je eigen geluk, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan komt het geluk. Geluk is geen doel op zich, het is een bijproduct.”

Foto’s: katholiekleven.nl

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom dit jaar opnieuw deze mogelijkheid. Er wordt ook een eigen jongerenprogramma georganiseerd, met onder meer catechese en aanbidding. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

Het programma is als volgt:

 • 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het koor Cantare Dominum van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
 • 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Jongeren
In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Jong Aartsbisdom Utrecht biedt een jongerenprogramma aan, georganiseerd door pastor Paulus Tilma en pastoor Henri ten Have. Dit voorprogramma van de Stille Omgang ziet er als volgt uit:

 • 16.30 uur: Start in de Sint-Jozefkerk / De Papegaai (Kalverstraat 58, Amsterdam) met een verdieping in het Mirakel van Amsterdam
 • 16.50 uur: Interactieve catechese over Stil Gebed door pastor Paulus Tilma
 • 17.30 uur: Aanbidding
 • 18.00 uur: Einde en op eigen gelegenheid eten in de stad
 • 20.00 uur: Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek (Prins Hendrikkade 73, Amsterdam). Vanaf hier sluit je aan bij het programma van het Aartsbisdom Utrecht samen met de andere pelgrims.

Aanmelden is niet verplicht maar wel zeer gewenst via het parochiesecretariaat: Leden@franciscusparochie.com.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt ook een speciaal jongerenprogramma aan: klik hier voor meer informatie. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom die dat willen ook aan deelnemen. 

Aanbevolen reisoptie
De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

Het reizen naar Amsterdam per groep wordt aanbevolen. Daarom heeft de Diocesane Werkgroep Bedevaarten in een brief aan de pastoors en de parochiesecretariaten gevraagd om dit te stimuleren en per parochiekern één contactpersoon / reisleider te benoemen. Diegene fungeert ook als aanspreekpunt van het reisgezelschap voor de Diocesane Werkgroep Bedevaarten.

Aan de pastoors en parochiesecretariaten is verzocht om vóór 17 februari 2024 de gevraagde informatie aan te leveren bij de heer M. van Mourik, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl of via het online aanmeldformulier. 

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!

KINDERKAMP Ga je mee op wereldreis?
We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

 • Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 2024
 • Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
 • Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
 • Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2024)!

TIENERKAMP Feestweek
Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

 • Wanneer: 3 tot en met 8 augustus 2024
 • Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
 • Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
 • Aantal deelnemers: Maximaal 30
 • Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis
 • Kosten: € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
 • Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Scroll naar het formulier onderaan deze pagina om je aan te melden (vóór 30 juni 2024)!

Aanmeldingsformulier

  Geslacht:
  JongenMeisje

  Geeft zich op voor:
  Kinderkamp 7 t/m 12 jaarTienerkamp 13 t/m 16 jaar


  * Deze velden zijn verplicht

  Save the date! Van 26 t/m 28 januari 2024: WJD@Home. Een ‘mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland. Inmiddels een event met een gevestigde naam binnen het landelijke katholieke jongerenwerk. Kom je ook?!

  WJD@Home Ameland biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te vieren. Je maakt nieuwe vrienden, ziet bekenden terug die je hebt ontmoet tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, er is een catechese van bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Van harte welkom van 26 t/m 28 januari op Ameland!

  WJD@Home 2024 is voor jongeren van 16-30 jaar en wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De kosten voor deelname bedragen € 95 per persoon.

  De aanmelding is geopend! 
  Via de onderstaande knop ga je direct naar de aanmeld-pagina van wjd.nl.

  Wat kun je verwachten?

  • Samen een weekend op een eiland
  • Strand en zee op loopafstand
  • Eucharistieviering
  • Avond van barmhartigheid
  • Inhoudelijke en creatieve workshops
  • Geloofsgesprekken
  • Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
  • Jongeren ontmoeten die mee waren naar de Wereldjongerendagen in Lissabon en naar de Katholieke Jongerendag 2023

  Leeftijd: jongeren van 16 tot en met 30 jaar.

  Let op: het is verplicht om naar WJD@Home een geldig identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort of identiteitskaart).

  Jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht vierden op zondag 26 november, het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, in Wageningen de diocesane Wereld Jongeren Dag. De bijeenkomst stond in het teken van de – voor velen – langverwachte reünie van de Lourdes- en WJD-reizen. De sfeer was dan ook uitgelaten: er werd enthousiast geknuffeld, bijgepraat en naar elkaar gezwaaid.

  Aan het begin van de middag verzamelden de jongeren zich samen met de lokale gemeenschap in de St. Johannes de Doper Geboorte kerk voor de Hoogmis van de International Catholic Community. Kardinaal Eijk was de hoofdcelebrant, de mis werd muzikaal ondersteund door het enthousiaste International Choir. 

  In zijn preek ging kardinaal Eijk in op het Evangelie van deze zondag waarin Jezus beschrijft hoe we ons het Laatste Oordeel moeten voorstellen. Kardinaal Eijk: “Jezus scheidt de mensen die voor Hem staan in schapen en bokken. De schapen mogen het eeuwige Rijk Gods, de Hemel, binnengaan omdat zij Hem hebben gediend in hun naaste die in nood verkeerde. De bokken, die dat hebben nagelaten, wordt de toegang tot de Hemel ontzegd.”

  Deze gelijkenis maakt volgens de kardinaal duidelijk dat het er niet om gaat goed te doen, omdat het een goed gevoel geeft – al is dat uiteraard niet verboden. “Jezus noemt als diepste motivatie dat we Hem in onze medemens in nood herkennen en Hem en onze medemens tegelijk dienen als we deze te hulp schieten,” aldus de kardinaal. “Maar om in onze medemensen in nood Jezus te kunnen herkennen, is het vereist dat we goed met Jezus vertrouwd zijn. En we raken alleen maar met Hem vertrouwd door gebed, door het lezen van de Bijbel en de viering van de sacramenten, vooral dat van Boete en Verzoening (de biecht) en de Eucharistie. Bovendien geeft Jezus ons daarin de kracht om het op te brengen om voor de medemens goed te zijn, ook al hebben we daar geen fijne en mooie gevoelens bij.”

  Kardinaal Eijk vervolgde: “En laten we één ding vooral niet vergeten: Jezus dient ons als eerste. Hij stilt onze honger en dorst naar de waarheid en de liefde door de ogen van onze ziel voor Hem en Zijn Evangelie te openen. Hij bezoekt ons als we ziek zijn, want aan de ziel die Christus en Zijn Evangelie niet kent, mankeert iets wezenlijks. Hij bezoekt ons ook, wanneer we gevangen zijn door de zonde, daar slaaf van zijn. En verlost ons daarvan door Zijn kruisdood en verrijzenis.”

  Na de mis werden de jongeren welkom geheten in Hotel WICC waar pastor Anton ten Klooster hen in gesprek liet gaan over het thema van de brief van paus Franciscus ter gelegenheid van de diocesane Wereld Jongeren Dag: ‘Lieti nella speranza’ (‘Verheug je in de hoop’). Wat geeft de jongeren hoop? En wanneer wordt die hoop op de proef gesteld? In gesprek met deelnemer Fabian Kappert vertelde hij over hoeveel hoop het zien van al deze jongeren geeft, net als bij de WJD in Lissabon afgelopen zomer: wanneer het voelt alsof er in je eigen parochie nog maar weinig jongeren zijn, dan is er niets hoopvoller dan samen met een miljoen katholieke jongeren op een veld te staan! 

  Inleiding over WJD-thema
  Het thema van het Heilig Jaar in 2025 in Rome is ‘Laat de Hoop je blij maken’ (Romeinen 12, 12). De jongeren van nu worden uitgenodigd om pelgrims van hoop te zijn.

  Anton ten Klooster begint met de vraag wie er zijn telefoon bij zich heeft. Iedereen pakt deze erbij en zet zijn zaklamp aan. Met zijn allen schijnen we kleine lichtjes in de ruimte.
  Een lichtje in het donker. We kunnen zo ook alles in een nieuw licht zien.
  Paus Johannes Paulus II zegt: soms hebben we een probleem. Soms heb je ook niet meteen een oplossing hiervoor. Hebben we het dan al in het licht van het geloof bekeken? 

  • Zo kunnen wij een lichtbaken zijn
  • Wij hebben een vonk in ons
  • De hoop maakt ons blij!

  Wat is dan die hoop? Het kan vaag klinken… Daarom geeft Ten Klooster de jongeren een voorbeeld, dat hen waarschijnlijk maar al te bekend in de oren klinkt. Er wordt dan ook gelachen: “Je hebt een tentamen. ‘Ik hoop dat ik het haal,’ zeg je tegen jezelf. Maar hoop je dat terwijl je heel het weekend Netflix ligt te kijken? Dan is die hoop ongegrond. Maar zeg je dit tegen jezelf terwijl je genoeg slaapt en goed hebt geleerd, dan is deze hoop gegrond.”

  Laten we de hoop bekijken vanuit ons geloof. De hoop is een

  • Deugd: eigenschap, vaardigheid om te weten op wie je vertrouwt.
  • Gestudeerd: (terug naar het verhaal hierboven denk ik) je vertrouwt op jezelf/ ik wéét het, het komt goed.
  • Geloof: vertrouw op Jezus. Ik weet als Hij… dan komt het wel goed.
  Hoop is tegen wanhoop. De wereld om ons heen kan zo’n puinhoop zijn. Maar hoop is het enige dat ze ons niet kunnen afpakken. De mensen in Oekraïne en Palestina/Israël, opeens verwikkeld in een oorlog. Maar zelfs de mensen daar houden hoop.
  Ook op social media komt er veel negativiteit langs. Daar moeten we ons niet door laten leiden. En soms kampen mensen om ons heen met een depressie, of je voelt jezelf een beetje somber. Houdt hoop!
   
  Hoop lijkt het kleine zusje te zijn van geloof en liefde, maar houdt alles in beweging. Geloof ziet alleen wat bestaat en liefde houdt alleen van wat bestaat, maar hoop houdt van wat zal zijn.
   
  We moeten zorgen voor onze hoop. In gebed: in gebed bewaren en vernieuwen we onze hoop. Dat werkt hetzelfde zoals je een vuurtje aanblaast. We kunnen ook zorgen voor onze hoop in onze dagelijkse keuzes: zit niet te veel op social media, daar is teveel negativiteit en dat beïnvloedt ons. De paus roept ons op om elke dag een woord van hoop te delen. De uitnodiging luidt: wees zo’n lichtje voor iemand anders.
   
  Hierna krijgen de jongeren de opdracht om met elkaar in gesprek te gaan, met iemand die ze deze dag nog niet hadden gesproken. De gespreksvragen staan op het krijtbord:
   
  • Wat geeft je hoop?
  • Waarom is deze hoop gegrond?
  • Wat is je uitdaging? 

  Na deze inleiding over het WJD-thema vertelde Anne Kolfschoten over haar beleving van de bisdombedevaart naar Lourdes afgelopen voorjaar. Ook blikten Seth van Rossum en Vera Janssen terug op de WJD-reis naar Lissabon afgelopen zomer. Jongerenwerker Sarah Mijhad: “Het was mooi om te zien hoe de jongeren in de zaal glimlachten bij de herkenbare foto’s en video’s die Anne, Seth en Vera lieten zien van hun reis.”

  Voor de aanbidding met biechtgelegenheid verplaatsten de jongeren zich weer naar de St. Johannes de Doperkerk. Hier verdween de uitgelaten sfeer naar de achtergrond en was er aandacht voor het Allerheiligst Sacrament. Een moment van stilte en bezinning, maar ook een moment voor verzoening met God door middel van het sacrament van de Biecht. 

  De dag werd besloten met een grandioze maaltijd in Hotel WICC. Sarah Mijhad: “Jong Aartsbisdom blikt terug op een waardevolle en inspirerende dag en hoopt dat de jongeren vol hoop weer huiswaarts zijn gegaan.” 

  Ook een keer naar één van onze activiteiten komen? Houd dan onze sociale mediakanalen in de gaten: @Jongaartsbisdom op Facebook en Instagram, of stuur een mail naar: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

  Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levensstijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendag op 26 november (Hoogfeest van Christus Koning).

  Jaarlijks viert de Kerk de Wereldjongerendag in bisdommen wereldwijd. Sinds 2021 vindt deze dag plaats op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

  In zijn boodschap ‘Laat de hoop u blij maken’ (vgl. Romeinen 12, 12) adviseert paus Franciscus jongeren om elke dag een woord van hoop te delen op de sociale media. Hij schrijft: “Op sociale media lijkt het altijd makkelijker om negatieve berichten te delen dan berichten die hoop geven. Dus mijn concrete suggestie is dit: probeer elke dag een woord van hoop met anderen te delen. Probeer zaadjes van hoop te zaaien in het leven van je vrienden en iedereen om je heen.”

  Duizenden smartphones
  Met het licht van de hoop is het mogelijk om anders naar de wereld te kijken, zegt de paus: “Soms, als je ‘s avonds uitgaat met je vrienden, neem je je smartphone mee en gebruik je die als zaklamp. Bij grote concerten bewegen duizenden van jullie deze moderne lichtjes op het ritme van de muziek; het is een indrukwekkend gezicht. ‘s Nachts laat het licht ons de dingen op een nieuwe manier zien en zelfs in de duisternis straalt een bepaalde schoonheid. Zo is het ook met het licht van de hoop dat Christus is. Door Jezus, door Zijn verrijzenis, wordt ons leven verlicht. Met Hem zien we alles in een nieuw licht.”

  Pelgrims van hoop
  Paus Franciscus blikt ook terug op de Wereldjongerendagen in Lissabon. Hij noemt deze dagen een “explosie” van licht en vreugde. Aan het einde kondigde hij de volgende Wereldjongerendagen aan. In 2027 trekken de jongeren naar Seoul in Korea. Maar daarvoor, in 2025, nodigt paus Franciscus de jongeren uit om naar Rome te komen voor het Heilig Jaar, waar zij met vele anderen ‘pelgrims van hoop’ zullen zijn. Ook jongeren in Nederland zijn daarvoor uitgenodigd.

  Jong en oud zijn in het Heilig Jaar uitgenodigd voor een pelgrimage naar Rome. Vanuit Nederland vindt een nationale bedevaart plaats van 26 april tot en met 3 mei (meivakantie). De organisatie is in handen van het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. Lees hier meer over deze bedevaart.

  Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendag 2023.

  Dit is een ingekort bericht, het complete artikel is gepubliceerd op katholiekleven.nl

  Foto Wereldjongerendagen in Lissabon: Ramon Mangold

  In het derde weekend van november staat de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18-19 november te collecteren voor het jongerenwerk in de Kerk.

  De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

  Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld, zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

  • De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte

  Foto: Wereldjongerendagen in Lissabon – door Ramon Mangold

   

  Na zeven (!) jaar vond op 4 november eindelijk weer de Katholieke Jongerendag plaats. Het initiatief voor deze dag lag bij jongeren van diverse jongerengroepen, congregaties en bewegingen. Met het thema ‘Welkom Thuis’ wilden ze alle katholieke jongeren (16-30 jaar) in Nederland bemoedigen om van hun kerk een thuis te maken. Zo’n 600 jongeren waren afgereisd naar Veenendaal voor een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting.

  De katholieke organisaties stonden om 12.00 uur klaar om de jongeren meer te vertellen over hun missie, hun programma of hun stichting. De eerste jongeren die binnendruppelden keken wat onwennig om zich heen, wat staat hen vandaag te wachten? Velen kwamen bekenden tegen, die ze hebben ontmoet tijdens de afgelopen Wereldjongerendagen in Lissabon of bij een eerdere activiteit. Dan gaat de grote zaal open, er is muziek en dans van Koemi (voorheen KISI Kids) op het lied Welkom Thuis. Ook wordt het WJD kruis binnengedragen. De stemming is meteen enthousiast.

  De twee presentatoren van de dag, Véronique Lubach en Jeroen Pouwels, waren benieuwd waar iedereen vandaan kwam en somden de provincies op, waarbij iedereen juichte bij zijn eigen provincie. Daarna volgde een optreden van de KJD band. Het inhoudelijke programma werd vervolgens geopend met een kort gebed – de deelnemers wilden deze dag met de Heer samen zijn. De gehele dag was er Eucharistische aanbidding in de kapel en er was ook biechtgelegenheid.
  De hoofdsprekers Paul Graas en Bernadette Lang namen plaats op de bank op het podium, dat was ingericht als een huiskamertje. Wat betekent het thema ‘Welkom Thuis’ voor hen? Paul noemde wat zware dingen in het leven, en dat we toch altijd een plek hebben waar we thuis mogen zijn. “We moeten elkaar meer opzoeken in de kerk. We zijn familie, hier op aarde maar ook met de mensen in de hemel en het vagevuur,” stelde hij. “We mogen elkaar steunen – de mensen in de hemel bidden voor ons, en wij op ons beurt bidden voor de mensen in het vagevuur.” Zelf is Paul thuis bij het H. Sacrament, met zijn broeders van het Opus Dei en in de bruine kroeg voor een biertje met vrienden. 

  Bernadette vertelde onder meer hoe ze als 14-jarige tijdens een katholiek jongerenfestival in Bosnië geraakt werd door God, Die haar geloofstwijfel wegnam. Eenmaal thuis startte ze een jongerengroepje in haar parochie. Ze bidt en leest de Bijbel en die intieme relatie die ze met Jezus ervaart, maakt dat ze de Mis uit kan zitten. Ze weet dat Hij aanwezig is, dat is genoeg. Ze ontdekte ook meer te hebben met de charismatische beweging binnen de Kerk. Ze was Thuis gekomen, bij de Heer. Ze was thuis in de kerk, waarom was dat belangrijk? Lang: “Het is onze taak om te leren hoe we thuis kunnen komen. We gaan naar huis: de hemel, het eeuwig leven. Er is een Vader die op ons wacht.”
  Ze vertelde ook over de gemeenschap van Loretto in Salzburg waar ze woont. Er wonen elk jaar 40 mensen samen. Lang: “De naam van het huis is Home – het is niet slechts een huis, het is thuis voor veel mensen.”

  Hoe kunnen jongeren zich meer thuis voelen in de Kerk? De Kerk verandert, maar de kern blijft hetzelfde, aldus Lang. “Wij zijn de Kerk. God weet onze plek, als we twijfelen waar we staan of waar we heen moeten: vraag het Hem! Een diepe emotionele relatie met God is belangrijk. Hoe dieper de relatie, hoe meer je met Hem wilt omgaan. De Kerk moet om Jezus draaien.”
  Vervolgens bespraken de mensen in de zaal in kleine groepjes wat voor hen thuis is. Daarna werden wat antwoorden uit de zaal gedeeld, zoals: “Als ik in de tegenwoordigheid van God leef, ben ik echt overal thuis. Ook met de vreemdeling op straat, dan is iedereen mijn broer of zus.”

  Daarna konden de jongeren de infomarkt bezoeken. Er waren ook drie ‘gesprekstafels’: over roeping (met enkele rectoren van priesteropleidingen en priesterstudenten), over missie (met medewerkers van missieorganisaties) en over katholiek zijn. Na de pauze begonnen de workshops: over de liturgie van de Mis, het kerygma van de Kerk, over de mannenbeweging King’s Men, over leven in een seculiere wereld, over identiteit, over liefde en seksualiteit en over hoe je vrienden kunt uitnodigen voor je parochie.

  Om 17 uur was de Heilige Mis. Jongerenbisschop mgr. Mutsaerts was hoofdcelebrant, mgr. Woorts, mgr. Hendriks en mgr. De Jong concelebreerden. Mgr. Mutsaerts sprak in zijn preek zijn dank uit over de komst van zoveel jongeren. Hij merkt dat op veel plekken in de Kerk de betrokkenheid lijkt toe te nemen: gezinsdagen, jongerendagen, bedevaarten. “Er zijn veel mensen, er bloeit iets op.” Het brokkelt hier en daar ook af, we moeten realistisch zijn, maar tegelijkertijd is hij hoopvol. “Houd moed, kijk om je heen: er zijn hier zoveel jongeren!” zei hij ten slotte.
  Na het avondeten startte de Avond van Barmhartigheid: er was Eucharistische aanbidding en er zaten priesters klaar om biecht te horen. Er werden zacht Worship songs gezongen met gitaarmuziek. Rondom het altaar stonden kaarsen en konden jongeren zelf een kaarsje aansteken. Ook waren er weer gebedsteams: twee personen op wie je af kunt lopen met een gebedsintentie en zij baden dan samen met de jongere voor hen. Daar werd wederom veel gebruik van gemaakt. Na de aanbidding werd de zaal omgebouwd tot podium voor de band InSalvation, die voor een spetterend slot van de dag zorgde. 

  Foto’s: katholiekleven.nl

  UPDATE 21 november:
  De aanmelding is gesloten / Registration is closed

  - English below -

  Het is zover, het is eindelijk november! De eerste activiteit van Jong Aartsbisdom komt steeds dichterbij. Deze dag is voor álle jongeren van het Aartsbisdom Utrecht, dus wees erbij!

  Op het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, zondag 26 november, verzamelen alle jongeren ter wereld zich rond hun bisschop. Daarom heet deze dag Wereld Jongeren Dag. Deze dag komen wij in het Aartsbisdom Utrecht bij elkaar in Wageningen, om daar samen met kardinaal Eijk en de International Catholic Community (ICC) de Engelse mis te vieren en net zoals in Lissabon deze zomer, de vreugde van de universele Kerk te beleven.

  Deze zomer zijn we met een grote groep Utrechtse jongeren op reis geweest naar de WJD in Lissabon. En in april is er ook een groep jongeren meegegaan met de bisdombedevaart naar Lourdes. Deze twee groepen zijn speciaal uitgenodigd. Dit is voor hen ook een soort reünie. Maar, benadrukt jongerenwerker Sarah Mijhad: “Dit is ook dé gelegenheid om andere jongeren uit het Aartsbisdom te ontmoeten of elkaar weer terug te zien, iedereen is welkom!”

  Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

  • 13.00 uur Engelse Hoogmis met kardinaal Eijk*
  • 14.30 uur Elkaar ontmoeten
  • 15.00 uur Inleiding door Anton ten Klooster
  • 15.30 uur Filmpjes en verhalen over de WJD en Lourdes door pelgrims
  • 15.45 uur Tijd met je groep van de WJD/ Lourdes/ jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht
  • 16.30 uur Aanbidding & biechtgelegenheid met kardinaal Eijk
  • 17.30 uur Maaltijd

  *De rest van de dag is de voertaal Nederlands, maar is er Engelse vertaling mogelijk.

  Locatie: Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
  Kosten: € 5 (contant of Tikkie)
  Parkeren bij de kerk is niet mogelijk. Zoek dus even zelf een parkeergarage als je met de auto komt.

  Kardinaal Eijk en het JA team kijken heel erg uit naar deze dag. Ben je er ook bij?!
  Geef je dan snel op via onderstaand aanmeldformulier, zodat wij weten hoeveel jongeren er komen. Aanmelden kan tot 20 november.

  Via WhatsApp en Instagram krijg je de laatste informatie over deze dag. 
  Stuur een mailtje naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl als je toegevoegd wilt worden aan de WhatsApp verzendlijst of als je vragen hebt.

  Foto: Lichtprocessie in Lourdes tijdens de WJD-reis, fotograaf: Ramon Mangold 

  Diocesan World Youth Day in Wageningen

  It’s finally November! The first activity for the Youth of the Archdiocese of Utrecht is almost here. This day is for all young people of the Archdiocese of Utrecht, so be there!

  On the solemnity of Christ the King of the Universe, Sunday November 26, all the young people in the world gather around their bishop. That is why this day is called World Youth Day. This day we come together in Wageningen to celebrate the English Mass together with cardinal Eijk and the International Catholic Community (ICC) and, just like in Lisbon this summer, to experience the joy of the universal Church.

  This summer we travelled with a large group of young people from Utrecht to the WYD in Lisbon. And in April a group of young people also went on the diocesan pilgrimage to Lourdes. These two groups are specially invited. This is a kind of reunion for them too. 

  But, says youth worker Sarah Mijhad: “This is your opportunity to meet other young people from the Archdiocese of Utrecht or to see each other again, everyone is welcome!”

  The program for this day is as follows:

  • 1:00 PM English High Mass with Cardinal Eijk*
  • 2:30 PM Time to meet each other
  • 3:00 PM Lecture by Anton ten Klooster
  • 3:30 PM Videos and stories by pilgrims about the WYD and Lourdes
  • 3:45 PM Time with your group from the WYD/ Lourdes/ young people from the Archdiocese of Utrecht
  • 4:30 PM Adoration & confession with Cardinal Eijk
  • 5:30 PM Meal

  *The rest of the day the language will be Dutch, but English translations are available.

  Location: Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
  Costs: € 5 (cash or Tikkie)
  Parking at the church is not possible. So if you come by car, please search for a Parking Garage.

  Cardinal Eijk and the youth team of JA are very much looking forward to this day. Will we see you there?!
  Please register quickly using the registration form above, so that we know how many young people are coming. You can register until November 20.

  You will receive the latest information about this day via WhatsApp and Instagram.
  Send an email to jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl if you want to be added to the WhatsApp mailing list or if you have any questions.

  Photo: Torchlight Procession in Lourdes during the WYD trip, photographer: Ramon Mangold 

  Deze zomer waren de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. Er ging ook een grote groep jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht mee. In totaal reisden bijna duizend Nederlandse jongeren naar de WJD. Katholiekleven.nl reisde met hen mee. Bekijk nu de aftermovie!

  Deze aftermovie voert je in 4 minuten langs de highlights van de WJD. Heb je deze WJD gemist? Ga dan mee naar de volgende WJD in 2027 in Seoel.

  Noteer ook alvast in je agenda: 2025. Dan viert de Kerk een Heilig Jaar en zijn jongeren uitgenodigd voor een grote internationale ontmoeting in Rome.