Gepubliceerd op: donderdag 12 maart 2020

UPDATE: ook vormelingendag Deventer afgelast

Beste vormelingen en begeleiders,

Donderdag 12 maart om 15.00 uur was er een persconferentie van premier Rutte, zorgminister Bruins en Jaap van Dissel, directeur van het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM. Dit zijn de nieuwe maatregelen die zij hebben afgekondigd:

De maatregelen die voor Noord Brabant golden, zijn nu van kracht in heel Nederland. Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. 
(bron: https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-griepklachten-evenementen-massaal-afgelast.html

In verband hiermee hebben de Nederlandse bisschoppen de al eerder getroffen maatregelen inmiddels aangescherpt. Zo worden alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart afgelast. Zie ook het volledige bericht op www.aartsbisdom.nl.

Naar aanleiding van deze maatregelen hebben wij als organisatie besloten dat de Vormelingendag in Amersfoort (vicariaten Arnhem en Utrecht) a.s. zondag NIET doorgaat. Datzelfde geldt voor de Vormelingendag in Deventer op zondag 22 maart. Wij vinden het niet verantwoord om met zoveel mensen samen te komen nu het coronavirus zich steeds meer verspreidt.

Een nieuwe datum is nog niet bekend, omdat we nog niet weten hoe dit coronavirus gaat verlopen. De vormelingen die nu deze dag missen, zijn uiteraard welkom bij een volgende editie. Over de Vormelingendag in Deventer is nog geen besluit genomen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en ook hierover volgt een bericht.

Mocht u vragen hebben over dit besluit, dan kunt u deze stellen aan jongerenwerker Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of via 06 28448875.

Een initiatief wat we wél met z’n allen kunnen doen is bidden voor alle corona-slachtoffers. Paus Franciscus heeft hier ook specifiek om gevraagd. Lees hier meer. 

Ook de Nederlandse bisschoppen vragen parochies, het pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.