30 jun '19
Slotfeest

3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

Palmzondagviering in teken van Wereldjongerendagen Krakau

Geplaatst op 21 03 2016

“Na een aantal jaren op Palmzondag met veel plezier te gast te zijn geweest in Zutphen, zijn we nu ‘thuis’ op Dijnselburg.” Zo opende ‘jongerenvicaris’ Hans Pauw het middagprogramma van de jaarlijkse viering van Wereldjongerendag in het Aartsbisdom Utrecht. Hij was verheugd over de hoge opkomst van een kleine honderd aanwezigen. De bijeenkomst was die ochtend gestart met een pontificale Eucharistieviering in de kapel van Dijnselburg; ‘s middags volgden onder meer nog twee workshoprondes.

Aan het begin van de Mis wijdde hoofdcelebrant kardinaal Eijk de palmtakjes, waarna de jongeren in processie de kapel introkken. In zijn preek ging kardinaal Eijk dieper in op Simon van Cyrene, die van de soldaten Jezus moet helpen het kruis te dragen, zoals in het Evangelie was gelezen. “Je zou zo zeggen, en zo bedoelt de Evangelist Lucas het ook, Simon van Cyrene doet wat de leerlingen van Jezus doen: hij loopt achter Jezus aan,” aldus kardinaal Eijk. Als wij naar Jezus toe zouden gaan, net als Simon van Cyrene achter Hem aanlopen en Hem Zijn kruis helpen dragen, wat zou ons leven dan verrijkt worden, zo stelde hij. “Dan lopen we uiteraard het risico dat mensen zich ook tegen ons keren, zoals ze dat bij Jezus deden. Maar we lopen dan wel achter de Zoon van God aan, die door Zijn kruisdood en Verrijzenis ons van het kwaad van de zonde heeft verlost.”

Kardinaal Eijk werkte vervolgens uit wat het concreet betekent om Jezus te helpen Zijn kruis te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen om ons heen te helpen hun kruis te dragen: zoals als mantelzorger, of door het op te nemen voor iemand die wordt buitengesloten of gepest. “Of misschien hebben we zelf te kampen met gezondheidsproblemen of andere tegenslagen. Maar dat kunnen we samen met Jezus dragen. Ons kruis wordt dan Zijn kruis en omgekeerd. Dit brengt ons heel dicht bij Jezus en geeft ons heel veel kracht, moed en geduld. Dan delen we in de kracht, moed en geduld die Jezus had bij het dragen van Zijn kruis.”

Na de opening van het middagprogramma verzorgde rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut een inleiding over de brief van paus Franciscus voor deze Wereldjongerendag met als thema ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt 5,7). Daarbij legde Kuipers de nadruk op de persoon van paus Franciscus. Als kernwoorden noemde hij soberheid, eenvoud en barmhartigheid. Ook ging hij in op het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat deze paus heeft afgekondigd.Aansluitend volgden er twee workshoprondes, waarbij de jongeren uit vier workshops konden kiezen, onder meer ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Polen deze zomer. Zo vertelde mgr. Woorts in zijn workshop aan de hand van een serie afbeeldingen over paus Johannes Paulus II (‘Papa Wojtyla’, de ‘vader van de Wereldjongerendagen’) en Maria. De broeders van Sint Jan bespraken de heilige Poolse zuster Faustina Kowalska en de Goddelijke Barmhartigheid. Stephie Thè-Mertens en Victor Thè gaven een workshop over muziek en liturgie voor jongerenkoren en muziekliefhebbers. In zijn workshop behandelde kardinaal Eijk de nummers 224-239 uit de Youcat over het sacrament van boete en verzoening ofwel de biecht. Hij beval deze ‘jongerencatechismus’ van harte aan: “De Youcat leest heel makkelijk en binnen de kortste keren weet je van alles over het geloof.”

Terwijl in de grote zaal van Dijnselburg vervolgens Lars Gerfen een speciaal concert gaf met muziek van zijn nieuwe CD ‘In dat licht’, was er in de hal een kleine informatiemarkt. Aan het einde van de middag verzamelde de jongeren zich weer in de kapel voor de Aanbidding. Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste maakten velen van hen van de gelegenheid gebruik om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen bij de drie beschikbare priesters. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Kijk ook op Facebook voor meer foto’s